ยอมรับหรือละเว้นข้อความโต้ตอบแบบทันที

เมื่อใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลตามเวลาจริงกับบุคคลอื่นโดยใช้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) คุณสามารถยอมรับข้อความได้อย่างง่ายดาย โดยคลิกการแจ้งเตือนที่ระบุว่ามีบุคคลเริ่มต้นการสนทนาทาง IM กับคุณ ถ้าคุณยังไม่มีเวลาสนทนาทาง IM ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกที่จะละเว้นการแจ้งเตือนการสนทนานั้นได้

คุณต้องการทำอะไร

ยอมรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีใหม่

ละเว้นข้อความโต้ตอบแบบทันทีใหม่

ยอมรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีใหม่

เมื่อต้องการยอมรับข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้ทำดังนี้:

  • คลิกการแจ้งเตือน

ด้านบนของหน้า

ละเว้นข้อความโต้ตอบแบบทันทีใหม่

เมื่อต้องการละเว้นข้อความโต้ตอบแบบทันทีขาเข้า ให้ทำดังนี้:

  • คลิกปุ่ม ละเว้น ในการแจ้งเตือน ที่ติดต่อจะไม่ได้รับการแจ้งว่าคุณปฏิเสธข้อความ แต่จะไม่ได้รับการตอบกลับ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×