ลดขนาดของรูปภาพและสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล Outlook

ลดขนาดของรูปภาพและสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล Outlook

รูปภาพและสิ่งที่แนบมาชนิดอื่นอาจมีขนาดแตกต่างกัน ระบบอีเมลจำนวนมาก รวมถึง Gmail, Yahoo และ Exchange จะจำกัดขนาดของข้อความอีเมลที่คุณสามารถส่งได้ ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับขนาดของข้อความอีเมลของคุณ หรือถ้าคุณได้รับข้อความที่มีขนาดใหญ่เกินไปที่จะส่งได้ มีหลายขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามเพื่อลดขนาดของรูปภาพที่แนบมาและเอกสารอื่นๆ ได้ 

นอกจากการจำกัดขนาดของแต่ละข้อความ ระบบอีเมลบางระบบยังจำกัดขนาดโดยรวมของกล่องจดหมายของคุณอีกด้วย เนื่องจากแต่ละข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ส่ง การลดขนาดของสิ่งที่แนบมายังช่วยให้กล่องจดหมายของคุณมีขนาดเล็กลง 

คุณต้องการทำอะไร

แทรกรูปภาพ

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพลงในเนื้อหาของข้อความอีเมลของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในเนื้อหาของข้อความอีเมล เลือกเมนู แทรก แล้วเลือก รูปภาพ จากกลุ่ม ภาพประกอบ บน Ribbon 

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป (หรือเล็กเกินไป) คุณสามารถใช้จุดจับปรับขนาดบนรูปภาพเพื่อปรับขนาดรูปภาพ 

ปรับขนาดรูปภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดที่มองเห็นของรูปภาพ ตัวอย่างเช่น ภาพจะมีขนาดเท่าใดบนหน้าจอ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขนาดไฟล์หรือความละเอียดของรูปภาพ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้จะไม่ย่อขนาดโดยรวมของข้อความอีเมลที่คุณส่ง 

 1. คลิกหรือแตะรูปภาพเพื่อแสดงจุดจับปรับขนาดรูปวงกลมขนาดเล็กที่แต่ละมุมของรูปภาพ

  ตอนนี้รูปอยู่ในข้อความของคุณแล้ว
 2. คลิก (หรือกดค้าง) หนึ่งในจุดจับ แล้วลากจุดจับปรับขนาดเข้าหาจุดศูนย์กลางภาพเพื่อลดขนาดของรูปภาพ หรือออกห่างจากจุดศูนย์กลางเพื่อเพิ่มขนาดของรูปภาพ

เคล็ดลับ: มีจุดจับปรับขนาดเพิ่มเติมที่จุดศูนย์กลางของแต่ละด้านของรูปภาพ ถ้าคุณต้องการรักษามาตราส่วนของรูปภาพ ให้ใช้เฉพาะจุดจับปรับขนาดที่มุมเท่านั้น การใช้จุดจับที่จุดศูนย์กลางของแต่ละด้านจะทำให้รูปภาพผิดเพี้ยนไปจากเดิม

ปรับขนาดรูปภาพให้มีขนาดพอดี

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ความสูงที่ต้องการ ความกว้างจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อรักษามาตราส่วนเดียวกับส่วนสูง

  สกรีนช็อต​​แสดงการตั้งค่าความสูงและความกว้าง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความสูงและความกว้างแยกกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกมาตราส่วน ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนความสูงและความกว้างที่ต้องการในขั้นตอนที่ 2

บีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดไฟล์

การบีบอัดรูปภาพจะยังคงรักษาความสูงและความกว้างของรูปภาพ แต่จะลดความละเอียด ลดความละเอียดของรูปภาพเพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลง

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการลดขนาด

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือก บีบอัดรูปภาพ บีบอัดรูปภาพ จากกลุ่ม ปรับ คุณอาจเห็นเฉพาะไอคอนบีบอัดรูปภาพ โดยขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอของคุณ

 3. เลือกตัวเลือกการบีบอัดและความละเอียด แล้วเลือก ตกลง สำหรับรูปภาพที่จะไม่ถูกพิมพ์ เว็บ (150 ppi) คือความละเอียดทั่วไป

สิ่งสำคัญ: การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดของไฟล์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนรายละเอียดที่อยู่ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการบีบอัด รูปภาพอาจดูแตกต่างจากก่อนบีบอัด

เมื่อคุณแนบรูปภาพเป็นไฟล์ รูปภาพจะไม่แสดงโดยตรงในเนื้อหาของข้อความอีเมล ไอคอนของรูปภาพจะปรากฏอยู่ภายใต้เรื่องของข้อความแทน สำหรับไฟล์รูปภาพ คุณจะยังเห็นตัวอย่างขนาดเล็กของรูปภาพพร้อมกับชื่อและขนาดของไฟล์ 

ดูรูปขนาดย่อของรูปภาพของคุณ

ถ้ารูปภาพที่แนบมามีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถบอกให้ Outlook ปรับขนาดรูปภาพให้คุณเมื่อคุณส่งข้อความ 

 1. เลือก ไฟล์

 2. ถ้ารูปภาพของคุณมีขนาดใหญ่ คุณจะเห็นข้อความนี้: ผู้รับบางรายอาจไม่ได้รับข้อความนี้เนื่องจากการแนบรูปภาพ การปรับขนาดรูปภาพขนาดใหญ่อาจช่วยให้ส่งข้อความได้ รูปภาพที่ปรับขนาดจะมีความละเอียดสูงสุด 1024x768 พิกเซล 

 3. เลือก ปรับขนาดรูปภาพขนาดใหญ่เมื่อฉันส่งข้อความ

 4. เลือกลูกศรซ้ายที่มุมซ้ายบนของหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปยังข้อความของคุณ สร้างข้อความของคุณ และเมื่อคุณเลือก ส่ง รูปภาพที่แนบมาทั้งหมดจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ: ถ้าคุณฝังรูปภาพในเนื้อหาข้อความ รูปภาพจะปรากฏในข้อความ เมื่อใช้คำสั่ง รูปภาพ ในกลุ่ม ภาพประกอบ ฟีเจอร์ปรับขนาดรูปภาพที่แนบจะไม่พร้อมใช้งาน

เอกสาร สเปรดชีต ไฟล์ PDF และไฟล์ชนิดอื่นๆ อาจมีขนาดที่แตกต่างกันมาก ยังมีวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบมาของคุณมีขนาดเล็กเมื่อส่งไฟล์เหล่านี้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดไฟล์รูปภาพโดยเฉพาะ ให้ดูส่วน แทรกและปรับขนาดรูปภาพในเนื้อหาของข้อความอีเมล

ส่งลิงก์ไปยังไฟล์

 1. ในข้อความอีเมลของคุณ ให้เลือก แนบไฟล์ จาก Ribbon

 2. เลือกไฟล์ของคุณ 

 3. ถ้าไฟล์อยู่ใน OneDrive, OneDrive for Business หรือไซต์ SharePoint อยู่แล้ว คุณสามารถเลือก ส่งลิงก์ ซึ่งจะแนบทางลัดไปยังไฟล์กับข้อความอีเมลของคุณ ไม่ใช่การแนบไฟล์ ผู้รับสามารถเปิดทางลัดและดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์ได้

คัดลอกลิงก์การแชร์จากบริการเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์อื่น

โซลูชันที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ส่วนใหญ่ เช่น Dropbox หรือ Google Drive อนุญาตให้คุณรับลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณที่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้ ดูไฟล์วิธีใช้ของพวกเขาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับลิงก์การแชร์ เมื่อคุณแชร์ลิงก์ ให้วางในเนื้อหาของข้อความอีเมลของคุณ

บีบอัดไฟล์ของคุณก่อนการส่ง

ไฟล์ส่วนใหญ่สามารถบีบอัดเป็นไฟล์ zip เพื่อลดขนาดได้ Windows อนุญาตให้คุณสร้างและเปิดไฟล์ zip ได้โดยไม่ต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติม 

 1. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่คุณต้องการส่ง

 2. เลือกไฟล์ เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกแต่ละไฟล์

 3. คลิกขวาที่ส่วนที่เลือก เลือก ส่งถึง > โฟลเดอร์ที่บีบอัด (ซิป)

 4. ซึ่งจะสร้างไฟล์ zip ใหม่ที่มีไฟล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 ชื่อของไฟล์ zip จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจากชื่อของไฟล์ต้นฉบับ 

 5. ย้อนกลับไปยังข้อความอีเมลของคุณ แล้วเลือก แนบไฟล์ จาก Ribbon หรือคลิกขวาที่ไฟล์ zip ใหม่ เลือก ส่งถึง > ผู้รับจดหมาย เพื่อเปิดข้อความอีเมลใหม่ที่มีไฟล์แนบอยู่แล้ว 

คุณต้องการทำอะไร

แทรกรูปภาพ

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพลงในเนื้อหาของข้อความอีเมลของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในเนื้อหาของข้อความอีเมล เลือกเมนู แทรก แล้วเลือก รูปภาพ จากกลุ่ม ภาพประกอบ บน Ribbon 

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป (หรือเล็กเกินไป) คุณสามารถใช้จุดจับปรับขนาดบนรูปภาพเพื่อปรับขนาดรูปภาพ 

ปรับขนาดรูปภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดที่มองเห็นของรูปภาพ ตัวอย่างเช่น ภาพจะมีขนาดเท่าใดบนหน้าจอ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขนาดไฟล์หรือความละเอียดของรูปภาพ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้จะไม่ย่อขนาดโดยรวมของข้อความอีเมลที่คุณส่ง 

 1. คลิกหรือแตะรูปภาพเพื่อแสดงจุดจับปรับขนาดรูปวงกลมขนาดเล็กที่แต่ละมุมของรูปภาพ

  ตอนนี้รูปอยู่ในข้อความของคุณแล้ว
 2. คลิก (หรือกดค้าง) หนึ่งในจุดจับ แล้วลากจุดจับปรับขนาดเข้าหาจุดศูนย์กลางภาพเพื่อลดขนาดของรูปภาพ หรือออกห่างจากจุดศูนย์กลางเพื่อเพิ่มขนาดของรูปภาพ

เคล็ดลับ: มีจุดจับปรับขนาดเพิ่มเติมที่จุดศูนย์กลางของแต่ละด้านของรูปภาพ ถ้าคุณต้องการรักษามาตราส่วนของรูปภาพ ให้ใช้เฉพาะจุดจับปรับขนาดที่มุมเท่านั้น การใช้จุดจับที่จุดศูนย์กลางของแต่ละด้านจะทำให้รูปภาพผิดเพี้ยนไปจากเดิม

ปรับขนาดรูปภาพให้มีขนาดพอดี

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ความสูงที่ต้องการ ความกว้างจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อรักษามาตราส่วนเดียวกับส่วนสูง

  สกรีนช็อต​​แสดงการตั้งค่าความสูงและความกว้าง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความสูงและความกว้างแยกกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกมาตราส่วน ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนความสูงและความกว้างที่ต้องการในขั้นตอนที่ 2

บีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดไฟล์

การบีบอัดรูปภาพจะยังคงรักษาความสูงและความกว้างของรูปภาพ แต่จะลดความละเอียด ลดความละเอียดของรูปภาพเพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลง

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการลดขนาด

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือก บีบอัดรูปภาพ จากกลุ่ม ปรับ คุณอาจเห็นเฉพาะไอคอนบีบอัดรูปภาพ โดยขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอของคุณ

 3. เลือกตัวเลือกการบีบอัดและความละเอียด แล้วเลือก ตกลง สำหรับรูปภาพที่จะไม่ถูกพิมพ์ เว็บ (150 ppi) คือความละเอียดทั่วไป

สิ่งสำคัญ: การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดของไฟล์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนรายละเอียดที่อยู่ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการบีบอัด รูปภาพอาจดูแตกต่างจากก่อนบีบอัด

เมื่อคุณแนบรูปภาพเป็นไฟล์ รูปภาพจะไม่แสดงโดยตรงในเนื้อหาของข้อความอีเมล ไอคอนของรูปภาพจะปรากฏอยู่ภายใต้เรื่องของข้อความแทน

ถ้ารูปภาพที่แนบมามีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถบอกให้ Outlook ปรับขนาดรูปภาพให้คุณเมื่อคุณส่งข้อความ 

 1. เลือก ไฟล์

 2. ถ้ารูปภาพของคุณมีขนาดใหญ่ คุณจะเห็นข้อความนี้: ผู้รับบางรายอาจไม่ได้รับข้อความนี้เนื่องจากการแนบรูปภาพ การปรับขนาดรูปภาพขนาดใหญ่อาจช่วยให้ส่งข้อความได้ รูปภาพที่ปรับขนาดจะมีความละเอียดสูงสุด 1024x768 พิกเซล 

 3. เลือก ปรับขนาดรูปภาพขนาดใหญ่เมื่อฉันส่งข้อความ

 4. เลือกลูกศรซ้ายที่มุมซ้ายบนของหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปยังข้อความของคุณ สร้างข้อความของคุณ และเมื่อคุณเลือก ส่ง รูปภาพที่แนบมาทั้งหมดจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ: ถ้าคุณฝังรูปภาพในเนื้อหาข้อความ รูปภาพจะปรากฏในข้อความ เมื่อใช้คำสั่ง รูปภาพ ในกลุ่ม ภาพประกอบ ฟีเจอร์ปรับขนาดรูปภาพที่แนบจะไม่พร้อมใช้งาน

เอกสาร สเปรดชีต ไฟล์ PDF และไฟล์ชนิดอื่นๆ อาจมีขนาดที่แตกต่างกันมาก ยังมีวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบมาของคุณมีขนาดเล็กเมื่อส่งไฟล์เหล่านี้

คัดลอกลิงก์การแชร์จากบริการเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์

โซลูชันที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ส่วนใหญ่ เช่น OneDrive, OneDrive for Business, Dropbox หรือ Google Drive อนุญาตให้คุณรับลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณที่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้

สำหรับ OneDrive หรือ OneDrive for Business ให้ดู แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ OneDrive สำหรับโซลูชันที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์อื่นๆ ให้ดูไฟล์ช่วยเหลือของบริการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับลิงก์การแชร์ เมื่อคุณแชร์ลิงก์ ให้วางในเนื้อหาของข้อความอีเมลของคุณ

บีบอัดไฟล์ของคุณก่อนการส่ง

ไฟล์ส่วนใหญ่สามารถบีบอัดเป็นไฟล์ zip เพื่อลดขนาดได้ Windows อนุญาตให้คุณสร้างและเปิดไฟล์ zip ได้โดยไม่ต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติม 

 1. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่คุณต้องการส่ง

 2. เลือกไฟล์ เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกแต่ละไฟล์

 3. คลิกขวาที่ส่วนที่เลือก เลือก ส่งถึง > โฟลเดอร์ที่บีบอัด (ซิป)

 4. ซึ่งจะสร้างไฟล์ zip ใหม่ที่มีไฟล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 ชื่อของไฟล์ zip จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจากชื่อของไฟล์ต้นฉบับ 

 5. ย้อนกลับไปยังข้อความอีเมลของคุณ แล้วเลือก แนบไฟล์ จาก Ribbon หรือคลิกขวาที่ไฟล์ zip ใหม่ เลือก ส่งถึง > ผู้รับจดหมาย เพื่อเปิดข้อความอีเมลใหม่ที่มีไฟล์แนบอยู่แล้ว 

คุณต้องการทำอะไร

มีสองวิธีในการเลือกรูปภาพเพื่อลดขนาดโดยอัตโนมัติและใส่เป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ได้แก่ ใน Microsoft Office Outlook หรือจาก Windows Explorer

หมายเหตุ: รูปภาพต้นฉบับของคุณจะไม่ถูกปรับเปลี่ยน เฉพาะสำเนาของรูปที่ส่งจะถูกลดขนาด

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ใน Outlook

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบไฟล์

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลากและปล่อยรูปภาพจาก Windows Explorer ได้อีกด้วย ไฟล์รูปภาพจะถูกแนบกับข้อความอีเมล

 3. บนแท็บ แทรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รวม รูปปุ่ม

 4. ในบานหน้าต่าง ตัวเลือกสิ่งที่แนบมา ภายใต้ ตัวเลือกรูปภาพ ในรายการดรอปดาวน์ เลือกขนาดรูปภาพ ให้คลิกขนาดของรูปภาพที่คุณต้องการใส่

  บานหน้าต่างตัวเลือกสิ่งที่แนบมา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณฝังรูปภาพลงในเนื้อหาของข้อความโดยใช้คำสั่ง รูปภาพ ในกลุ่ม ภาพประกอบ ฟีเจอร์ปรับขนาดรูปภาพอัตโนมัติจะไม่พร้อมใช้งาน

 5. เมื่อคุณสร้างข้อความอีเมลเสร็จแล้ว ให้คลิก ส่ง

 1. เปิด Windows Explorer โดยการคลิก เริ่ม แล้วดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์

  แป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการเปิด Windows Explorer ให้กดปุ่มโลโก้ Windows+E

 2. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการส่ง

 3. เลือกรูปภาพ เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกแต่ละไฟล์

 4. คลิกขวาที่ไฟล์ที่เลือก ชี้ไปที่ ส่งถึง แล้วคลิก ผู้รับอีเมล

  กล่องโต้ตอบ ส่งรูปภาพผ่านอีเมล จะปรากฏขึ้น

 5. คลิก ทำให้รูปภาพทั้งหมดของฉันเล็กลง แล้วคลิก ตกลง

  ส่งรูปภาพผ่านกล่องโต้ตอบอีเมล

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุขนาดที่แน่นอนของรูปภาพ ให้คลิก แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วคลิกขนาดที่คุณต้องการ

  หน้าข้อความ Outlook ใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อมกับรูปภาพที่แนบมา

 6. ใส่ข้อมูลผู้รับใน กล่อง ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง

 7. ถ้าคุณต้องการ ให้เปลี่ยนข้อความเรื่องในกล่อง เรื่อง

 8. ถ้าคุณต้องการ ให้เปลี่ยนหรือใส่ข้อมูลที่คุณต้องกากรในเนื้อหาข้อความ

 9. คลิก ส่ง

ต่อไปนี้คือรายการหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้งานเมื่อส่งรูปภาพและสิ่งที่แนบมา:

 • โพสต์หรือเผยแพร่สิ่งที่แนบมาขนาดใหญ่    - ถ้าคุณส่งสิ่งที่แนบหรือรูปภาพถึงผู้อื่นที่คุณต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งในระบบคลาวด์หรือเครือข่ายขององค์กรของคุณ คุณสามารถใส่ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งในข้อความอีเมลของคุณ

 • จำกัดขนาดของสิ่งที่แนบของคุณ    - นี่คือแนวทางทั่วไป สำหรับการเชื่อมต่อที่ช้ากว่า (เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่) คุณควรใช้ขนาดที่เล็กกว่ามาก เช่น 250 กิโลไบต์ (KB) ถ้าคุณจำเป็นต้องส่งสิ่งที่แนบมาขนาดใหญ่ ให้ตรวจสอบขนาดสูงสุดของข้อความที่คุณสามารถส่งได้ ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณหรือองค์กรที่ให้บริการอีเมลของคุณอาจบอกให้คุณทำดังนี้ สอบถามผู้รับเกี่ยวกับขีดจำกัดสูงสุดของพวกเขา ในขั้นสุดท้าย ให้คำนึงถึงความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้รับ การดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาขนาดใหญ่โดนใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจใช้เวลานาน

 • ส่งสิ่งที่แนบมาหลายรายการโดยใช้หลายข้อความอีเมล    - ข้อความขนาดเล็กหลายข้อความจะถูกส่งได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับข้อความขนาดใหญ่ข้อความเดียว วิธีการนี้อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงขีดจำกัดของข้อความ แต่จะยังคงเกินขีดจำกัดกล่องจดหมายของผู้รับ ข้อความใดก็ตามที่ได้รับหลังจากที่กล่องจดหมายถึงขีดจำกัดการเก็บข้อมูลอาจถูกปฏิเสธในบางครั้ง

 • ใช้รูปแบบไฟล์กราฟิกที่บีบอัด    - มีรูปแบบไฟล์กราฟิกมากมายเกินกว่าที่จะระบุไว้ที่นี่ แต่จะในหมู่รูปแบบที่ใช้กันทั่วไป รูปแบบไฟล์รูปภาพที่ดีที่สุดสำหรับอีเมลคือ .jpg, .png และ .gif รูปแบบไฟล์กราฟิกขนาดใหญ่ที่สุดคือรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ที่บีบอัด เช่น .tif และ .bmp (รูปแบบไฟล์เริ่มต้นของ Windows Paint)

 • ใช้ไฟล์ต้นฉบับขนาดเล็ก    - ขนาดของรูปภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือกล้องดิจิทัลมักจะมีขนาดใหญ่ แม้ว่าจะบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ที่บีบอัด เช่น .jpg ไม่แปลกที่รูปภาพหนึ่งภาพจะมีขนาดหลายเมกะไบต์ โปรดจำไว้ว่าขนาดของข้อความอีเมลจะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในสามขณะกำลังโอนย้ายผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้การตั้งค่าความละเอียดต่ำบนกล้องของคุณเมื่อถ่ายภาพดิจิทัล ใช้รูปแบบไฟล์ที่บีบอัด เช่น .jpg ในโปรแกรมกราฟิก ให้ครอบตัดรูปภาพเฉพาะส่วนเนื้อหาที่สำคัญ

 • ใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์    - นอกจากโปรแกรมของบริษัทอื่นแล้ว Windows ยังมีโปรแกรมบีบอัดไฟล์ที่ใช้รูปแบบไฟล์ที่บีบอัด .zip อีกด้วย รูปแบบไฟล์ของสิ่งที่แนบมาจำนวนมากสามารถลดขนาดได้โดยใช้โปรแกรมบีบอัด ปริมาณการลดขนาดจะน้อยลงกับรูปแบบไฟล์บางชนิดที่บันทึกเป็นรูปแบบที่บีบอัดอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ไฟล์ข้อความ .txt ของ Notepad จะลดขนาดลงอย่างมาก ขณะรูปภาพ .jpg ไม่ลด รูปแบบไฟล์ .jpg เป็นรูปแบบไฟล์ที่บีบอัดอยู่แล้ว

 • ตรวจสอบโฟลเดอร์ รายการที่ส่ง ของคุณ    - ตามค่าเริ่มต้น สำเนาของแต่ละข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ส่ง ซึ่งจะเพิ่มขนาดของไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ของคุณ และอาจถูกนับรวมในขีดจำกัดขนาดกล่องจดหมายของคุณเนื่องจากไอเทมที่ส่งจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ

สิ่งสำคัญ: การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดของไฟล์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนรายละเอียดที่อยู่ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการบีบอัด รูปภาพสามารถดูแตกต่างจากก่อนบีบอัด ดังนั้น คุณควรบีบอัดรูปภาพก่อนที่จะนำเอฟเฟ็กภาพศิลป์ไปใช้

ดูเพิ่มเติม

ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ด้วย Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×