ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

มีอะไรใหม่: การเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชันของ Excel

เพื่อให้ฟังก์ชันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและมีฟังก์ชันการทำงานที่สอดคล้องตรงตามความคาดหวัง และชื่อฟังก์ชันสามารถอธิบายหน้าที่การใช้งานได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ฟังก์ชัน Excel หลายฟังก์ชันจึงได้รับการอัปเดต เปลี่ยนชื่อ หรือเพิ่มลงในไลบรารีฟังก์ชันใน Excel 2010

สำหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า ฟังก์ชันที่ถูกเปลี่ยนชื่อไปยังมีให้ใช้งานในชื่อเดิม

ในบทความนี้

ฟังก์ชันที่มีการปรับปรุงความถูกต้อง

ฟังก์ชันต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมเพื่อปรับปรุงความถูกต้องและประสิทธิภาพของฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น เนื่องจากฟังก์ชัน BETADIST ไม่ถูกต้องจึงมีการปรับใช้อัลกอริทึมใหม่เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของฟังก์ชันนี้ ขณะนี้ ฟังก์ชัน MOD ใช้อัลกอริทึมใหม่ในเพื่อให้เกิดความถูกต้องและความรวดเร็ว และฟังก์ชัน RAND ก็ใช้อัลกอริทึมตัวเลขสุ่มใหม่แล้วเช่นกัน

ฟังก์ชันที่ปรับปรุง

ประเภทของฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน ASINH

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชันBETA.DIST, ฟังก์ชัน BETADIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง) , ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน BETA.INV, ฟังก์ชัน BETAINV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง) , ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน BINOM.DIST, ฟังก์ชัน BINOMDIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน BINOM.INV, ฟังก์ชัน CRITBINOM

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT, ฟังก์ชัน CHIINV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน CHISQ.TEST, ฟังก์ชัน CHITEST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน CONVERT

ฟังก์ชันทางวิศวกรรม (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน CUMIPMT

ฟังก์ชันทางการเงิน (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน CUMPRINC

ฟังก์ชันทางการเงิน (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน ERF

ฟังก์ชันทางวิศวกรรม (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน ERFC

ฟังก์ชันทางวิศวกรรม (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน F.DIST.RT, ฟังก์ชัน FDIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน F.INV.RT, ฟังก์ชัน FINV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน FACTDOUBLE

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน GAMMA.DIST, ฟังก์ชัน GAMMADIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน GAMMA.INV, ฟังก์ชัน GAMMAINV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชันความเข้ากันได้

ฟังก์ชัน GAMMALN

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน GEOMEAN

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST, ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน IMLOG2

ฟังก์ชันทางวิศวกรรม (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน IMPOWER

ฟังก์ชันทางวิศวกรรม (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน IPMT

ฟังก์ชันทางการเงิน (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน IRR

ฟังก์ชันทางการเงิน (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน LINEST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน LOGNORM.DIST, ฟังก์ชัน LOGNORMDIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน LOGNORM.INV, ฟังก์ชัน LOGINV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน MOD

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST, ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน NORM.DIST, ฟังก์ชัน NORMDIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้

ฟังก์ชัน NORM.INV, ฟังก์ชัน NORMINV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้

ฟังก์ชัน NORM.S.DIST, ฟังก์ชัน NORMSDIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน NORM.S.INV, ฟังก์ชัน NORMSINV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน PMT

ฟังก์ชันทางการเงิน (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน PPMT

ฟังก์ชันทางการเงิน (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน POISSON.DIST, ฟังก์ชัน POISSON

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน RAND

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน STDEV.S, ฟังก์ชัน STDEV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน T.DIST.RT, ฟังก์ชัน TDIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน T.DIST.2T

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน T.INV.2T, ฟังก์ชัน TINV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน VAR.S, ฟังก์ชัน VAR

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง), ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน XIRR

ฟังก์ชันทางการเงิน (การอ้างอิง)

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันที่เปลี่ยนชื่อ

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง) ต่อไปนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามฟังก์ชันในวงการวิทยาศาสตร์มากขึ้น และสอดคล้องกับชื่อฟังก์ชันอื่นๆ ใน Excel ยิ่งขึ้น ชื่อฟังก์ชันใหม่ยังสามารถอธิบายถึงหน้าที่การใช้งานของฟังก์ชันได้ถูกต้องมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น เนื่องจากCRITBINOM จะส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงทวินาม ดังนั้นชื่อ BINOM.INV จึงมีความเหมาะสมมากกว่าสำหรับฟังก์ชันนี้

ฟังก์ชันที่ถูกเปลี่ยนชื่อบางฟังก์ชัน เช่น BETA.DIST จะมีพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถระบุชนิดของการแจกแจงได้ (ด้านซ้ายของการแจกแจงสะสม หรือความหนาแน่นของความน่าจะเป็น)

สำหรับความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ฟังก์ชันนี้ยังสามารถใช้งานได้ด้วยชื่อเดิมในประเภท ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (การอ้างอิง) อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่จำเป็นต้องให้เข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรเริ่มใช้ฟังก์ชันที่เปลี่ยนชื่อแล้วแทน

ฟังก์ชันทางสถิติที่เปลี่ยนชื่อ

ฟังก์ชันที่เปลี่ยนชื่อ

ฟังก์ชันความเข้ากันได้

ฟังก์ชัน BETA.DIST

ฟังก์ชัน BETADIST

ฟังก์ชัน BETA.INV

ฟังก์ชัน BETAINV

ฟังก์ชัน BINOM.DIST

ฟังก์ชัน BINOMDIST

ฟังก์ชัน BINOM.INV

ฟังก์ชัน CRITBINOM

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT

ฟังก์ชัน CHIDIST

ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT

ฟังก์ชัน CHIINV

ฟังก์ชัน CHISQ.TEST

ฟังก์ชัน CHITEST

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM

ฟังก์ชัน CONFIDENCE

ฟังก์ชัน COVARIANCE.P

ฟังก์ชัน COVAR

ฟังก์ชัน EXPON.DIST

ฟังก์ชัน EXPONDIST

ฟังก์ชัน F.DIST.RT

ฟังก์ชัน FDIST

ฟังก์ชัน F.INV.RT

ฟังก์ชัน FINV

ฟังก์ชัน F.TEST

ฟังก์ชัน FTEST

ฟังก์ชัน GAMMA.DIST

ฟังก์ชัน GAMMADIST

ฟังก์ชัน GAMMA.INV

ฟังก์ชัน GAMMAINV

ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST

ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST

ฟังก์ชัน LOGNORM.DIST

ฟังก์ชัน LOGNORMDIST

ฟังก์ชัน LOGNORM.INV

ฟังก์ชัน LOGINV

ฟังก์ชัน MODE.SNGL

ฟังก์ชัน MODE

ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST

ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST

ฟังก์ชัน NORM.DIST

ฟังก์ชัน NORMDIST

ฟังก์ชัน NORM.INV

ฟังก์ชัน NORMINV

ฟังก์ชัน NORM.S.DIST

ฟังก์ชัน NORMSDIST

ฟังก์ชัน NORM.S.INV

ฟังก์ชัน NORMSINV

ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC

ฟังก์ชัน PERCENTILE

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC

ฟังก์ชัน PERCENTRANK

ฟังก์ชัน POISSON.DIST

ฟังก์ชัน POISSON

ฟังก์ชัน QUARTILE.INC

ฟังก์ชัน QUARTILE

ฟังก์ชัน RANK.EQ

ฟังก์ชัน RANK

ฟังก์ชัน STDEV.P

ฟังก์ชัน STDEVP

ฟังก์ชัน STDEV.S

ฟังก์ชัน STDEV

ฟังก์ชัน T.DIST.2T

ฟังก์ชัน TDIST

ฟังก์ชัน T.DIST.RT

ฟังก์ชัน TDIST

ฟังก์ชัน T.INV.2T

ฟังก์ชัน TINV

ฟังก์ชัน T.TEST

ฟังก์ชัน TTEST

ฟังก์ชัน VAR.P

ฟังก์ชัน VARP

ฟังก์ชัน VAR.S

ฟังก์ชัน VAR

ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST

ฟังก์ชัน WEIBULL

ฟังก์ชัน Z.TEST

ฟังก์ชัน ZTEST

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันใหม่

ฟังก์ชันต่อไปนี้ถูกเพิ่มลงในไลบรารีฟังก์ชันของ Excel ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ใน Excel เวอร์ชันปัจจุบันได้ แต่ไม่สามารถเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าเป็นสิ่งจำเป็น คุณสามารถเรียกใช้ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ เพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในเวิร์กชีตของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

ฟังก์ชันใหม่

ประเภทฟังก์ชัน

วัตถุประสงค์

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS.INTL

ฟังก์ชันวันที่และเวลา (การอ้างอิง)

ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน WORKDAY.INTL

ฟังก์ชันวันที่และเวลา (การอ้างอิง)

ส่งกลับตัวเลขอนุกรมของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน AGGREGATE

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน CEILING.PRECISE

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (การอ้างอิง)

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

ฟังก์ชัน ISO.CEILING

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (การอ้างอิง)

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.INV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน COVARIANCE.S

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน ERF.PRECISE

ฟังก์ชันทางวิศวกรรม (การอ้างอิง)

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERFC.PRECISE

ฟังก์ชันทางวิศวกรรม (การอ้างอิง)

ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์

ฟังก์ชัน F.DIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.INV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FLOOR.PRECISE

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (การอ้างอิง)

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

ฟังก์ชัน GAMMALN.PRECISE

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน MODE.MULT

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด

ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน RANK.AVG

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน T.DIST

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.INV

ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง)

ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ

ด้านบนของหน้า

ความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า

ถ้าคุณจำเป็นต้องแชร์เวิร์กชีตของคุณกับผู้อื่นที่ไม่ได้ติดตั้ง Excel 2010 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันความเข้ากันได้แทนฟังก์ชันที่ถูกเปลี่ยนชื่อได้ Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะรู้จักชื่อเดิมและให้ผลลัพธ์ที่คาดไว้

การค้นหาฟังก์ชันความเข้ากันได้

เมื่อต้องการค้นหาฟังก์ชันความเข้ากันได้ทั้งหมด ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ไลบรารีฟังก์ชัน ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน

  2. ในกล่อง หรือเลือกประเภท ให้คลิก ความเข้ากันได้

    กล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน

การเลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องในเวิร์กชีต

เมื่อคุณเริ่มต้นป้อนฟังก์ชันในเวิร์กชีต การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ จะแสดงรายการฟังก์ชันทั้งที่ถูกเปลี่ยนชื่อและฟังก์ชันความเข้ากันได้ ไอคอนที่แตกต่างกันทำให้คุณคลิกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

การตรวจสอบปัญหาความเข้ากันได้

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในบทความนี้ ฟังก์ชันใหม่จะไม่เข้ากันกับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไม่รู้จักฟังก์ชันใหม่ และข้อผิดพลาด #NAME? จะแสดงแทนผลลัพธ์ที่คาดไว้ ก่อนที่คุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณลงในรูปแบบไฟล์ของ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถเรียกใช้ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ เพื่อตรวจสอบว่าฟังก์ชันใหม่ถูกใช้งานหรือไม่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้

เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก ปุ่ม Office แล้วคลิก ข้อมูล

  2. ภายใต้ เตรียมสำหรับการแจกจ่าย ให้คลิก ตรวจหาปัญหา แล้วคลิก ตรวจสอบความเข้ากันได้

    กล่องโต้ตอบตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×