ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
 1. เริ่มต้น Microsoft Teams โดยเลือกเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Windows ให้คลิก เริ่มต้น ปุ่ม เริ่ม > Microsoft Corporation > Microsoft Teams

  • บน Mac ไปที่โฟลเดอร์ แอปพลิเคชัน แล้วคลิกที่ Microsoft Teams

  • บนเว็บให้ไปที่ https://teams.microsoft.com

 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Microsoft 365 ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • Teams เป็นส่วนหนึ่งของทีม Microsoft 365 คุณจึงต้องมีMicrosoft 365 Apps for business ระดับองค์กรหรือใบอนุญาตระดับองค์กรจึงจะใช้งาน หากต้องการรายละเอียด โปรดดูฉันจะเข้าถึง Microsoft Teams ได้อย่างไร

  • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ คุณอาจได้รับการร้องขอให้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น รหัสจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้

แตะไอคอน Teams จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft 365 ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

หมายเหตุ: 

 • Teams เป็นส่วนหนึ่งของทีม Microsoft 365 คุณจึงต้องมีMicrosoft 365 Apps for business ระดับองค์กรหรือใบอนุญาตระดับองค์กรจึงจะใช้งาน หากต้องการรายละเอียด โปรดดูฉันจะเข้าถึง Microsoft Teams ได้อย่างไร

 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ คุณอาจได้รับการร้องขอให้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น รหัสจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×