ภาพรวมของ PivotTable และ PivotChart

คุณสามารถใช้ PivotTable เพื่อสรุป วิเคราะห์ สำรวจ และแสดงข้อมูลสรุปได้ PivotChart เข้ากันได้กับ PivotTable โดยการเพิ่มการแสดงผลด้วยภาพลงในข้อมูลสรุปใน PivotTable และทำให้คุณเห็นการเปรียบเทียบ รูปแบบ และแนวโน้มได้ง่ายๆ ทั้ง PivotTable และ PivotChart ทำให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญในองค์กรของคุณ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ตาราง SQL Server, คิวบ์ QL Server Analysis Services, Azure Marketplace, ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (.odc), ไฟล์ XML,ฐานข้อมูล Access และไฟล์ข้อความเพื่อสร้าง PivotTable หรือใช้ PivotTable ที่มีอยู่เพื่อสร้างตารางใหม่

หมายเหตุ: สกรีนช็อตในบทความนี้นำมาจาก Excel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่นอกจากจะบันทึกไว้เป็นอื่น ฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกัน

เกี่ยวกับ PivotTable

PivotTable คือวิธีการแบบโต้ตอบในการสรุปข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ PivotTable ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขแบบละเอียดได้ และตอบคำถามที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ PivotTable ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ:

 • การสอบถามข้อมูลจำนวนมากในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้หลายวิธี

 • การหาผลรวมย่อยและการรวมข้อมูลตัวเลข การสรุปข้อมูลตามประเภทและประเภทย่อย และการสร้างการคำนวณและสูตรแบบกำหนดเอง

 • การขยายและการยุบระดับของข้อมูลเพื่อเน้นผลลัพธ์ของคุณ และการเจาะลงไปในรายละเอียดจากข้อมูลสรุปสำหรับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคุณ

 • การย้ายแถวไปยังคอลัมน์ หรือคอลัมน์ไปยังแถว (หรือ "การลากไปที่ตำแหน่งอื่น") เพื่อดูผลสรุปที่แตกต่างของข้อมูลต้นฉบับ

 • การกรอง การเรียงลำดับ การจัดกลุ่ม และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของชุดข้อมูลย่อยที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจจะทกให้คุณสามารถโฟกัสแค่ข้อมูลที่คุณต้องการ

 • นำเสนอรายงานแบบออนไลน์หรือแบบพิมพ์ที่กระชับ น่าสนใจ และมีคำอธิบายประกอบ

ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้คือรายการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั่วไปทางด้านซ้าย และ PivotTable ที่ยึดตามรายการทางด้านขวา:

ข้อมูลค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

PivotTable ที่สอดคล้องกัน

ตัวอย่างข้อมูลค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อสร้าง PivotTable ที่มีเดือน ประเภท และจำนวนตัวอย่าง PivotTable ที่มี ประเภท ในส่วน แถว และ เดือน ในส่วน คอลัมน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

หลังจากคุณสร้าง PivotTable โดยการเลือกแหล่งข้อมูล จัดเรียงเขตข้อมูลใน รายการเขตข้อมูล ของ PivotTable แล้วเลือกเค้าโครงเริ่มต้น คุณสามารถดำเนินงานต่อไปนี้ขณะที่คุณทำงานร่วมกับ PivotTable ได้:

สำรวจข้อมูล    โดยทำดังต่อไปนี้:

 • ขยายและยุบข้อมูล และแสดงรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่า

 • เรียงลำดับ กรอง และจัดกลุ่มเขตข้อมูลและรายการ

 • เปลี่ยนฟังก์ชันสรุป และเพิ่มการคำนวณและสูตรแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนเค้าโครงฟอร์มและการจัดเรียงเขตข้อมูล     โดยทำดังต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนฟอร์มของ PivotTable: กระชับเค้าร่าง หรือ ตาราง

 • เพิ่ม จัดเรียงใหม่ และเอาเขตข้อมูลออก

 • เปลี่ยนลำดับของเขตข้อมูลหรือรายการ

เปลี่ยนเค้าโครงของคอลัมน์ แถว และผลรวมย่อย     โดยทำดังต่อไปนี้:

 • เปิดหรือปิดส่วนหัวเขตข้อมูลของคอลัมน์และแถว หรือแสดง หรือซ่อนบรรทัดว่าง

 • แสดงผลรวมย่อยเหนือหรือใต้แถวของผลรวมย่อย

 • ปรับความกว้างคอลัมน์เมื่อรีเฟรช

 • ย้ายเขตข้อมูลคอลัมน์ไปยังพื้นที่ของแถว หรือเขตข้อมูลแถวไปยังพื้นที่คอลัมน์

 • ผสานหรือยกเลิกการผสานเซลล์สำหรับแถวภายนอกและรายการคอลัมน์

เปลี่ยนการแสดงค่าว่างและข้อผิดพลาด     โดยทำดังต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนวิธีแสดงข้อผิดพลาดและเซลล์ว่าง

 • เปลี่ยนวิธีแสดงรายการและป้ายชื่อที่ไม่มีข้อมูล

 • แสดงหรือซ่อนแถวว่าง

เปลี่ยนรูปแบบ    โดยทำดังต่อไปนี้:

 • จัดรูปแบบเซลล์และช่วงด้วยตนเองหรือตามเงื่อนไข

 • เปลี่ยนสไตล์การจัดรูปแบบ PivotTable โดยรวม

 • เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขสำหรับเขตข้อมูล

 • รวมการจัดรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ OLAP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ออกแบบเค้าโครงและรูปแบบของ PivotTable

PivotChart จะให้การแสดงข้อมูลแบบกราฟิกใน PivotTable ที่เชื่อมโยงกัน PivotChart ก็เป็นแบบโต้ตอบเช่นกัน เมื่อคุณสร้าง PivotChart บานหน้าต่างตัวกรอง PivotChart จะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้บานหน้าต่างตัวกรองนี้เพื่อเรียงลำดับและกรองข้อมูลพื้นฐานของ PivotChart การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเค้าโครงและข้อมูลใน PivotTable ที่เชื่อมโยงกันจะสะท้อนในเค้าโครงและข้อมูลใน PivotChart โดยทันทีและในทางกลับกัน

PivotChart จะแสดงชุดข้อมูล ประเภท ตัวทำเครื่องหมายข้อมูล และแกนเหมือนกับที่แผนภูมิมาตรฐานแสดง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิและตัวเลือกอื่น เช่น ชื่อเรื่อง การวางอธิบายแผนภูมิ ป้ายชื่อข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งแผนภูมิ และอื่นๆ

ต่อไปนี้คือ PivotChart ที่ยึดตามตัวอย่าง PivotTable ด้านบน

ตัวอย่าง PivotChart ของ Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้าง PivotChart

ถ้าคุณคุ้นเคยกับแผนภูมิพื้นฐาน คุณจะพบว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จะเหมือนใน PivotChart อย่างไรก็ตาม ก็มีความแตกต่างบางประการ:

การวางแนวแถว/คอลัมน์    ไม่เหมือนแผนภูมิมาตรฐาน คุณไม่สามารถสลับการวางแนวแถว/คอลัมน์ของ PivotChart โดยใช้กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล คุณสามารถหมุนป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ของ PivotTable ที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้ได้ผลกระทบที่เหมือนกันแทน

ชนิดแผนภูมิ     คุณสามารถเปลี่ยน PivotChart เป็นชนิดแผนภูมิใดๆ ยกเว้นแผนภูมิ xy (กระจาย) แผนภูมิหุ้น หรือแผนภูมิฟอง

ข้อมูลต้นฉบับ     แผนภูมิมาตรฐานจะลิงก์โดยตรงกับเซลล์เวิร์กชีต ขณะที่ PivotChart ยึดตามแหล่งข้อมูลของ PivotTable ที่เชื่อมโยงกัน ไม่เหมือนกับแผนภูมิมาตรฐาน เพราะคุณไม่สามารถเปลี่ยนช่วงข้อมูลของแผนภูมิในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ของ PivotChart ได้

การจัดรูปแบบ     การจัดรูปแบบส่วนใหญ่ รวมถึงองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณเพิ่ม เค้าโครง และสไตล์ จะถูกเก็บรักษาไว้เมื่อคุณรีเฟรช PivotChart อย่างไรก็ตาม เส้นแนวโน้ม ป้ายชื่อข้อมูล แถบข้อผิดพลาด และการเปลี่ยนแปลงอื่นที่กระทำกับชุดข้อมูลจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ แผนภูมิพื้นฐานจะไม่สูญเสียการจัดรูปแบบนี้เมื่อนำไปใช้

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถปรับขนาดป้ายชื่อข้อมูลใน PivotChart ได้โดยตรง คุณสามารถเพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความเพื่อปรับขนาดป้ายชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้ข้อมูลจากเวิร์กชีต Excel เป็นพื้นฐานสำหรับ PivotTable หรือ PivotChart ข้อมูลควรอยู่ในรูปแบบรายการ โดยมีป้ายชื่อคอลัมน์ในแถวแรก ซึ่ง Excel จะใช้สำหรับ ชื่อเขตข้อมูล แต่ละเซลล์ในแถวที่ตามมาควรมีข้อมูลที่เหมาะสมกับส่วนหัวของคอลัมน์ และคุณไม่ควรรวมชนิดข้อมูลในคอลัมน์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรรวมค่าสกุลเงินและวันที่ในคอลัมน์เดียวกัน นอกจากนี้ ไม่ควรมีแถวหรือคอลัมน์เปล่าใดๆ ภายในช่วงข้อมูล

ตาราง Excel    ตาราง  Excel อยู่ในรูปแบบรายการอยู่แล้วและเหมาะสมสำหรับที่จะใช้เป็นข้อมูลต้นฉบับของ PivotTable เมื่อคุณรีเฟรช PivotTable ข้อมูลใหม่และข้อมูลที่อัปเดตจากตาราง Excel จะรวมอยู่ในการดำเนินการรีเฟรชโดยอัตโนมัติ

การใช้ช่วงที่มีชื่อแบบไดนามิก    เมื่อต้องการทำให้ PivotTable อัปเดตได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถ สร้างช่วงที่มีชื่อแบบไดนามิก และใช้ชื่อดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลของ PivotTable ถ้าช่วงที่มีชื่อขยายออกเพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติม การรีเฟรช PivotTable จะรวมข้อมูลใหม่ด้วย

การรวมผลรวม    Excel จะสร้างผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดใน PivotTable โดยอัตโนมัติ ถ้าข้อมูลต้นฉบับมีผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดอัตโนมัติที่คุณสร้างโดยใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย ในกลุ่ม เค้าร่าง บนแท็บ ข้อมูล ให้ใช้คำสั่งเดียวกันเพื่อเอาผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดออกก่อนที่คุณจะสร้าง PivotTable

คุณสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล คิวบ์ Online Analytical Processing (OLAP) หรือไฟล์ข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเก็บรักษาฐานข้อมูลระเบียนยอดขายที่คุณต้องการสรุปและวิเคราะห์เอาไว้

ไฟล์ Office Data Connection    ถ้าคุณใช้ไฟล์ Office Data Connection (ODC) (.odc) เพื่อเรียกใช้ข้อมูลภายนอกสำหรับ PivotTable คุณสามารถป้อนข้อมูลลงใน PivotTable ได้โดยตรง เราขอแนะนำให้คุณเรียกใช้ข้อมูลภายนอกสำหรับรายงานของคุณโดยใช้ไฟล์ ODC

ข้อมูลต้นฉบับ OLAP    เมื่อคุณเรียกใช้ข้อมูลต้นฉบับจากฐานข้อมูล OLAP หรือไฟล์คิวบ์ ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปยังเฉพาะ Excel เป็น PivotTable หรือ PivotTable ที่แปลงเป็นฟังก์ชันของเวิร์กชีต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แปลงเซลล์ PivotTable เป็นสูตรของเวิร์กชีต

ข้อมูลต้นฉบับที่ไม่ใช่ OLAP    นี่คือข้อมูลพื้นฐานสำหรับ PivotTable หรือ PivotChart ที่มาจากแหล่งนอกเหนือจากฐานข้อมูล OLAP ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือไฟล์ข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้าง PivotTable ด้วยแหล่งข้อมูลภายนอก

แคชของ PivotTable    แต่ละครั้งที่คุณสร้าง PivotTable หรือ PivotChart ใหม่ Excel จะจัดเก็บสำเนาของข้อมูลสำหรับรายงานในหน่วยความจำ และบันทึกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์เวิร์กบุ๊ก ซึ่งเรียกว่า แคช ของ PivotTable แต่ละ PivotTable ใหม่ต้องใช้หน่วยความจำและเนื้อที่ดิสก์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้ PivotTable ที่มีอยู่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับฉบับใหม่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ทั้งสองฉบับจะแชร์แคชเดียวกัน เนื่องจากคุณใช้แคชซ้ำ ขนาดของเวิร์กบุ๊กจะลดลงและจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำลดลง

ความต้องการด้านตำแหน่งที่ตั้ง    เมื่อต้องการใช้หนึ่ง PivotTable เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ PivotTable อีกอันหนึ่ง ทั้งสองฉบับต้องอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ถ้า PivotTable ต้นฉบับอยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่น ให้คัดลอกแหล่งข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งเวิร์กบุ๊กดังกล่าวในตำแหน่งที่คุณต้องการให้ฉบับใหม่ปรากฏขึ้น PivotTable และ PivotChart ในเวิร์กบุ๊กที่แตกต่างกันจะแยกจากกัน โดยแต่ละรายการจะมีสำเนาข้อมูลของตนเองในหน่วยความจำและในเวิร์กบุ๊ก

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อทั้งสอง PivotTable    เมื่อคุณรีเฟรชข้อมูลใน PivotTable ใหม่ Excel ก็จะอัปเดตข้อมูลใน PivotTable ต้นฉบับและในทางกลับกันด้วย เมื่อคุณจัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรายการ หรือสร้างเขตข้อมูลที่คำนวณหรือรายการที่คำนวณในฉบับหนึ่ง ทั้งสองฉบับจะได้รับผลกระทบ ถ้าคุณต้องการมี PivotTable ที่เป็นอิสระจากอีกฉบับหนึ่ง คุณสามารถสร้างฉบับใหม่โดยยึดตามแหล่งข้อมูลดั้งเดิมได้ แทนการคัดลอก PivotTable ต้นฉบับ แค่คิดถึงความเกี่ยวข้องของหน่วยความจำที่เป็นไปได้เมื่อดำเนินการนี้บ่อยเกินไป

PivotChart     คุณสามารถสร้าง PivotTable หรือ PivotChart ใหม่บน PivotTable อื่นได้ แต่คุณไม่สามารถสร้าง PivotChart ใหม่บน PivotChart อื่นได้โดยตรง การเปลี่ยนแปลงของ PivotChart จะมีผลกระทบกับ PivotTable ที่เชื่อมโยงกันและในทางกลับกันด้วย

การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลต้นฉบับสามารถส่งผลในข้อมูลอื่นที่พร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสลับจากฐานข้อมูลทดสอบเป็นฐานข้อมูลการผลิตได้แบบราบรื่น คุณสามารถอัปเดต PivotTable หรือ PivotChart ด้วยข้อมูลใหม่ที่คล้ายกับข้อมูลการเชื่อมต่อของข้อมูลดั้งเดิมโดยการกำหนดข้อมูลต้นฉบับอีกครั้ง ถ้าข้อมูลแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยมีเขตข้อมูลใหม่หรือเขตข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ มากมาย การสร้าง PivotTable หรือ PivotChart ขึ้นมาใหม่อาจเป็นเรื่องง่ายกว่า

การแสดงข้อมูลใหม่ที่ได้มาโดยการรีเฟรช     การรีเฟรช PivotTable ยังสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่มีไว้สำหรับแสดงได้ สำหรับ PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลในเวิร์กชีต Excel จะเรียกใช้เขตข้อมูลใหม่ภายในช่วงแหล่งข้อมูลหรือช่วงที่มีชื่อที่คุณระบุ สำหรับรายงานที่ยึดตามข้อมูลภายนอก Excel จะเรียกใช้ข้อมูลใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์สำหรับคิวรีหรือข้อมูลพื้นฐานที่มีให้ในคิวบ์ OLAP คุณสามารถดูเขตข้อมูลใหม่ใดๆ ใน รายการเขตข้อมูล แล้วเพิ่มเขตข้อมูลลงในรายงาน

การเปลี่ยนคิวบ์ OLAP ที่คุณสร้าง    รายงานที่ยึดตามข้อมูลของ OLAP มักจะมีการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในคิวบ์ ถ้าคุณสร้างคิวบ์แบบออนไลน์ที่มีชุดข้อมูลย่อยในคิวบ์ของเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้คำสั่ง OLAP แบบออฟไลน์ ในการปรับเปลี่ยนไฟล์คิวบ์ของคุณเพื่อให้มีข้อมูลที่แตกต่างกันจากเซิร์ฟเวอร์ได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

สร้าง PivotChart

ตัวเลือก PivotTable

ใช้ PivotTable และเครื่องมือข่าวกรองทางธุรกิจอื่นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×