ฟังก์ชัน VARA

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะประมาณค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง นอกจากตัวเลขแล้ว ข้อความและค่าตรรกะเช่น TRUE และ FALSE รวมอยู่ในการคำนวณ

ไวยากรณ์

VARA(value1,value2,...)

value1,value2,...     คืออาร์กิวเมนต์ของค่าที่ 1 ถึง 30 จากตัวอย่างประชากร

ข้อสังเกต

  • VARA จะถือว่าอาร์กิวเมนต์นี้เป็นตัวอย่างประชากร ถ้าข้อมูลของคุณแทนประชากรทั้งหมด คุณต้องคำนวณค่าความแปรปรวนโดยใช้ฟังก์ชัน VARPA

  • อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าเป็น TRUE จะประเมินค่าเป็น 1 ส่วนอาร์กิวเมนต์ที่มีข้อความหรือค่าเป็น FALSE จะประเมินค่าเป็น 0 (ศูนย์) ถ้าไม่ต้องการให้นำข้อความหรือค่าตรรกะมาคำนวณด้วย ให้ใช้ฟังก์ชัน VAR แทน

  • ฟังก์ชัน VARA ใช้สูตรต่อไปนี้

    สูตร

ตัวอย่าง

สมมติว่าเครื่องมือ 10 ชิ้นที่ผลิตจากเครื่องจักรเครื่องหนึ่งในระหว่างกระบวนการผลิตถูกเก็บรวบรวมเป็นตัวอย่างสุ่ม แล้วนำมาวัดความแข็งแรงที่จุดแตกหัก

St1

St2

St3

St4

St5

St6

St7

St8

St9

St10

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

=VARA([St1], [St2], [St3], [St4], [St5], [St6], [St7], [St8], [St9], [St10])

ประมาณค่าความแปรปรวนของความแข็งแรงที่จุดแตกหัก (754.2666667)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×