ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

รายการของโค้ดเขตข้อมูลใน Word

ติดตามลิงก์ไปยังโค้ดเขตข้อมูลที่คุณสนใจในรายการเรียงที่ด้านล่าง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการแทรกและการแก้ไขโค้ดเขตข้อมูลโดยใช้สวิตช์การตั้งค่าและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่แสดงผลลัพธ์เปรียบเทียบกับโค้ดเขตข้อมูลเขตข้อมูลการล็อกและงานทั่วไปอื่นๆให้ดูที่แทรกแก้ไขและดูเขตข้อมูลใน Word

A

เขตข้อมูล AddressBlock

เขตข้อมูล Advance

เขตข้อมูล Ask

เขตข้อมูล Author

เขตข้อมูล AutoNum

เขตข้อมูล AutoNumLgl

เขตข้อมูล AutoNumOut

เขตข้อมูล AutoText

เขตข้อมูล AutoTextList

B

เขตข้อมูล Bibliography

C

เขตข้อมูล Citation

เขตข้อมูล Comments

เขตข้อมูล Compare

เขตข้อมูล CreateDate

D

เขตข้อมูล Database

เขตข้อมูล Date

เขตข้อมูล DocProperty

เขตข้อมูล DocVariable

E

เขตข้อมูล Embed

เขตข้อมูล Eq

F

เขตข้อมูล FileName

เขตข้อมูล FileSize

เขตข้อมูล Fill-In

เขตข้อมูล = (สูตร)

G

เขตข้อมูล GoToButton

เขตข้อมูล GreetingLine

H

เขตข้อมูล Hyperlink

I

เขตข้อมูล If

เขตข้อมูล IncludePicture

เขตข้อมูล IncludeText

เขตข้อมูล Index

เขตข้อมูล Info

K

เขตข้อมูล Keywords

L

เขตข้อมูล LastSavedBy

เขตข้อมูล Link

เขตข้อมูล ListNum

M

เขตข้อมูล MacroButton

เขตข้อมูลผสาน

เขตข้อมูล MergeRec

เขตข้อมูล MergeSeq

N

เขตข้อมูล Next

เขตข้อมูล NextIf

เขตข้อมูล NoteRef

เขตข้อมูล NumChars

เขตข้อมูล NumPages

เขตข้อมูล NumWords

P

เขตข้อมูล Page

เขตข้อมูล PageRef

เขตข้อมูล Print

เขตข้อมูล PrintDate

เขตข้อมูล Private

Q

เขตข้อมูล Quote

R

เขตข้อมูล RD (เอกสารอ้างอิง)

เขตข้อมูล Ref

เขตข้อมูล RevNum

S

เขตข้อมูล SaveDate

เขตข้อมูล Section

เขตข้อมูล SectionPages

เขตข้อมูล Seq (ลำดับ)

เขตข้อมูล Set

เขตข้อมูล SkipIf

เขตข้อมูล StyleRef

เขตข้อมูล Subject

เขตข้อมูล Symbol

T

เขตข้อมูล TA (รายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย)

เขตข้อมูล TC (รายการสารบัญ)

เขตข้อมูล Template

เขตข้อมูล Time

เขตข้อมูล Title

เขตข้อมูล TOA (สารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย)

เขตข้อมูล TOC (สารบัญ)

U

เขตข้อมูล UserAddress

เขตข้อมูล UserInitials

เขตข้อมูล UserName

X

เขตข้อมูล XE (รายการดัชนี)

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×