ลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP ของคุณ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Lync Phone Edition สำหรับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP ให้เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน Lync Phone Edition ช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อโทรและจัดการการโทร ดูที่ติดต่อของ Lync และข้อมูลการแสดงตน เปลี่ยนสถานะของคุณ เข้าร่วมการประชุม Lync และอื่นๆ

หมายเหตุ:  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีประกอบและใช้โทรศัพท์ที่ใช้งาน Lync Phone Edition ของคุณ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณหรือที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต ลิงก์ของเว็บไซต์อยู่ในส่วน "โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP ที่สนับสนุน" ต่อไปในหัวข้อนี้ ถ้าคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ผลิต

วิธีเข้าสู่ระบบของคุณมีดังนี้

เข้าสู่ระบบโดยใช้

ถ้าคุณมี

คุณจะได้รับ

สาย USB

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP ที่สนับสนุน

บัญชีผู้ใช้ Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้ Lync ขององค์กร

คอมพิวเตอร์ที่มี Lync ติดตั้งอยู่

สาย USB

การลงชื่อเข้าใช้แบบง่าย

การเข้าถึงอย่างสมบูรณ์แบบในฟีเจอร์และการทำงานของ Lync Phone Edition ของโทรศัพท์

PIN

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP Aastra 6725ip, โทรศัพท์ระบบ IP HP 4120 IP Phone (โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ) หรือโทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP Polycom CX600

บัญชีผู้ใช้ Lync ขององค์กร

สิ่งสำคัญ:  ผู้ใช้ Office 365 และ Polycom CX700 จะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ผ่านทาง PIN ได้

การเข้าถึงที่จำกัดในข้อความเสียง ปฏิทิน และบันทึกการโทร รวมถึงหน้าที่การทำงานบางอย่างที่ลดลง

โดยตรง

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP Polycom CX700

บัญชีผู้ใช้ Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้ Lync ขององค์กร

สิ่งสำคัญ:  ผู้ใช้ Aastra 6725ip, โทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP HP 4120 และ Polycom CX600 จะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้โดยตรงได้

การลงชื่อเข้าใช้แบบง่าย

การเข้าถึงที่จำกัดในข้อความเสียง แต่มีการเข้าถึงอย่างสมบูรณ์ในฟีเจอร์และหน้าที่การทำงานอื่นๆ ของ Lync Phone Edition ของโทรศัพท์

หมายเหตุ:  สำหรับรายการของโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP ที่สนับสนุน และข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์แต่ละรายการ ให้ดูที่ "โทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP ที่สนับสนุน" ต่อไปในหัวข้อนี้

เข้าสู่ระบบโดยใช้สาย USB

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่ระบบ Lync บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Lync > Lync 2013 > เข้าสู่ระบบ)

หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ Lync ถ้าคุณใช้ Office 365 ให้ดูหัวข้อนี้: เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ Lync และถ้าคุณไม่ได้ใช้ ให้ดูหัวข้อนี้ การช่วยเหลือด้านการแก้ไขปัญหาในการเข้าสู่ระบบ Lync

 1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB จากโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ ดังต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้ Office 365 ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณเป็น ชื่อผู้ใช้@domain.com ตัวอย่างเช่น prasongw@contoso.com

  • ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Lync ขององค์กร ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณเป็น โดเมน\ชื่อผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น contoso\prasongw

   โทรศัพท์จะเริ่มขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ PIN

สิ่งสำคัญ:  ผู้ใช้ Office 365 หรือ Polycom CX700 จะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ผ่านทาง PIN ได้ ดูที่ส่วนอื่นๆ สำหรับรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้ที่ใช้กับคุณได้

 1. ถ้าคุณมี PIN การลงชื่อเข้าใช้ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 ถ้าคุณไม่มี ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

หมายเหตุ:  PIN การลงชื่อเข้าใช้ของคุณ จะไม่เหมือนกับ PIN ที่คุณใช้ในการปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งคุณตั้งค่าในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

 • เปิดการเรียกประชุม Lync ใน Microsoft Outlook แล้วคลิกลิงก์ ลืม PIN การโทรเข้าของคุณใช่หรือไม่ ในเนื้อความของการเรียกประชุม

 • เปิดเว็บเพจ การตั้งค่า Dial-in Conferencing และการจัดการ PIN ซึ่งฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงานให้ไว้ ที่อยู่เว็บควรมีลักษณะดังนี้

 • บนเว็บเพจ การตั้งค่า Dial-in Conferencing และการจัดการ PIN ภายใต้ หมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) ให้คลิก ลงชื่อเข้าใช้ คลิก ลงชื่อเข้าใช้ อีกครั้งและสร้างหรือตั้งค่า PIN ของคุณใหม่

 • บนโทรศัพท์ของคุณ บนหน้าจอ ยินดีต้อนรับ ให้เลือก ไม่

 • ใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขภายใน แล้วเลือก ถัดไป

 • ใส่ PIN ของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณโดยตรง

สิ่งสำคัญ:  เฉพาะผู้ใช้ Polycom CX700 เท่านั้นที่สามารถลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ของตนได้โดยตรง

 • เมื่อโทรศัพท์ของคุณแจ้งว่าพบการเชื่อมต่อแล้ว ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ ดังต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้ Office 365 ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณเป็น ชื่อผู้ใช้@domain.com ตัวอย่างเช่น prasongw@contoso.com

  • ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Lync ขององค์กร ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณเป็น โดเมน\ชื่อผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น contoso\prasongw

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP ที่สนับสนุน

โทรศัพท์ที่สนับสนุน

เรียนรู้เพิ่มเติม จาก

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP Aastra 6725ip

ส่วน Overview and Resources ของหน้า Aastra 6725ip บนเว็บไซต์ Aastra

HP 4120 IP Phone (โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ)

แท็บ Overview, Features, and Resources บนหน้า HP 4120 IP Phone บนเว็บไซต์ HP

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP Polycom CX600

แท็บ ภาพรวมและทรัพยากร บนหน้า Polycom CX600 บนเว็บไซต์ Polycom

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Polycom CX700

แท็บ Overviews and Resources บนหน้า Polycom CX700 บนเว็บไซต์ Polycom

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×