ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TRUNC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันนี้จะปัดเศษตัวเลขทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม โดยการเอาส่วนที่เป็นเศษส่วนออกจากตัวเลข

ไวยากรณ์

TRUNC(number, [num_digits])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TRUNC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ตัวเลขที่คุณต้องการตัดทอน

  • Num_digits    ไม่จำเป็น ตัวเลขที่ระบุความเที่ยงตรงของการตัด ค่าเริ่มต้นของnum_digitsคือ 0 (ศูนย์)

ข้อสังเกต

TRUNC และ INT คล้ายกันที่ทั้งสองจะส่งกลับจํานวนเต็ม TRUNC จะเอาส่วนที่เป็นเศษส่วนของตัวเลขออก INT จะปัดเศษตัวเลขลงเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุดโดยยึดตามค่าของส่วนที่เป็นเศษส่วนของตัวเลข INT และ TRUNC จะแตกต่างกันเมื่อใช้จํานวนลบ: TRUNC(-4.3) จะส่งกลับค่า -4 แต่ INT(-4.3) จะส่งกลับ -5 เนื่องจาก -5 เป็นตัวเลขที่ต่กว่า

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TRUNC(8.9)

ตัดทอน 8.9 เพื่อส่งกลับส่วนจำนวนเต็ม (8)

8

=TRUNC(-8.9)

ตัดทอนเลขจำนวนลบเพื่อส่งกลับส่วนจำนวนเต็ม (-8)

-8

=TRUNC(0.45)

ตัดทอนจำนวนระหว่าง 0 ถึง 1 เพื่อส่งกลับส่วนจำนวนเต็ม (0)

0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×