รับข้อมูลและเตรียมข้อมูลของคุณสำหรับ Power Map

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับ Power Map ให้ใช้ข้อมูลในตาราง Excel หรือ (ถ้าเป็นไปได้) ตัวแบบข้อมูลที่คุณสร้างใน Excel หรือโดยการใช้ Power Pivot ถ้าข้อมูลที่คุณต้องการใช้ใน Power Map ถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั้นจาก Excel และเพิ่มลงในตัวแบบข้อมูล

หมายเหตุ: Power Map ไม่สนับสนุนลำดับชั้น (การจัดกลุ่มเขตข้อมูล) ที่คุณสร้างในตัวแบบข้อมูล

จัดโครงสร้างข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการเตรียมข้อมูลของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของตาราง Excel โดยที่แต่ละแถวแสดงระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวควรมีข้อความแทนที่จะเป็นข้อมูลจริง เพื่อที่จะให้ Power Map ตีความข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เมื่อ Power Map ลงจุดข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ การใช้ป้ายชื่อที่มีความหมายยังช่วยให้เขตข้อมูลค่าและประเภทพร้อมให้คุณใช้งานเมื่อทำการออกแบบการนำเสนอของคุณในบานหน้าต่าง ตัวแก้ไขการนำเสนอ Power Map

เมื่อต้องการใช้โครงสร้างตารางที่แสดงเวลาและภูมิศาสตร์ภายใน Power Map ได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ให้รวมข้อมูลทั้งหมดในแถวของตาราง และใช้ป้ายชื่อข้อความอธิบายในส่วนหัวของคอลัมน์ ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

ตัวอย่างของรูปแบบตารางที่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณไม่มีโครงสร้างในลักษณะนี้ ซึ่งข้อมูลบางส่วน เช่น การพบเห็น UFO และปี ไม่ถูกรวมไว้ในตาราง Excel

ตัวอย่างของรูปแบบตารางที่ไม่ถูกต้อง

รวมข้อมูลต่อไปนี้ในตารางของคุณ

 • ค่าทาง ภูมิศาสตร์   Power Map ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งค่าทางภูมิศาสตร์ต่อแถวของข้อมูล ซึ่งอาจเป็นคู่ละติจูด/ลองจิจูด เมือง ประเทศ/ภูมิภาค รหัสไปรษณีย์ รัฐ/จังหวัด หรือที่อยู่ ความถูกต้องของ Power Map ขึ้นอยู่กับจำนวนและความหลากหลายของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่คุณระบุ และผลลัพธ์การค้นหาจาก Bing ตัวอย่างเช่น เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเพียงที่เดียวก็มีเมือง 18 เมืองที่ชื่อว่า โคลัมบัส ดังนั้น การมีคอลัมน์ รัฐ จะช่วยให้สามารถจำแนกเมืองที่ถูกต้องได้

 • เขตข้อมูลวันที่หรือเวลา   Power Map ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลวันที่หรือเวลาต่อแถวของข้อมูล ถ้าคุณต้องการแสดงข้อมูลของคุณตามเวลา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้วางข้อมูลเชิงเวลาในคอลัมน์แยกจากกัน และจัดรูปแบบให้เป็นวันที่หรือเวลา (คลิกขวาที่เซลล์ที่เลือก > จัดรูปแบบเซลล์)

เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก

ถ้าคุณจะทำงานกับชุดข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล ตัวดึงข้อมูล หรือเว็บไซต์ คุณจะต้องนำเข้าข้อมูลลงในเวิร์กบุ๊กของคุณเพื่อให้ Power Map ใช้ข้อมูลดังกล่าว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกจาก Excel (โดยไม่ได้ผ่านทาง PowerPivot) ให้ทำดังนี้

 1. ใน Excel ให้คลิก ข้อมูล > การเชื่อมต่อที่คุณต้องการในกลุ่ม รับข้อมูลภายนอก

  กลุ่ม รับข้อมูลภายนอก บนแท็บ ข้อมูล

 2. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างที่เริ่มต้น

 3. ในขั้นตอนสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก เพิ่มข้อมูลนี้ลงในตัวแบบข้อมูล ไว้

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกจากหน้าต่าง PowerPivot ให้ทำดังนี้

 1. ใน Excel ให้คลิกแท็บ PowerPivot จากนั้นคลิก จัดการ

  แท็บ PowerPivot และปุ่ม จัดการ

 2. ในหน้าต่าง PowerPivot ให้คลิก รับข้อมูลภายนอก

 3. เลือกชนิดข้อมูลของคุณ (เช่น SQL Server หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ไฟล์ หรือตัวดึงข้อมูล)

 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างที่เริ่มต้น

ข้อมูลจะถูกเพิ่มในตัวแบบข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณรับข้อมูลภายนอกผ่านทางหน้าต่าง PowerPivot

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมี Microsoft Power Query สำหรับ Excel คุณสามารถใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลของคุณ แล้วใช้ ตัวแก้ไขคิวรี เพื่อปรับรูปร่างหรือแปลงข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกโดยใช้ Power Query

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก ให้ดูที่ เชื่อมต่อข้อมูลภายนอกกับเวิร์กบุ๊กของคุณ และ เชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server กับเวิร์กบุ๊กของคุณ

ใช้ข้อมูลต้นฉบับของ PivotTable

ข้อมูลในรูปแบบ PivotTable จะทำงานได้ไม่ดีนักใน Power Map เนื่องจาก PivotTable จะรวมผลรวมต่างๆ เช่น ยอดขายรวม อินสแตนซ์ของยอดขายรวมสำหรับภูมิภาคต่างๆ ขอแนะนำให้ใช้ข้อมูลต้นฉบับของ PivotTable แทนจะดีกว่า เพื่อให้ Power Map สามารถใช้อินสแตนซ์แต่ละรายการเป็นจุดในช่วงเวลา ทำให้ข้อมูลเคลื่อนไหวไปตามเวลา และลงจุดข้อมูลในตำแหน่งบนลูกโลกได้อย่างถูกต้อง

Power Map จะใช้ข้อมูลต้นฉบับในการลงจุดข้อมูลการรวม PivotTable ทางภูมิศาสตร์ (เช่น เมืองต่างๆ ภายในหนึ่งรัฐ รัฐต่างๆ ภายในหนึ่งประเทศ/ภูมิภาค หรือเมืองต่างๆ ภายในหนึ่งภูมิภาค/ทวีป) บนแผนที่ซึ่งรักษารายละเอียดปลีกย่อยในระดับเดียวกัน ชนิดแผนภูมิ ภูมิภาค ทำให้คุณสามารถแสดงข้อมูลภายในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ชนิดต่างๆ เช่น ตามประเทศ/ภูมิภาค ตามรัฐ หรือตามรหัสไปรษณีย์

ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก คุณอาจพบปัญหาด้าน คุณภาพ เช่น ความผิดพลาดในการพิมพ์ และข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คุณอาจต้องการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่คุณจะลงจุดข้อมูลด้วย Power Map เช่น ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เวลา และการวัด จากนั้นตรวจสอบสิ่งที่ Power Map ได้ลงจุดข้อมูลด้วยสายตา

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง ประชากรของชิคาโก้มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการคูณด้วย 10 แถบข้อมูลของชิคาโก้จึงโดดจากสัดส่วนแถบข้อมูลของเมืองที่มีขนาดใหญ่มากๆ เมืองอื่นๆ เช่น นิวยอร์ก และลอสแองเจลิส

แถบประชากรจากสัดส่วนของแถบอื่นๆ

แก้ไขข้อมูลของคุณในแหล่งข้อมูล (เช่น เวิร์กชีต Excel ตารางหรือฐานข้อมูล SQL Server) แล้ว รีเฟรชข้อมูลของคุณ โดยตรงจาก Ribbon ของ Power Map โดยการคลิก หน้าแรก > รีเฟรชข้อมูล

รีเฟรชข้อมูล บนแท็บ หน้าแรก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×