ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ถ้าคุณมีรูปภาพหรือวัตถุฝังตัวในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถตั้งการกระทำได้ เช่น การไปยังสไลด์ถัดไป การไปยังสไลด์ก่อนหน้า หรือไปยังสไลด์สุดท้ายของงานนำเสนอ และไปยังเว็บเพจหรืองานนำเสนอหรือไฟล์อื่นๆ ของ Microsoft Office PowerPoint ได้

เพิ่มรูปภาพและกำหนดการกระทำให้รูปภาพนั้น

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ ถ้าคุณต้องการเพิ่ม SmartArt หนึ่งรายการ ให้คลิก SmartArt

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพใหม่ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งแล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก แทรก

  หมายเหตุ:  สำหรับกราฟิก SmartArt คุณสามารถกำหนดการกระทำให้กับข้อความภายในรูปร่างเท่านั้น และไม่สามารถกำหนดให้กับแต่ละรูปร่างในกราฟิก SmartArt ได้

 3. คลิกรูปภาพที่คุณเพิ่ม จากนั้นบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก การกระทำ

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกลักษณะการทำงานของรูปภาพเมื่อคุณคลิกที่รูปภาพในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิกแท็บ คลิกเมาส์

  • เมื่อต้องการเลือกลักษณะการทำงานของรูปภาพเมื่อคุณย้ายตัวชี้ไปเหนือปุ่มการกระทำนั้นในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิกแท็บ คลิกเมาส์

 5. เมื่อต้องการเลือกการกระทำที่จะเกิดขึ้น เมื่อคุณคลิกหรือเคลื่อนตัวชี้ไว้เหนือรูปภาพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้รูปร่างโดยไม่ต้องมีการกระทำใดๆ ให้คลิก ไม่มี

  • เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ แล้วเลือกปลายทาง (ตัวอย่างเช่น สไลด์ถัดไป สไลด์ก่อนหน้า สไลด์สุดท้าย หรืองานนำเสนออื่นของ PowerPoint) ที่คุณต้องการให้ไฮเปอร์ลิงก์ไป

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังไฟล์ที่สร้างโดยโปรแกรมอื่น เช่น ไฟล์ Microsoft Office Word หรือ Microsoft Office Excel ในรายการ ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ ให้คลิก ไฟล์อื่นๆ

  • เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรม ให้คลิก เรียกใช้โปรแกรม คลิก เรียกดู จากนั้นค้นหาตำแหน่งโปรแกรมที่คุณต้องการเรียกใช้

  • เมื่อต้องการเรียกใช้แมโคร ให้คลิก เรียกใช้แมโคร แล้วเลือกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้

  • ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพหรือคลิปอาร์ตดำเนินการกระทำอื่นนอกเหนือจากที่แสดงในรายการ ให้คลิก การกระทำของวัตถุ แล้วเลือกการกระทำที่คุณต้องการให้ดำเนินการ

   หมายเหตุ: การตั้งค่า การกระทำของวัตถุ จะพร้อมใช้งานเมื่องานนำเสนอของคุณมีวัตถุ OLE อยู่เท่านั้น

  • เมื่อต้องการเล่นเสียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียง แล้วเลือกเสียงที่คุณต้องการเล่น

กำหนดการกระทำให้กับวัตถุ OLE

เมื่อต้องการตั้งค่าวัตถุ OLE ให้เรียกใช้ในระหว่างงานนำเสนอ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนหรือลิงก์ไปยังวัตถุ OLE ที่คุณต้องการเปิด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฝังวัตถุในสไลด์ โปรดดู ลิงก์หรือฝังสไลด์ PowerPoint

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก การกระทำ
  บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก การกระทำ

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมด้วยการคลิกที่ไอคอนหรือลิงก์แบบฝังตัว ให้คลิกที่แท็บ คลิกเมาส์

  • เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมด้วยการย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือไอคอนหรือลิงก์แบบฝังตัว ให้คลิกที่แท็บ เมาส์อยู่เหนือ

 4. บนแท็บใดก็ได้ ให้เลือก การกระทำของวัตถุ แล้วคลิกสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นจากในรายการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงเวิร์กชีต Excel ให้คลิก เปิด แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือทำงานบนเวิร์กชีตในระหว่างงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก แก้ไข

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×