ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull ใช้การแจกแจงนี้ในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ เช่น การคํานวณเวลาเฉลี่ยของความล้มเหลวของอุปกรณ์

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST

ไวยากรณ์

WEIBULL(x,alpha,beta,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน WEIBULL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X     จำเป็น ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

 • Alpha     จำเป็น พารามิเตอร์การแจกแจง

 • Beta     จำเป็น พารามิเตอร์การแจกแจง

 • สะสม     จำเป็น ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน

ข้อสังเกต

 • ถ้า x, alpha หรือ beta ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน WEIBULL จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า x < 0 ฟังก์ชัน WEIBULL จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า alpha ≤ 0 หรือถ้า beta ≤ 0 ฟังก์ชัน WEIBULL จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบ Weibull คือ

  สมการ

 • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบ Weibull คือ

  สมการ

 • เมื่อ alpha = 1 ฟังก์ชัน WEIBULL จะส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วย

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

105

ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

20

พารามิเตอร์ alpha ของการแจกแจง

100

พารามิเตอร์ beta ของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=WEIBULL(A2,A3,A4,TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบเวย์บูลของข้อมูลข้างบน (0.929581)

0.929581

=WEIBULL(A2,A3,A4,FALSE)

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นเวย์บูลของข้อมูลข้างบน (0.035589)

0.035589

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×