รูปแบบไฟล์ที่สามารถทำงานกับ Visual Basic

การสนับสนุนสำหรับ Office 2016 for Mac สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

คุณสามารถสร้างแมโครแล้วบันทึกไฟล์ไว้ในชนิดของไฟล์ต่อไปนี้ได้:

รูปแบบไฟล์

คำอธิบาย

เทมเพลต Word 97-2004 (.dot)

บันทึกเอกสารเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้สำหรับเริ่มเอกสารใหม่ บันทึกเนื้อหาของเอกสารและการตั้งค่าเช่น สไตล์ เค้าโครงหน้า รายการข้อความอัตโนมัติ การกำหนดแป้มพิมพ์ลัดด้วยตนเอง และเมนูต่างๆ รูปแบบเอกสารที่เข้ากันได้กับ Word 97 ผ่าน Word 2003 สำหรับ Windows และ Word 98 ผ่าน Word 2004 for Mac

เอกสาร Word ที่เปิดใช้งานแมโคร (.docm)

รูปแบบเอกสารที่ใช้ XML ที่เก็บรักษาโค้ดแมโคร VBA แมโคร VBA เรียกใช้ใน Word 2011 แต่ไม่สามารถเรียกใช้ใน Word 2008 ได้

เทมเพลต Word ที่เปิดใช้งานแมโคร (.dotm)

บันทึกเอกสารเป็นเทมเพลตที่ใช้ XML ที่รักษาโค้ดแมโคร VBA แมโคร VBA เรียกใช้ใน Word 2011 แต่ไม่สามารถเรียกใช้ใน Word 2008 ได้

PowerPoint

คุณสามารถสร้างแมโครแล้วบันทึกไฟล์ไว้ในชนิดของไฟล์ต่อไปนี้ได้:

ประเภท

คืออะไร

งานนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโคร PowerPoint (.pptm)

รูปแบบงานนำเสนอแบบ XML ที่เก็บโค้ดแมโคร Microsoft Visual for Basic Applications (VBA) ไว้ แมโคร VBA ทำงานใน PowerPoint 2011 แต่ไม่ทำงานใน PowerPoint 2008

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร PowerPoint (.potm)

การบันทึกเนื้อหางานนำเสนอและการจัดรูปแบบเป็นเทมเพลตแบบ XMLที่เก็บโค้ดแมโคร VBA ไว้  แมโคร VBA ทำงานใน PowerPoint 2011 แต่ไม่ทำงานใน PowerPoint 2008

การนำเสนอสไลด์ที่เปิดใช้แมโคร PowerPoint (.ppsm)

รูปแบบงานนำเสนอแบบ XML ที่เปิดขึ้นในมุมมองการนำเสนอสไลด์โดยอัตโนมัติ และเก็บโค้ดแมโคร VBA ไว้ แมโคร VBA ทำงานใน PowerPoint 2011 แต่ไม่ทำงานใน PowerPoint 2008

PowerPoint Add-In (.ppam)

รูปแบบ Add-In แบบ XML ที่เก็บโค้ดแมโคร VBA แมโคร VBA ทำงานใน PowerPoint 2011 แต่ไม่ทำงานใน PowerPoint 2008

PowerPoint 98 - 2004 Add-In (.ppa)

การบันทึกรูปแบบ Add-In ที่เก็บโค้ดแมโคร VBA เข้ากันได้กับ PowerPoint 98 ถึง PowerPoint 2004 for Mac และ PowerPoint 97 ถึง PowerPoint 2003 for Windows

ดูเพิ่มเติม

สร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

Excel

คุณสามารถสร้างแมโครแล้วบันทึกไฟล์ไว้ในชนิดของไฟล์ต่อไปนี้ได้:

รูปแบบไฟล์

คำอธิบาย

เวิร์กบุ๊ก Excel 97-2004 (.xls)

เข้ากันได้กับ Excel 98 ถึง Excel 2004 for Mac และ Excel 97 ถึง Excel 2003 for Windows เก็บโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 แมโคร VBA ไม่ทำงานใน Excel 2008

เทมเพลต Excel 97-2004 (.xlt)

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้สำหรับเริ่มเวิร์กบุ๊กใหม่ เข้ากันได้กับ Excel 98 ถึง Excel 2004 for Mac และ Excel 97 ถึง Excel 2003 for Windows การบันทึกการตั้งค่า เช่น การจัดรูปแบบ, หัวเรื่อง, สูตร, แมโคร VBA และแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง แมโคร VBA ไม่ทำงานใน Excel 2008

เวิร์กบุ๊กไบนารี Excel (.xlsb)

การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไบนารี ลดเวลาในการบันทึก และช่วยรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เก็บโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 แมโคร VBA ไม่ทำงานใน Excel 2008

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโคร Excel (.xlsm)

รูปแบบเวิร์กบุ๊กแบบ XML สำหรับ Microsoft Excel 2008 for Mac, Microsoft Excel for Mac 2011 และ Excel 2007 และ Excel 2010 for Windows ที่เก็บโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 แมโคร VBA ไม่ทำงานใน Excel 2008

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร Excel (.xltm)

การบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตที่ใช้ XML ที่เก็บโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 ไว้ แมโคร VBA ไม่ทำงานใน Excel 2008

Excel AddIn (.xlam)

การบันทึกแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เป็น Add-In แบบ XML คือโปรแกรมเสริมที่เรียกใช้โค้ดเพิ่มเติม เก็บโค้ดแมโคร VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 แมโคร VBA ไม่ทำงานใน Excel 2008

ดูเพิ่มเติม

สร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×