ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

รวมหลายเวิร์กชีตลงในหนึ่ง PivotTable

การรวมข้อมูลเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์ในการรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นลงในรายงานเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี PivotTable ของค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละสำนักงานส่วนภูมิภาคของคุณ คุณสามารถใช้การรวมข้อมูลเพื่อรวบรวมตัวเลขเหล่านี้เป็นรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัท รายงานนี้อาจมีผลรวมยอดขายและค่าเฉลี่ย ระดับสินค้าคงคลังปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดสำหรับทั้งบริษัท

เมื่อต้องการสรุปและรายงานผลลัพธ์จากช่วงของเวิร์กชีตที่แยกต่างหาก คุณสามารถรวมข้อมูลจากแต่ละช่วงของเวิร์กชีตที่แยกต่างหากลงใน PivotTable บนเวิร์กชีตหลัก ช่วงของเวิร์กชีตที่แยกต่างหากสามารถอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกันกับเวิร์กชีตหลักหรือในเวิร์กบุ๊กอื่นได้ เมื่อคุณรวมข้อมูล คุณกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถอัปเดตและรวบรวมข้อมูลเป็นประจำหรือตามต้องการได้ง่ายขึ้น

รายงาน PivotTable ที่รวมผลลัพธ์เอาไว้สามารถมีเขตข้อมูลต่อไปนี้ใน รายการเขตข้อมูล PivotTable ซึ่งคุณสามารถเพิ่มไปยัง PivotTable ได้: แถว คอลัมน์ และค่า นอกจากนี้ รายงานสามารถมีเขตข้อมูลตัวกรองหน้าสูงสุดถึงสี่เขตข้อมูล เรียกว่า หน้า1, หน้า2, หน้า3 และหน้า4

การตั้งค่าข้อมูลต้นฉบับ

แต่ละช่วงข้อมูลควรได้รับการจัดเรียงในรูปแบบข้ามแท็บ ด้วยการจับคู่ชื่อแถวและคอลัมน์สำหรับรายการที่คุณต้องการสรุปพร้อมกัน ไม่ต้องรวมแถวผลรวมหรือคอลัมน์ผลรวมใดๆ จากข้อมูลต้นฉบับเมื่อคุณระบุข้อมูลสำหรับรายงาน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงช่วงสี่ช่วงในรูปแบบข้ามแท็บ

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลสำหรับการวมข้อมูลในรายงาน PivotTable

เขตข้อมูลหน้าในการรวมข้อมูล

การรวมข้อมูลสามารถใช้เขตข้อมูลหน้าที่มีรายการที่แสดงอย่างน้อยหนึ่งช่วงแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังรวมข้อมูลงบประมาณจากฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายผลิต เขตข้อมูลหน้าอาจมีรายการหนึ่งที่จะแสดงข้อมูลของแต่ละแผนก รวมถึงรายการที่จะแสดงข้อมูลที่รวมแล้ว ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดง PivotTable ที่รวมแล้ว พร้อมเขตข้อมูลหน้าหนึ่งเขตข้อมูลและหลายรายการเลือกอยู่

ตัวอย่างรายงาน PivotTable ที่รวมข้อมูลโดยมีเขตข้อมูลหน้า

การใช้ช่วงที่มีชื่อ

ถ้าช่วงของข้อมูลมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในครั้งถัดไปที่คุณรวมข้อมูล (กล่าวคือ จำนวนของแถวอาจเปลี่ยนแปลง) ให้พิจารณาการกำหนด ชื่อ สำหรับแต่ละช่วงแหล่งข้อมูลในเวิร์กชีตที่แยกเอาไว้ จากนั้น ใช้ชื่อเหล่านั้นเมื่อคุณรวมช่วงในเวิร์กชีตหลักแล้ว ถ้าช่วงแหล่งข้อมูลขยายออก คุณสามารถอัปเดตช่วงสำหรับชื่อได้ในเวิร์กชีตที่แยกเอาไว้เพื่อใส่ข้อมูลใหม่ก่อนที่คุณจะรีเฟรช PivotTable

การรวมข้อมูลด้วยวิธีอื่น

Excel ยังให้การรวมข้อมูลด้วยวิธีอื่นที่ทำงานร่วมกับข้อมูลในหลายรูปแบบและเค้าโครง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสูตรด้วยการอ้างอิงแบบ 3 มิติ หรือคุณสามารถใช้คำสั่ง รวม (บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ได้)

รวมหลายช่วง

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart เพื่อรวมหลายๆ ช่วงได้ ในตัวช่วยสร้าง คุณสามารถเลือกระหว่างการใช้เขตข้อมูลแบบไม่มีหน้า ใช้เขตข้อมูลหน้าเดียว หรือใช้เขตข้อมูลหายหน้าได้

รวมข้อมูลโดยไม่ใช้เขตข้อมูลหน้า

เมื่อต้องการรวมข้อมูลจากช่วงทั้งหมดและสร้างการรวมที่ไม่มีเขตข้อมูลหน้า ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เพิ่มตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart ไปยังแถบเครื่องมือด่วน เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว:

  1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากแถบเครื่องมือ จากนั้น คลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  2. ที่ด้านล่าง เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ ให้เลือก ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart คลิก เพิ่ม จากนั้น คลิก ตกลง

 2. คลิกเซลล์เปล่า (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ PivotTable) ในเวิร์กบุ๊ก

 3. คลิกที่ไอคอนตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart บนแถบเครื่องมือด่วน

 4. บนหน้า ขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก หลายช่วงการรวม จากนั้น คลิก ถัดไป

 5. บนหน้า ขั้นตอนที่ 2a ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ฉันจะสร้างเขตข้อมูลหน้า จากนั้น คลิก ถัดไป

 6. บนหน้า ขั้นตอนที่ 2b ของตัวช่วยสร้าง ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. กลับไปที่เวิร์กบุ๊กและเลือกช่วงเซลล์ จากนั้นกลับไปที่ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart ให้คลิก เพิ่ม

   เคล็ดลับ: ถ้าช่วงเซลล์อยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่น ให้เปิดเวิร์กบุ๊กขึ้นมาก่อนเพื่อทำให้เลือกข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  2. ภายใต้ คุณต้องการเขตข้อมูลหน้าจำนวนเท่าไร ให้คลิก 0 จากนั้น คลิก ถัดไป

 7. บนหน้า ขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกระหว่างการเพิ่ม PivotTable ลงในเวิร์กชีตใหม่หรือเวิร์กชีตที่มีอยู่ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

รวมข้อมูลโดยใช้เขตข้อมูลหน้าเดียว

เมื่อต้องการรวมเขตข้อมูลหน้าเดียวที่มีรายการสำหรับแต่ละช่วงแหล่งข้อมูล และรายการที่รวมช่วงทั้งหมด ให้ทำดังต่อไปนี้;

 1. เพิ่มตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart ไปยังแถบเครื่องมือด่วน เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว:

  1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากแถบเครื่องมือ จากนั้น คลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  2. ที่ด้านล่าง เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ ให้เลือก ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart คลิก เพิ่ม จากนั้น คลิก ตกลง

 2. คลิกเซลล์เปล่า (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ PivotTable) ในเวิร์กบุ๊ก

 3. บนหน้า ขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก หลายช่วงการรวม จากนั้น คลิก ถัดไป

 4. บนหน้า ขั้นตอนที่ 2a ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก สร้างเขตข้อมูลหน้าเดียวให้ฉัน จากนั้น คลิก ถัดไป

 5. บนหน้า ขั้นตอนที่ 2b ของตัวช่วยสร้าง ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. กลับไปที่เวิร์กบุ๊กและเลือกช่วงเซลล์ จากนั้นกลับไปที่ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart ให้คลิก เพิ่ม

   เคล็ดลับ: ถ้าช่วงเซลล์อยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่น ให้เปิดเวิร์กบุ๊กขึ้นมาก่อนเพื่อทำให้เลือกข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 6. คลิก ถัดไป

 7. บนหน้า ขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกระหว่างการเพิ่ม PivotTable ลงในเวิร์กชีตใหม่หรือเวิร์กชีตที่มีอยู่ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

รวมข้อมูลโดยใช้เชตข้อมูลหลายหน้า

คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลหลายหน้าและกำหนดชื่อรายการของคุณเองสำหรับแต่ละช่วงแหล่งข้อมูลได้ ซึ่งจะช่วยคุณสร้างการรวมบางส่วนหรือการรวมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลหน้าเดียวที่รวมฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายแยกจากฝ่ายผลิต และเขตข้อมูลหน้าอื่นที่รวมแผนกทั้งสามแผนก เมื่อต้องการสร้างการรวมที่ใช้เขตข้อมูลหลายหน้า ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เพิ่มตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart ไปยังแถบเครื่องมือด่วน เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว:

  1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากแถบเครื่องมือ จากนั้น คลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  2. ที่ด้านล่าง เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ ให้เลือก ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart คลิก เพิ่ม จากนั้น คลิก ตกลง

 2. คลิกเซลล์เปล่า (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ PivotTable) ในเวิร์กบุ๊ก

 3. บนหน้า ขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก หลายช่วงการรวม จากนั้น คลิก ถัดไป

 4. บนหน้า ขั้นตอนที่ 2a ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ฉันจะสร้างเขตข้อมูลหน้า จากนั้น คลิก ถัดไป

 5. บนหน้า ขั้นตอนที่ 2b ของตัวช่วยสร้าง ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. กลับไปที่เวิร์กบุ๊กและเลือกช่วงเซลล์ จากนั้นกลับไปที่ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart ให้คลิก เพิ่ม

   เคล็ดลับ: ถ้าช่วงเซลล์อยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่น ให้เปิดเวิร์กบุ๊กขึ้นมาก่อนเพื่อทำให้เลือกข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  2. ภายใต้ คุณต้องการเขตข้อมูลหน้าเท่าไร ให้คลิกหมายเลขเขตข้อมูลหน้าที่คุณต้องการใช้

  3. ภายใต้ คุณต้องการให้แต่ละเขตข้อมูลหน้าใช้ป้ายชื่อรายการใดในการระบุช่วงข้อมูลที่เลือก สำหรับแต่ละเขตข้อมูลหน้า ให้เลือกช่วงเซลล์ จากนั้นใส่ชื่อสำหรับช่วงนั้น

   ตัวอย่าง

   • ถ้าคุณเลือก 1 ภายใต้ คุณต้องการเขตข้อมูลหน้าเท่าไร ให้เลือกแต่ละช่วง จากนั้น ใส่ชื่ออื่นในกล่อง เขตข้อมูลที่ 1 ถ้าคุณมีสี่ช่วงและแต่ละช่วงสอดคล้องกับไตรมาสอื่นของปีงบประมาณ ให้เลือกช่วงแรก ใส่ Q1 เลือกช่วงที่สอง ใส่ Q2 และทำซ้ำขั้นตอนสำหรับ Q3 และ Q4

   • ถ้าคุณเลือก 2 ภายใต้ คุณต้องการเขตข้อมูลหน้าเท่าไร ให้ทำแบบเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้าในกล่อง เขตข้อมูลที่ 1 จากนั้น เลือกสองช่วง และใส่ชื่อเดียวกัน เช่น H1 และ H2 ในกล่อง เขตข้อมูลที่สอง เลือกช่วงแรก ใส่ H1 เลือกช่วงที่สอง ใส่ H1 เลือกช่วงที่สาม ใส่ H2 เลือกช่วงที่สี่ จากนั้น ใส่ H2

  4. คลิก ถัดไป

 6. บนหน้า ขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกระหว่างการเพิ่ม PivotTable ลงในเวิร์กชีตใหม่หรือเวิร์กชีตที่มีอยู่ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×