ฟีเจอร์ Word สำหรับ iPhone

●ฟีเจอร์ที่สนับสนุน

◌ฟีเจอร์ที่ไม่สนับสนุน

ฟีเจอร์

◌ฟีเจอร์ที่ไม่สนับสนุน

พิมพ์

การพิมพ์เอกสาร

สไตล์

การดู

การเพิ่มและการกำหนด

การนำสไตล์ที่มีอยู่แล้วไปใช้


 (การใช้ วางรูปแบบ)

วัตถุฝังตัว ข้อมูลแผนภูมิ SmartArt

การดู

การจัดรูปแบบ (จำกัด)

การเพิ่มและการอัปเดต

การอ้างอิงขั้นสูง

การดูอ้างอิงท้ายเรื่อง

การเพิ่มและการอัปเดตอ้างอิงท้ายเรื่อง

การเปิดข้อมูลอ้างอิง

การเพิ่มและการอัปเดตข้อมูลอ้างอิง

การเปิดคำอธิบายภาพ

การเพิ่มและการอัปเดตคำอธิบายภาพ

การเพิ่มและการอัปเดตสารบัญ

การพิสูจน์อักษร

การดูการตรวจการสะกด

การแนะนำการแทนที่ตัวสะกด

การตรวจสอบไวยากรณ์

นับจำนวนคำ

การเรียกใช้แมโคร

การดูไฟล์

ระดับการย่อ/ขยายเมื่อไฟล์เปิดขึ้น

160%

ระดับการย่อ/ขยายที่บันทึก

โหมดมุมมองที่พร้อมใช้งาน

หน้าต่างที่แยกและหลายหน้าต่าง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×