ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TRUNC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันนี้จะปัดเศษตัวเลขทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม โดยการเอาส่วนที่เป็นเศษส่วนออกจากตัวเลข

ไวยากรณ์

TRUNC(number, [num_digits])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TRUNC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ตัวเลขที่คุณต้องการตัดทอน

  • Num_digits    ไม่จำเป็น ตัวเลขที่ระบุความเที่ยงตรงของการตัด ค่าเริ่มต้นของnum_digitsคือ 0 (ศูนย์)

ข้อสังเกต

TRUNC และ INT คล้ายกันที่ทั้งสองจะส่งกลับจํานวนเต็ม TRUNC จะเอาส่วนที่เป็นเศษส่วนของตัวเลขออก INT จะปัดเศษตัวเลขลงเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุดโดยยึดตามค่าของส่วนที่เป็นเศษส่วนของตัวเลข INT และ TRUNC จะแตกต่างกันเมื่อใช้จํานวนลบ: TRUNC(-4.3) จะส่งกลับค่า -4 แต่ INT(-4.3) จะส่งกลับ -5 เนื่องจาก -5 เป็นตัวเลขที่ต่กว่า

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TRUNC(8.9)

ตัดทอน 8.9 เพื่อส่งกลับส่วนจำนวนเต็ม (8)

8

=TRUNC(-8.9)

ตัดทอนเลขจำนวนลบเพื่อส่งกลับส่วนจำนวนเต็ม (-8)

-8

=TRUNC(0.45)

ตัดทอนจำนวนระหว่าง 0 ถึง 1 เพื่อส่งกลับส่วนจำนวนเต็ม (0)

0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×