ย้ายวัตถุไปข้างหน้า หรือข้างหลัง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับชั้นของกองซ้อนซึ่งเรียกว่า z-ลำดับ — ของวัตถุในสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อให้วัตถุที่อาจปรากฏขึ้นด้านบนของวัตถุอื่น ๆ ได้

 1. เลือกวัตถุคุณต้องการย้าย ถ้าวัตถุซ่อนอยู่ เลือกวัตถุใด ๆ นั้นแล้ว กด TAB หรือ SHIFT + TAB จนกระทั่งวัตถุคุณต้องถูกเลือก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  นำวัตถุไปไว้ด้านหน้าของกองซ้อน:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรถัดไป หรือภายใต้นำไปข้างหน้า แล้ว คลิ กนำไปข้างหน้าสุด

   เลือกนำไปข้างหน้าสุดบนเมนูนำไปข้างหน้า

   นำวัตถุไปไว้ข้างหลังของกองซ้อน:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรถัดไป หรือย้ายไปข้างหลัง ภายใต้ แล้ว คลิ กส่งไปไว้ข้างหลัง

   เลือกส่งไปไว้ข้างหลังบนเมนูการย้ายไปข้างหลัง

   นำวัตถุหนึ่งขั้นใกล้ไปไว้ข้างหน้า:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรถัดไป หรือภายใต้นำไปข้างหน้า แล้ว คลิ กนำไปข้างหน้า

   เลือกนำไปข้างหน้าบนเมนูนำไปข้างหน้า

   ส่งวัตถุไปไว้ข้างหลังหนึ่งขั้น:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง คลิกลูกศรถัดไป หรือย้ายไปข้างหลัง ภายใต้ แล้ว คลิ กย้ายไปข้างหลัง

   เลือกย้ายไปข้างหลังบนเมนูการย้ายไปข้างหลัง

 1. เลือกวัตถุคุณต้องการย้าย ถ้าวัตถุซ่อนอยู่ เลือกวัตถุใด ๆ นั้นแล้ว กด TAB หรือ SHIFT + TAB จนกระทั่งวัตถุคุณต้องถูกเลือก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  นำวัตถุไปไว้ด้านหน้าของกองซ้อน:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง คลิกรายการดรอปดาวน์ในนำไปข้างหน้า แล้ว คลิ กนำไปข้างหน้าสุด

   นำวัตถุไปไว้ข้างหน้าสุด

   นำวัตถุไปไว้ข้างหลังของกองซ้อน:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง คลิกรายการแบบหล่นลงในการย้ายไปข้างหลัง แล้ว คลิ กส่งไปไว้ข้างหลัง

   ย้ายวัตถุไปไว้ข้างหลังสุด

   นำวัตถุหนึ่งขั้นใกล้ไปไว้ข้างหน้า:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง คลิกรายการดรอปดาวน์ในนำไปข้างหน้า แล้ว คลิ กนำไปข้างหน้า

   ส่งวัตถุไปไว้ข้างหลังหนึ่งขั้น:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง คลิกรายการแบบหล่นลงในการย้ายไปข้างหลัง แล้ว คลิ กย้ายไปข้างหลัง

วัตถุนั้นคืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • รูปร่างอัตโนมัติ

 • ในตาราง

 • กล่องข้อความ

 • คลิปอาร์ตหรือรูปภาพ

 • เลือกวัตถุที่คุณต้องการย้าย

  ถ้าวัตถุซ่อนอยู่ เลือกวัตถุใด ๆ นั้นแล้ว กดแป้น TAB หรือ SHIFT + TAB ซ้ำ ๆ จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องถูกเลือก

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุมากกว่าหนึ่งครั้ง กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุที่คุณต้องการเลือก แล้ว ปล่อย CTRL

 • บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่ลำดับ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำวัตถุไปไว้ด้านหน้าของกองซ้อน คลิกนำไปข้างหน้าสุด

  • เมื่อต้องการส่งวัตถุไปไว้ข้างหลังของกองซ้อน คลิกส่งไปไว้ข้างหลัง

  • เมื่อต้องการนำวัตถุหนึ่งขั้นใกล้ไปไว้ข้างหน้า คลิกนำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการส่งวัตถุไปไว้ข้างหลังหนึ่งขั้น คลิกย้ายไปข้างหลัง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการแสดงรูปภาพแทรกไว้เป็นพื้นหลังข้อความ คลิกขวากล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ บนเมนูทางลัด คลิกที่แท็บเค้าโครง ทางแล้ว คลิกไม่มี หรือผ่านทาง ภายใต้ลักษณะที่ตัด

 • เมื่อต้องการทำให้วัตถุในกองซ้อนแบบโปร่งใส คลิกวัตถุเพื่อเลือก (สำหรับตาราง เลือกทั้งตาราง), แล้ว กด CTRL + T เมื่อต้องการทำให้วัตถุแบบโปร่งใสทึบกับสีเติมสีขาว เลือก นั้นแล้ว กด CTRL + T

ดูเพิ่มเติม

สร้างลายน้ำจากรูปถ่ายหรือรูปภาพ

เพิ่มรูปร่างหรือสัญลักษณ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×