ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TRIM ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

เอาช่องว่างทั้งหมดออกจากข้อความ ยกเว้นช่องว่างเดี่ยวระหว่างข้อความ ใช้ TRIM กับข้อความที่คุณได้รับจากแอปพลิเคชันอื่นที่อาจมีช่องว่างที่ไม่ปกติ

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชัน TRIM ออกแบบมาเพื่อตัดแต่งอักขระช่องว่าง ASCII 7 บิต (ค่า 32) จากข้อความ ในชุดอักขระ Unicode มีอักขระช่องว่างเพิ่มเติมที่เรียกว่าอักขระช่องว่างไม่แยกที่มีค่าทศนิยม 160 อักขระนี้มักใช้ในเว็บเพจเป็นเอนทิตี HTML,  ฟังก์ชัน TRIM จะไม่ลบอักขระช่องว่างไม่ตัดออก For an example of how to trim both space characters from text, see Top ten ways to clean your data.

ไวยากรณ์

TRIM(text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TRIM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ข้อความ    จำเป็น ข้อความที่คุณต้องการเอาช่องว่างออก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TRIM(" First Quarter Earnings ")

เอาช่องว่างนำหน้าหรือต่อท้ายออกจากข้อความในสูตร (First Quarter Earnings)

First Quarter Earnings

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×