รักษาความปลอดภัยของข้อความอีเมลโดยการใช้ลายเซ็นดิจิทัล

รักษาความปลอดภัยของข้อความอีเมลโดยการใช้ลายเซ็นดิจิทัล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ลายเซ็นดิจิทัลที่แนบมากับข้อความอีเมลชั้นอื่นของหลักทรัพย์ที่มี โดยให้การรับประกันแก่ผู้รับที่คุณนั่นคือรับผิด — เนื้อหาของข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อ ของลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งรวมถึงใบรับรองและคีย์สาธารณะของคุณ เกิดขึ้นจากรหัสดิจิทัลของคุณ และรหัสดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายดิจิทัลของคุณไม่ซ้ำกัน และสัญญาณผู้รับว่า เนื้อหาที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่งต่อ สำหรับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม คุณยังสามารถเข้ารหัสลับข้อความอีเมล

ความแตกต่างระหว่างลายเซ็นดิจิทัลและลายเซ็นมาตรฐานคืออะไร

ลายเซ็นดิจิทัลไม่เหมือนกับลายเซ็นที่คุณเป็นประจำรวมอยู่กับข้อความส่งออก ทุกคนสามารถคัดลอกลายเซ็นอีเมล ซึ่งเป็นอย่างยิ่งคำขึ้นต้นปิดที่กำหนดเองได้ แต่ข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลอาจมาจากเจ้าของรหัสดิจิทัลที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ได้เท่านั้น รหัสดิจิทัลมีการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ส่ง ดังนั้นจึงช่วยป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงข้อความ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลและวิธีการรับรหัสดิจิทัลได้

เซ็นชื่อแบบดิจิทัลในข้อความอีเมลเดียว

 1. ภายในข้อความอีเมลนั้น บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม สิทธิ์ ให้คลิก เซ็นชื่อข้อความ

  • ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มเซ็นชื่อข้อความ ทำต่อไปนี้:

   • ในข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

   • ในกลุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกการเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ บน Ribbon ที่มุมล่างขวา

   • คลิก การตั้งค่าความปลอดภัย แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลในข้อความนี้

   • คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิด

  • ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มเซ็นชื่อข้อความ คุณอาจไม่มีรหัสดิจิทัลที่ถูกกำหนดค่าการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลบนข้อความ และคุณจำเป็นต้องทำดังต่อไปนี้เพื่อติดตั้งลายเซ็นดิจิทัล

   • บนเมนูไฟล์ คลิกตัวเลือก >ศูนย์ความเชื่อถือ

   • ภายใต้ศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Outlook คลิกศูนย์ความเชื่อถือ >ความปลอดภัยของอีเมล

   • คลิกนำเข้า/ส่งออก การนำเข้ารหัสดิจิทัลจากไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคลิกรับรหัสดิจิทัล เพื่อค้นหารายการของบริการที่ออกรหัสดิจิทัลสำหรับการใช้งานของคุณ

 2. เรียบเรียงข้อความอีเมลของคุณแล้วส่ง

เซ็นชื่อแบบดิจิทัลข้อความอีเมลทั้งหมด

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก >ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Outlook ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 3. บนแท็บ ความปลอดภัยของอีเมล ภายใต้ อีเมลที่เข้ารหัสลับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในข้อความส่งออก

 4. ถ้าพร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับที่ไม่มีระบบความปลอดภัย S/MIME สามารถอ่านข้อความอีเมลนี้ได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความที่เซ็นชื่อแต่ไม่เปลี่ยนรูปแบบของเนื้อความเมื่อส่งข้อความที่เซ็นชื่อ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกเอาไว้แล้ว

  • ถ้าต้องการการยืนยันว่าผู้รับตามที่คุณต้องการนั้นได้รับข้อความอีเมลที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลของคุณนี้โดยที่เนื้อหาไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอใบตอบรับ S/MIME สำหรับข้อความทั้งหมดที่เซ็นในแบบ S/MIME คุณสามารถร้องขอการแจ้งให้ทราบเพื่อบอกให้คุณรู้ว่าใครที่เปิดข้อความอีเมลนั้นรวมทั้งเวลาที่เปิดข้อความอีเมลนั้นด้วยก็ได้ โดยเมื่อคุณส่งข้อความอีเมลที่มีการร้องขอใบตอบรับการส่งกลับ S/MIME ข้อมูลการยืนยันนี้จะถูกส่งกลับมาเป็นข้อความอีเมลที่ส่งมายัง กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

 5. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การเลือกระหว่างใบรับรองที่มีอยู่หลายใบ ให้คลิก การตั้งค่า

 6. คลิก ตกลง บนกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่แต่ละกล่อง

ดูเพิ่มเติม:

ส่งข้อความเข้ารหัสลับ หรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัลใน Outlook for Mac

การเซ็นชื่อข้อความหนึ่งๆ แบบดิจิทัล

 1. ในข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิกปุ่ม ข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มนี้ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือก ที่มุมล่างขวาของกลุ่มตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกข้อความ คลิกปุ่มการตั้งค่าความปลอดภัย และในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลในข้อความนี้ คลิกตกลง แล้ว ปิดกล่องโต้ตอบ

 2. เรียบเรียงข้อความของคุณแล้วส่ง

เซ็นข้อความทั้งหมดแบบดิจิทัล

 1. บนเมนูเครื่องมือ ในมุมมองจดหมาย Outlook คลิกศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิ กความปลอดภัยของอีเมล

 2. ใต้ อีเมลที่เข้ารหัสลับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในข้อความส่งออก

 3. ถ้าพร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับที่ไม่มีระบบความปลอดภัย S/MIME สามารถอ่านข้อความได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความที่เซ็นชื่อแต่ไม่เปลี่ยนรูปแบบของเนื้อความเมื่อส่งข้อความที่เซ็นชื่อ กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น

  • ถ้าคุณต้อง การตรวจสอบว่า ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกตรวจสอบ โดยผู้รับ และการร้องขอการยืนยันว่า ได้รับข้อความไม่มีการแก้ไข ตลอดจนได้รับการแจ้งให้ทราบที่บอกคุณว่าใครเปิดข้อความ และเมื่อถูกเปิด เลือกขอ S / ข้อความที่เซ็น MIME ใบตอบรับ S/MIME ทั้งหมดสำหรับ กล่องกาเครื่องหมายไว้ เมื่อคุณส่งข้อความด้วยการ ร้องขอใบตอบรับกลับ S/MIME แอ ข้อมูลการตรวจสอบนี้จะส่งกลับเป็นข้อความส่งไปยังกล่องจดหมายเข้า ของคุณ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น เลือกใบรับรองเฉพาะที่จะใช้ ให้คลิก การตั้งค่า

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×