ลบตาราง

คลิกที่เคอร์เซอร์ของคุณในตารางเพื่อให้จุดจับสำหรับย้ายตารางปรากฏอยู่ด้านนอกมุมบนซ้ายให้คลิกที่จุดจับสำหรับย้ายตารางแล้วกดแป้นBackspace

ตารางที่มีจุดจับสำหรับย้ายตารางปรากฏอยู่

ถ้าคุณกำลังใช้ Word และจุดจับการย้ายของตารางไม่ปรากฏขึ้นเอกสารอาจไม่อยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ให้คลิกปุ่มเค้าโครงเหมือนพิมพ์ที่ด้านล่างขวาของหน้าต่าง Word

ไอคอนตัวบ่งชี้มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบเฉพาะบางส่วนของตารางให้ดูที่ลบเซลล์คอลัมน์หรือแถวในตาราง

ลบเนื้อหาของตาราง

เมื่อต้องการลบข้อมูลที่อยู่ภายในตารางให้เลือกส่วนของตารางนั้นแล้วกดแป้น Delete แถวและคอลัมน์จะยังคงอยู่พร้อมกับการจัดรูปแบบใดๆแต่เนื้อหาทั้งหมดหายไป

การกระทำเพิ่มเติมที่คุณเลือกใช้ประโยชน์ได้กับตาราง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×