รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลของคุณด้วย Outlook.com เรามีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา ฟีเจอร์ใหม่เช่นไฟล์และการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาจะช่วยให้คุณเห็นรูปภาพและไฟล์ของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณ และตอนนี้คุณสามารถเพิ่ม emojis และ Gif ไปยังข้อความของคุณได้แล้ว

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อให้กล่องขาเข้าของคุณมีลักษณะตามที่คุณต้องการ ให้ดูที่ ปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานจดหมายแบบใหม่ใน Outlook.com ของคุณ

มีอะไรใหม่ใน Outlook.com

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com คุณจะตรงไปยังกล่องจดหมายเข้าทันที

ส่วนหัวของกล่องจดหมายเข้า Outlook.com

คำอธิบาย

การกระทำ

ข้อความ

สร้างข้อความใหม่โดยการเลือก ข้อความใหม่

รายการโฟลเดอร์

รายการนี้ประกอบด้วยโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของคุณ ซึ่งอาจมีโฟลเดอร์อื่นด้วย เช่น โฟลเดอร์รายการโปรดและเก็บถาวร

เลือก ขยาย ขยาย เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์ หรือเลือก ยุบ ยุบ เพื่อซ่อน

คลิกขวาโฟลเดอร์ที่มีอยู่ แล้วเลือก สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

ดู ทำงานกับโฟลเดอร์ข้อความใน Outlook.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่มีอยู่

กล่องค้นหา

ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคล หรือคำสำคัญที่คุณต้องการค้นหา และกด Enter หรือเลือก ไอคอนค้นหา

หน้าต่างการค้นหา

รายการข้อความ

ข้อความในโฟลเดอร์ปัจจุบันจะปรากฏขึ้น และpy'มีการแจ้งเตือนเป็นรูปภาพว่าข้อความนั้นยังไม่ได้เปิดอ่าน มีสิ่งที่แนบมา หรือถูกตั้งค่าสถานะ

ที่ด้านบนของรายการข้อความ ที่คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการดูรายการได้

เลือก ฟิลเตอร์แล้วเลือกจากตัวเลือก ทั้งหมด,ยังไม่อ่าน ถึงฉัน ถูกตั้งค่าสถานะ หรือเรียงลำดับตาม

นอกจากนี้ แต่ละข้อความยังมีแถบเครื่องมือขนาดเล็ก ซึ่งคุณสามารถใช้ลบข้อความ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ตั้งค่าสถานะข้อความ หรือปักหมุดเพื่อให้ข้อความดังกล่าวอยู่ด้านบนสุดของโฟลเดอร์

บานหน้าต่างการอ่าน

ข้อความหรือการสนทนาที่คุณเลือกจะแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน ใช้แถบคำสั่งด้านบนบานหน้าต่างการอ่านเพื่อดำเนินการทั่วไป เช่น การลบ การเก็บถาวร การล้าง การย้ายอีเมล หรือการจัดประเภท

แถบเครื่องมือของข้อความ Outlook.com

เลือก เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม เพื่อดูการกระทำเพิ่มเติม เช่น ตัวเลือกในการพิมพ์ข้อความ ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ดู พิมพ์อีเมลและปฏิทินใน Outlook.com

ติดตามการนัดหมาย การประชุม หรือเหตุการณ์อื่นๆ ได้จากทุกที่ เพิ่ม แก้ไข หรือลบเหตุการณ์โดยใช้มุมมองแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับปฏิทินใน Outlook.com ให้ไปที่ การใช้ปฏิทินใน Outlook.com

คำอธิบาย

การกระทำ

เหตุการณ์ใหม่

สร้างเหตุการณ์ใหม่โดยการเลือก เหตุการณ์ใหม่ จากนั้นกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์

ปฏิทินของคุณ

ภายใต้ ปฏิทินปฏิทินของฉัน คือการเลือกเริ่มต้นและแสดงในมุมมองเดือน คุณสามารถย้ายไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง ผ่านเดือนในปฏิทินได้โดยใช้ลูกศรเหนือปฏิทิน

คุณสามารถเพิ่มปฏิทินอื่น เช่น ปฏิทินวันหยุด โดยเลือก ค้นหาปฏิทิน ในบานหน้าต่างซ้าย หลังจากที่คุณเพิ่มปฏิทินใหม่ คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงโดยการเลือกหรือล้างตัวเลือกปฏิทิน

ถ้าคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการใช้ปฏิทินที่คุณสร้างขึ้น คลิกขวาที่ปฏิทิน แล้วเลือก เอาออก > ลบ

ปฏิทินอื่น

คุณสามารถดูปฏิทินได้ครั้งละหลายๆ ปฏิทิน เพิ่มปฏิทินอื่นและเลือกว่าต้องการแสดงปฏิทินใด และสร้างปฏิทินใหม่

ตัวเลือกมุมมอง

เลือกมุมมองปฏิทินของคุณ: วันสัปดาห์การทำงานสัปดาห์ หรือ เดือน เมื่อต้องการกลับไปยังวันที่ของวันนี้ ให้เลือก วันนี้ ทางด้านซ้ายของแถบคำสั่งเหนือปฏิทิน

บานหน้าต่างปฏิทิน

เลือกวันที่ต้องการในปฏิทิน และการนัดหมายหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่กำหนดไว้สำหรับวันนั้นจะแสดงในพื้นที่นี้ คุณยังสามารถเลือกวันที่หรือช่วงเวลา และสร้างการนัดหมายหรือเหตุการณ์ใหม่

ใช้หน้า บุคคล เพื่อค้นหา ดู สร้าง และแก้ไขที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการที่ติดต่อใน Outlook.com ให้ไปที่ สร้าง ดู และแก้ไขที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อใน Outlook.com

คำอธิบาย

การกระทำ

กล่องค้นหา

เริ่มพิมพ์ในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหาหรือรายการที่ติดต่อ

แถบเครื่องมือ

สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานบนแถบคำสั่งบุคคล รวมถึงที่ติดต่อใหม่ แก้ไข ลบ เพิ่มลงในรายการโปรด และจัดการ

 • สร้างที่ติดต่อใหม่โดยการเลือก ติดต่อใหม่

 • สร้างรายการติดต่อใหม่ โดยเลือกลูกศรถัดจาก ที่ติดต่อใหม่ แล้วเลือก รายการที่ติดต่อใหม่

เพิ่มที่ติดต่อลงในรายการโปรดของคุณโดยเลือกที่ติดต่อในรายการ แล้วเลือก เพิ่มลงในรายการโปรด เมื่อคุณเพิ่มบุคคลเป็นรายการโปรดใน บุคคล พวกเขาจะแสดงภายใต้ รายการโปรด ใน จดหมาย และในทางกลับกัน หากที่ติดต่อดังกล่าวมีที่อยู่อีเมล

เมื่อต้องการนำเข้าที่ติดต่อจากบริการอีเมลอื่น ส่งออกที่ติดต่อ หรือล้างที่ติดต่อที่ซ้ำกัน ให้เลือกตัวเลือกจากเมนู จัดการ

ที่ติดต่อของฉัน ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

รายการโปรด: แสดงที่ติดต่อที่คุณเพิ่มเป็นรายการโปรด ไม่ว่าจะอยู่ใน บุคคล หรือใน จดหมาย

ที่ติดต่อทั้งหมด: แสดงที่ติดต่อของคุณจากทุกโฟลเดอร์

รายชื่อที่ติดต่อทั้งหมด: แสดงรายชื่อที่ติดต่อของคุณจากทุกโฟลเดอร์

แนะนำ: ที่ติดต่อที่แนะนำ ตามข้อความที่คุณส่งหรือได้รับจากที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในที่ติดต่อของคุณ

ที่ติดต่อ ภายใต้ โฟลเดอร์: นี่คือโฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับที่ติดต่อและรายชื่อผู้ติดต่อ เลือก โฟลเดอร์ใหม่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเติม

ที่ติดต่อของฉัน

ที่ติดต่อหรือรายชื่อผู้ติดต่อ

แสดงที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อเพื่อดูรายละเอียดในบัตรข้อมูลที่ติดต่อทางด้านขวา คุณยังสามารถเลือกหลายที่ติดต่อ ในกรณีเช่น เมื่อต้องการส่งอีเมลไปยังที่ติดต่อทั้งหมดที่เลือก

สำหรับที่ติดต่อ คุณสามารถเลือก ตัวกรอง ทางด้านบนขวาเพื่อเลือกสิ่งที่จะแสดงในรายการและวิธีการเรียงลำดับ

บัตรข้อมูลที่ติดต่อ

ดูหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

ติดต่อผู้อื่นโดยตรงโดยการเลือก เริ่มการแชท หรือ ส่งอีเมล

ใช้หน้า งาน เพื่อสร้าง จัดการ และติดตามสิ่งที่คุณต้องการทำให้เสร็จสิ้น คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้า งาน แบบใหม่และแบบเดิมใน Outlook.com โดยไปที่ใช้หน้า งาน ใน Outlook.com

คำอธิบาย

การกระทำ

รายการงาน

หน้างานรวมถึงรายการงานเริ่มต้นสี่งาน พร้อมรายการงานอื่นใดที่คุณสร้าง

เนื้อหาของรายการงาน

ดูและจัดการงานในรายการที่เลือกจากหน้าต่างนี้ รวมถึงสามารถสร้างงานใหมจากหน้าต่างนี้ได้เช่นกัน คลิกขวาที่งานจากรายการตัวเลือก หรือเลือกงานเพื่อดูและจัดการรายละเอียด

บานหน้าต่างรายละเอียดของงาน

เมื่อเลือกงานแล้ว คุณสามารถใช้บานหน้าต่างรายละเอียดเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น เพิ่มข้อมูลอื่นๆ เพิ่มขั้นตอน หรือทำเครื่องหมายว่าสำคัญ

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับOutlook.com

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าจดหมายของคุณเพื่อให้กล่องจดหมายเข้าของคุณมีลักษณะและใช้งานได้ตามที่คุณต้องการ ให้ดูที่ ปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานจดหมายแบบใหม่ใน Outlook.com ของคุณ นอกจากนี้ ให้เยี่ยมชมฟอรั่มชุมชน Outlook.com

 1. เลือก  การตั้งค่า เพื่อเปิดบานหน้าต่างการตั้งค่า

 2. เลื่อนปุ่มสลับข้าง กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เพื่อปิด

 1. เลือก  การตั้งค่า เพื่อเปิดบานหน้าต่างการตั้งค่า

 2. ภายใต้ บานหน้าต่างการอ่าน ให้เลือก แสดงทางด้านขวาแสดงทางด้านล่าง หรือ ซ่อน

 1. เลือก  การตั้งค่า เพื่อเปิดบานหน้าต่างการตั้งค่า

 2. ภายใต้ มุมมองการสนทนา ให้เลือกว่าคุณต้องการให้ข้อความใหม่ล่าสุดปรากฏทางด้านล่างสุดหรือด้านบนสุดของเธรด ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความจัดระเบียบตามการสนทนา ให้เลือก ปิด

 1. ตรงด้านบนสุดของเพจ เลือกชื่อหรือรูปภาพประจำตัวของคุณ

  สกรีนช็อตของปุ่มบัญชี

 2. เลือก ดูบัญชี > เปลี่ยนรหัสผ่าน

 1. ในรายการข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการแนบ

 2. ลากข้อความไปยังบานหน้าต่างการเขียนข้อความ

 3. วางเมาส์ใต้บรรทัดเรื่องแล้วปล่อยเมาส์ ข้อความก็จะถูกแนบเรียบร้อย

ใน Outlook.com ใหม่ โหมดเริ่มต้นสำหรับการดูข้อความจะเป็นมุมมองการสนทนา ในมุมมอง เธรดอีเมลสามารถรวมรายการต่างๆ ไว้ด้วยกันได้ ถ้ารายการใดที่มีไฟล์แนบที่เชื่อมโยงกับเธรดอีเมล ไอคอนรูปคลิปหนีบกระดาษจะปรากฏขึ้นถัดจากรายการนั้นในรายการข้อความ

เมื่อต้องการค้นหารายการที่มีไฟล์แนบ ให้สแกนรายการของข้อมูลในเธรด มองหารายการที่มีรูปคลิปหนีบกระดาษอยู่ข้างๆ

ในปัจจุบัน คุณไม่สามารถสร้างการประชุมใน Outlook.com ใหม่ได้โดยตรง แต่คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ในปฏิทินที่สามารถเชิญบุคคลได้

 1. ที่ด้านล่างของเพจ ให้เลือก ปฏิทิน

 2. ที่ด้านบนสุดของเพจ ให้เลือก เหตุการณ์ใหม่

 3. ในกล่องข้อความ ให้ใส่คำอธิบายสั้นๆ ของเหตุการณ์ รวมถึงชื่อเรื่อง วันที่และเวลา

 4. ถ้าคุณต้องการเชิญบุคคลให้เข้าร่วมกิจกรรม เลือก  ดูเหตุการณ์ หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อดูฟอร์มเหตุการณ์แบบเต็ม ในกล่อง เชิญบุคคล ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 5. เลือก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเอง หรือ ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้ร่วมประชุม

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับOutlook.com

อีเมล: เขียนหรือตอบกลับ

สร้าง ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลใน Outlook.com

เพิ่มลิงก์ลงในข้อความอีเมลโดยใช้การแสดงตัวอย่างลิงก์ใน Outlook.com

ส่งอีเมลจากที่อยู่อื่นใน Outlook.com

ใช้บัญชีเก็บข้อมูลด้วย Outlook.com

อีเมล​​: กำหนดการตั้งค่า

ปรับแต่งข้อความอีเมลของคุณใน Outlook.com

ปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานจดหมายแบบใหม่ใน Outlook.com ของคุณให้เป็นส่วนตัว

เปลี่ยนขนาดฟอนต์และลักษณะที่ปรากฏของอีเมลใน Outlook.com

เปลี่ยนโซนเวลาและการตั้งค่าภาษาใน Outlook.com

แยกประเภทข้อความอีเมลใน Outlook.com

อีเมล: จัดระเบียบ

สร้างโฟลเดอร์ใน Outlook.com

ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใน Outlook.com

ลบโฟลเดอร์ใน Outlook.com

จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

อีเมล​​: ล้างกล่องจดหมายเข้า

ลบอีเมลทั้งหมดใน Outlook.com

กู้คืนข้อความอีเมลที่ถูกลบใน Outlook.com

ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com

ทำเครื่องหมายเป็นอีเมลขยะหรือบล็อกผู้ส่งใน Outlook.com

จัดการกับการใช้งานในทางที่ผิด ฟิชชิ่ง หรือการปลอมแปลงใน Outlook.com

ที่ติดต่อและงาน

สร้าง ดู และแก้ไขที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อใน Outlook.com

ส่งออกที่ติดต่อจาก Outlook.com ไปยังไฟล์ CSV

นำเข้าที่ติดต่อลงในบัญชี Outlook.com

ใช้ งาน ใน Outlook.com

ปฏิทิน   

สร้าง ปรับเปลี่ยน หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook.com

ค้นหาปฏิทินของคุณใน Outlook.com

นำเข้าหรือสมัครใช้งานปฏิทินใน Outlook.com

แชร์ปฏิทินของคุณใน Outlook.com

ทรัพยากรฝ่ายสนับสนุน

คุณยังสามารถรับการสนับสนุนจากผู้ใช้ Outlook.com อื่นใน ฟอรัมชุมชน หรือขอความช่วยเหลือได้โดยการเลือก ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ที่ด้านล่างนี้:

หมายเหตุ: คุณจะต้อง ลงชื่อเข้า ก่อนเพื่อรับการสนับสนุน หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ ให้ไปที่ การสนับสนุนบัญชี

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×