รูปแบบการสัมผัสและแป้นพิมพ์ลัดใน OneNote สำหรับ Windows 8

OneNote for Windows 8 สนับสนุนรูปแบบการสัมผัสและคีย์ลัดจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำทางไปยังส่วนติดต่อและคำสั่งต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

รูปแบบการสัมผัส

เมนูทรงกลม

 • เมื่อต้องการขยายเมนูทรงกลม ให้เปิดใช้งานคำสั่งของเมนูดังกล่าวนี้ และดูเมนูย่อยที่พร้อมใช้งาน แล้วแตะที่ไอคอนของเมนูย่อยที่ปรากฏบนหน้าจอ

 • เมื่อต้องการแสดงคำสั่งเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งบนเมนูทรงกลม ให้แตะที่ลูกศรใกล้กับคำสั่งนั้น หรือปัดนิ้วจากศูนย์กลางไปยังขอบในทิศทางของลูกศรนั้น

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานคำสั่งระดับบนสุดของเมนูทรงกลมอย่างรวดเร็ว ให้ปัดนิ้วไปรอบๆ ไอคอนของเมนูทรงกลมนี้บนหน้าจอโดยไม่ต้องขยายเมนูก่อน เมื่อคุณปัดนิ้วไปรอบๆ ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันคำสั่งที่จะนำไปใช้เมื่อคุณยกนิ้วออกจากหน้าจอ

ให้ดูที่ ใช้เมนูทรงกลมเพื่อแสดงคำสั่ง OneNote สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การนำทาง

 • เมื่อต้องการแสดงการนำทาง ให้วางนิ้วของคุณบนพื้นที่ว่างแล้วปัดนิ้วไปทางขวา

 • เมื่อต้องการแสดงตัวเลือก OneNote ให้ไปที่หน้าใดๆ ก็ได้ในสมุดบันทึกของคุณ แล้วปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอไปทางด้านซ้าย จากนั้นแตะที่ การตั้งค่า

 • เมื่อต้องการจัดลำดับหรือย้ายหน้าและส่วนต่างๆ ในสมุดบันทึกของคุณ ให้ลากหน้าหรือส่วนนั้นในแนวนอนจนกว่าจะเลื่อนได้ แล้ววางลงไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึก ส่วน หรือหน้า ให้แตะที่แท็บของสมุดบันทึก แท็บของส่วน หรือแท็บของหน้าที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเลือกสมุดบันทึก ส่วน หรือหน้า และแสดงแถบแอปอย่างรวดเร็ว ให้ปัดนิ้วตามแนวนอนผ่านแท็บของสมุดบันทึก แท็บของส่วน หรือแท็บของหน้าที่คุณต้องการ

พื้นที่ของหน้า

 • เมื่อต้องการเลื่อนผ่านหน้าอย่างรวดเร็ว ให้แตะพื้นที่ว่างของหน้าค้างไว้ แล้วปัดนิ้วไปในทิศทางที่คุณต้องการเลื่อน

 • เมื่อต้องการเลือกคำ ให้แตะที่ข้อความ แล้วลากที่จับทรงกลมที่ปรากฏขึ้นเพื่อทำการเลือก

ค้นหาและการตั้งค่า

 • เมื่อต้องการแสดงแถบชุดทางลัดของ Windows 8 ให้ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอไปทางด้านซ้าย

แถบแอป

 • เมื่อต้องการแสดงแถบแอป OneNote สำหรับ Windows 8 ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ

ด้านบนของเพจ

คีย์ลัด

ถ้าคุณกำลังใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ OneNote สำหรับ Windows 8 คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยใช้คีย์ลัดที่ได้รับการสนับสนุนต่อไปนี้สำหรับคำสั่งและงานที่ใช้บ่อย

การพิมพ์ การแก้ไข และการนำทางบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัด

CTRL+X

คัดลอก

CTRL+C หรือ CTRL+INSERT

วาง

CTRL+V หรือ SHIFT+INSERT

เลิกทำ

CTRL+Z หรือ ALT+BACKSPACE

ทำซ้ำ

CTRL+Y หรือ SHIFT+ALT+BACKSPACE

ยกเลิกระดับปัจจุบันของตัวควบคุมส่วนติดต่อ

ESC

เลือกข้อความและวัตถุทั้งหมดบนหน้า

CTRL+A

สร้างหน้าใหม่

CTRL+N

สร้างหน้าใหม่หลังจากหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+N

สร้างหน้าย่อยใหม่

CTRL+SHIFT+ALT+N

เลื่อนระดับหน้าย่อยเป็นหน้า

CTRL+ALT+{ (วงเล็บปีกกาเปิด)

ลดระดับหน้าเป็นหน้าย่อย

CTRL+ALT+} (วงเล็บปีกกาปิด)

สร้างส่วนใหม่

CTRL+T

ทำเครื่องหมายว่าเป็นหน้าที่อ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

CTRL+Q

ไปยังหน้าก่อนหน้านี้ในรายการ

CTRL+PAGE UP

ไปยังหน้าถัดไปในรายการ

CTRL+PAGE DOWN

ไปยังหน้าแรกในส่วนปัจจุบัน

ALT+HOME

ไปยังหน้าสุดท้ายในส่วนปัจจุบัน

ALT+END

ไปยังหน้าที่ดูก่อนหน้านี้

ALT+ ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่ดูก่อนหน้านี้หน้าถัดไป

ALT+ ลูกศรขวา

สลับเปิดหรือปิดรายการของสมุดบันทึก

ALT+F1

ไปยังชื่อเรื่องของหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+T

ไปยังปลายทางของลิงก์

CTRL+ENTER (ในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่บนข้อความลิงก์)

เลื่อนผ่านองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้
(การนำทาง เมนูทรงกลม พื้นที่ของหน้า แถบแอป และอื่นๆ)

F6 (กดหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง)

ขยายหน้าปัจจุบัน

CTRL+เครื่องหมายบวก (คีย์บอร์ดตัวเลขเท่านั้น)

ย่อหน้าปัจจุบัน

CTRL+เครื่องหมายลบ (คีย์บอร์ดตัวเลขเท่านั้น)

แทรกวันที่ปัจจุบัน

ALT+SHIFT+D

แทรกเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+T

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+F

การจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา

CTRL+B

ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวเอียง

CTRL+I

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

CTRL+U

ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวยก

CTRL+SHIFT+= (เครื่องหมายเท่ากับ)

เน้นข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+H

สลับเปิดหรือปิดการเน้นข้อความ

CTRL+ALT+H

คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

CTRL+SHIFT+C

วางการจัดรูปแบบข้อความ

CTRL+SHIFT+V

นำแท็ก "สิ่งที่ต้องทำ" ไปใช้กับบรรทัดปัจจุบันของข้อความ

CTRL+1

นำแท็ก "สิ่งสำคัญ" ไปใช้กับบรรทัดปัจจุบันของข้อความ

CTRL+2

นำแท็ก "คำถาม" ไปใช้กับบรรทัดปัจจุบันของข้อความ

CTRL+3

เอาแท็กบันทึกย่อออกจากบรรทัดปัจจุบันของข้อความ

CTRL+0

เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์

CTRL+SHIFT+. (จุด)

ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์

CTRL+SHIFT+, (จุลภาค)

จัดย่อหน้าปัจจุบันชิดซ้าย

SHIFT+ALT+ลูกศรซ้าย

จัดย่อหน้าปัจจุบันชิดขวา

SHIFT+ALT+ลูกศรขวา

เริ่มต้นหรือสิ้นสุดข้อมูลในรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

CTRL+. (จุด) หรือ CTRL+SHIFT+L

เริ่มต้นหรือสิ้นสุดข้อมูลในรายการที่กำหนดหมายเลข

CTRL+? หรือ CTRL+SHIFT+O

การค้นหา การแชร์ และการซิงค์บันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ค้นหาบันทึกย่อ

CTRL+E

แชร์หน้าปัจจุบัน

คีย์ WINDOWS+H

ซิงค์สมุดบันทึกปัจจุบันด้วยตัวเอง

SHIFT+F9

ซิงค์สมุดบันทึกทั้งหมดด้วยตัวเอง

F9

การทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกแถวใหม่ด้านล่าง

CTRL+ENTER

แทรกคอลัมน์ใหม่ทางขวา

CTRL+ALT+R

แทรกคอลัมน์ใหม่ทางซ้าย

CTRL+ALT+E

ด้านบนของเพจ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×