ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

รูปแบบ Open XML และนามสกุลไฟล์

เริ่มต้นด้วยระบบ Microsoft Office 2007 โดย Microsoft Office จะใช้รูปแบบไฟล์ที่ใช้ XML เช่น .docx .xlsx และ .pptx รูปแบบและนามสกุลไฟล์เหล่านี้จะนำไปใช้กับ Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint บทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์หลักของรูปแบบดังกล่าวพร้อมทั้งอธิบายถึงนามสกุลไฟล์ ตลอดจนวิธีใช้ไฟล์ Office ร่วมกับบุคคลอื่นที่ใช้ Office เวอร์ชันก่อนหน้า

นามสกุลไฟล์

ในบทความนี้

รูปแบบ Open XML มีประโยชน์อย่างไร

นามสกุลไฟล์ XML คืออะไร

Office ต่างเวอร์ชันสามารถแชร์ไฟล์เดียวกันได้หรือไม่

รูปแบบ Open XML มีประโยชน์อย่างไร

รูปแบบ Open XML มีประโยชน์หลายประการ  ทั้งสำหรับนักพัฒนาและโซลูชันที่นักพัฒนาสร้างขึ้น รวมไปถึงผู้ใช้ทุกคนและองค์กรทุกระดับดังนี้

  • กระชับไฟล์     ไฟล์จะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติและสามารถเล็กลงได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ในบางกรณี รูปแบบ Open XML ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดแบบ Zip ในการเก็บเอกสาร ช่วยให้ประหยัดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการลดเนื้อที่ดิสก์ที่จำเป็นในการเก็บไฟล์ และลดแบนด์วิดท์จำเป็นสำหรับการส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล ภายในเครือข่าย และทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเปิดไฟล์ ไฟล์นั้นจะถูก Unzip โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณบันทึกไฟล์ ไฟล์นั้นจะถูก Zip อีกครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ Zip พิเศษใดๆ เพื่อเปิดและปิดไฟล์ใน Office

  • การกู้คืนไฟล์ที่เสียหายได้รับการอัปเดตให้ดีขึ้น     ไฟล์จะมีโครงสร้างแบบโมดูล ซึ่งจะเก็บคอมโพเนนต์ข้อมูลที่แตกต่างกันในไฟล์แยกออกจากกัน ซึ่งจะช่วยให้เปิดไฟล์ได้ แม้ว่าคอมโพเนนต์ภายในไฟล์ (เช่น แผนภูมิ หรือตาราง) จะเสียหายหรือมีปัญหา

  • การสนับสนุนสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง    ฟีเจอร์ขั้นสูงต่างๆของ Office ๓๖๕จำเป็นต้องมีเอกสารที่จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบ Open XML สิ่งต่างๆเช่นการบันทึกอัตโนมัติและตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับตัวอย่างที่สองจะสามารถทำงานกับไฟล์ที่เก็บอยู่ในรูปแบบ Open XML แบบใหม่ได้เท่านั้น

  • มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีขึ้น     คุณสามารถแชร์เอกสารได้โดยไม่รั่วไหล เพราะข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้และข้อมูลที่มีผลต่อธุรกิจ เช่น ชื่อผู้สร้าง ข้อคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และเส้นทางไฟล์ สามารถใช้ตัวตรวจสอบเอกสารเพื่อระบุและเอาออกได้อย่างง่ายดาย

  • การรวมและแชร์การทำงานของข้อมูลธุรกิจดีขึ้น     ใช้รูปแบบ Open XML เป็นเฟรมเวิร์กการทำงานร่วมกันของข้อมูลสำหรับ ชุดผลิตภัณฑ์ Office ซึ่งเท่ากับว่า เอกสาร เวิร์กชีต งานนำเสนอ และฟอร์มสามารถบันทึกได้ในรูปแบบไฟล์ XML ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานและรับสิทธิ์การใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ Office ยังสนับสนุน XML Schema ที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชนิดเอกสาร Office ที่มีอยู่ เท่ากับว่า ลูกค้าสามารถปลดล็อกข้อมูลในระบบที่มีอยู่และดำเนินการในโปรแกรม Office ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว สามารถใช้งานข้อมูลที่สร้างขึ้นภายใน Office ได้อย่างง่ายดายด้วยแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่นๆ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีในการเปิดและแก้ไขไฟล์ Office ก็คือโปรแกรมอรรถประโยชน์ ZIP และตัวแก้ไข XML

  • การตรวจหาเอกสารที่มีแมโครทำได้ง่ายขึ้น     ไฟล์ที่บันทึกโดยใช้คำต่อท้าย "x" ตามค่าเริ่มต้น (เช่น .docx .xlsx และ .pptx) ไม่สามารถมีแมโคร Visual Basic for Applications (VBA ) และแมโคร XLM ได้ เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ลงท้ายด้วย "m" (เช่น .docm .xlsm และ .pptm) เท่านั้นที่สามารถมีแมโครได้

รายการ บันทึกเป็นชนิด

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจบันทึกไฟล์ในรูปแบบไบนารี ให้อ่าน Office เวอร์ชันที่แตกต่างกันสามารถใช้ไฟล์เดียวกันร่วมกันได้หรือไม่

ฉันจะแปลงไฟล์ของฉันจากรูปแบบไบนารีเก่าไปเป็นรูปแบบ Open XML แบบใหม่ได้อย่างไร

เมื่อไฟล์เปิดในแอป Office ของคุณให้คลิกไฟล์>บันทึกเป็น(หรือบันทึกสำเนาถ้าไฟล์ถูกจัดเก็บไว้บน OneDrive หรือ SharePoint) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าชนิดบันทึกเป็นรูปแบบที่ทันสมัย

คลิกชนิดไฟล์แบบดรอปดาวน์เพื่อเลือกรูปแบบไฟล์อื่นสำหรับเอกสารของคุณ

การทำเช่นนี้จะสร้างสำเนาใหม่ของไฟล์ของคุณในรูปแบบ Open XML

นามสกุลไฟล์ XML คืออะไร

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เอกสาร เวิร์กชีต และงานนำเสนอ ที่คุณสร้างขึ้นใน Office จะบันทึกไว้ในรูปแบบ XML โดยที่เพิ่ม "x" หรือ "m" ลงในนามสกุลของชื่อไฟล์ที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้ว "x" แสดงให้เห็นว่าเป็นไฟล์ XML ที่ไม่มีแมโคร และ "m" แสดงให้เห็นว่าเป็นไฟล์ XML ที่มีแมโคร ตัวอย่าง เช่น เมื่อคุณบันทึกเอกสารใน Word ไฟล์ในตอนนี้จะใช้นามสกุลของชื่อไฟล์ .docx ตามค่าเริ่มต้น แทนที่นามสกุลของชื่อไฟล์ .doc

บันทึกไฟล์เป็น .docx

เมื่อคุณบันทึกไฟล์เป็นเทมเพลต คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในแบบเดียวกันนี้ นามสกุลเทมเพลตที่ใช้ในเวอร์ชันก่อนหน้าจะยังคงอยู่ แต่ตอนนี้จะมี "x" หรือ "m" ต่อท้าย ถ้าไฟล์มีโค้ดหรือแมโครอยู่ คุณต้องบันทึกไฟล์นั้นโดยใช้รูปแบบไฟล์ XML ที่เปิดใช้งานแมโครใหม่ ซึ่งจะเพิ่ม "m" ของ Macro ลงในนามสกุลไฟล์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการนามสกุลของชื่อไฟล์เริ่มต้นทั้งหมดใน WordExcel และ PowerPoint

Word

ชนิดไฟล์ XML

นามสกุล

เอกสาร

.docx

เอกสารที่เปิดใช้งานแมโครได้

.docm

เทมเพลต

.dotx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.dotm

Excel

ชนิดไฟล์ XML

นามสกุล

เวิร์กบุ๊ก

.xlsx

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xlsm

เทมเพลต

.xltx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xltm

เวิร์กบุ๊กไบนารีที่ไม่ใช่ XML

.xlsb

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xlam

PowerPoint

ชนิดไฟล์ XML

นามสกุล

งานนำเสนอ

.pptx

งานนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโครได้

.pptm

เทมเพลต

.potx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.potm

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครได้

.ppam

การนำเสนอ

.ppsx

การนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโครได้

.ppsm

สไลด์

.sldx

สไลด์แบบใช้แมโคร

.sldm

ธีมของ Office

.thmx

Office ต่างเวอร์ชันสามารถใช้ไฟล์เดียวกันร่วมกันได้หรือไม่

Office ช่วยให้คุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ Open XML และในรูปแบบไฟล์ไบนารีของ Office เวอร์ชันก่อนหน้าได้ และมีตัวตรวจสอบความเข้ากันได้และตัวแปลงไฟล์เพื่อให้สามารถใช้ไฟล์ร่วมกันระหว่าง Office เวอร์ชันที่แตกต่างกันได้

การเปิดไฟล์ที่มีอยู่ใน Office     คุณสามารถเปิดและใช้งานไฟล์ที่สร้างขึ้นใน Office เวอร์ชันก่อนแล้วบันทึกในรูปแบบที่มีอยู่ได้ เนื่องจากคุณอาจกำลังทำงานกับเอกสารร่วมกับผู้ที่ใช้ Office เวอร์ชันก่อนหน้า Office จะใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ซึ่งจะตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่ Office เวอร์ชันก่อนหน้าไม่ได้สนับสนุน เมื่อคุณบันทึกไฟล์ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะรายงานฟีเจอร์เหล่านั้นแก่คุณ และให้คุณเอาฟีเจอร์เหล่านั้นออกก่อนทำการบันทึก

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×