ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ลบสมุดบันทึกใน OneNote for Windows

เมื่อคุณไม่ต้องการสมุดบันทึกอีกต่อไป คุณสามารถเอาสมุดบันทึกนั้นออกจากฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อสมุดบันทึกถูกลบ จะไม่สามารถกู้คืนได้ ลองย้อนกลับสมุดบันทึกที่มีอยู่ของคุณก่อนที่จะลบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้งาน Mac ให้ดู ลบสมุดบันทึก ใน OneNote 2016 for Mac

ลบสมุดบันทึก OneNote ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน File Explorer ให้นำทางไปที่โฟลเดอร์เอกสาร ของคุณ แล้วดับเบิลคลิกที่ สมุดบันทึก OneNote

  สกรีนช็อตของ โฟลเดอร์เอกสาร ใน Windows แสดงโฟลเดอร์สมุดบันทึก OneNote

 2. ในโฟลเดอร์ สมุดบันทึก OneNote คลิกขวาที่ชื่อของสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

 3. เมื่อต้องการเอาไฟล์ที่ถูกลบแล้วออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยถาวร ให้คลิกขวาที่ ถังรีไซเคิล บนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก ล้างถังรีไซเคิล

หมายเหตุ: ถ้าสมุดบันทึกของคุณถูกเก็บไว้บน OneDrive ให้ดูที่ ลบสมุดบันทึกจาก OneDrive ถ้าคุณต้องการเก็บสมุดบันทึกของคุณไว้ใน Cloud เพื่อใช้งานส่วนตัว คุณสามารถหยุดการแชร์สมุดบันทึก หรือเปลี่ยนบุคคลที่สามารถดูหรือแก้ไขสมุดบันทึกนั้นได้

ลบสมุดบันทึก OneNote ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณทราบว่าคุณไม่ต้องการสมุดบันทึกอีก คุณสามารถลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 1. ใน File Explorer ให้นําทางไปยังโฟลเดอร์เอกสารของคุณ(หรือ เอกสารของฉัน) แล้วดับเบิลคลิก สมุดบันทึกOneNote

  นำทางไปยังโฟลเดอร์ OneNote ของคุณใน File Explorer

 2. ในโฟลเดอร์ สมุดบันทึก OneNote คลิกขวาที่ชื่อของสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

 3. เมื่อต้องการเอาไฟล์ที่ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกขวาที่ถังรีไซเคิลบนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิกล้างถังรีไซเคิล

ลบสมุดบันทึก OneNote จากที่ตั้งที่แชร์

ก่อนที่จะลบสมุดบันทึกที่คุณแชร์กับผู้อื่น โปรดแจ้งให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ดูหรือแก้ไขสมุดบันทึกทราบว่าคุณวางแผนที่จะเอาสมุดบันทึกออก หรืออาจสูญเสียงานสําคัญๆ ไป

 1. ในรายการ สมุดบันทึก ใน OneNote ให้คลิกขวาที่ชื่อของสมุดบันทึกที่แชร์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ปิดสมุดบันทึกนี้ (สมุดบันทึกที่แชร์จะมีไอคอนการซิงโครไนซ์แสดงอยู่ถัดจากชื่อของพวกเขา)

  คุณสามารถปิดสมุดบันทึกได้ ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้สมุดบันทึกดังกล่าวอีกต่อไป

 2. ไปที่สมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น ใช้ File Explorer ถ้าสมุดบันทึกที่แชร์จัดเก็บไว้บนการแชร์ไฟล์บนเครือข่าย หรือใช้ Internet Explorer เพื่อดูโฟลเดอร์สมุดบันทึกของคุณบน OneDrive )

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วคลิกลบ

หมายเหตุ:  คุณสามารถ ลบสมุดบันทึกจาก OneDrive แต่คุณสามารถเลือกเก็บสมุดบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ และหยุด การแชร์ หรือเปลี่ยน บุคคลที่สามารถดูหรือแก้ไขได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

การลบสมุดบันทึก

 1. ใน Windows Explorer ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บน Windows Vista หรือใหม่กว่า ให้นําทาง ไปยังโฟลเดอร์ เอกสาร ของคุณ

  • บน Windows XP ให้นําทาง ไปยังโฟลเดอร์ เอกสาร ของฉัน ของคุณ

 2. ในโฟลเดอร์ สมุดบันทึก OneNote ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อตรงกับสมุดบันทึกที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิกลบ

ด้านบนของหน้า

ลบสมุดบันทึกที่แชร์

ถ้าคุณวางแผนที่จะลบสมุดบันทึกที่คุณแชร์กับผู้อื่น อย่าลืมแจ้งล่วงหน้ากับทุกคนที่มีสิทธิ์ดูหรือแก้ไขสมุดบันทึกที่แชร์ หรืออาจสูญเสียข้อมูลที่สําคัญ เช่นเดียวกับสมุดบันทึกมาตรฐานที่เก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ สมุดบันทึกที่แชร์ที่เก็บอยู่ในที่ตั้งบนเครือข่ายจะไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อพวกเขาถูกลบไปแล้ว

 1. บนแถบนําทางใน OneNote 2007 ให้คลิกขวาที่ชื่อของสมุดบันทึกที่แชร์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ปิดสมุดบันทึกนี้

  เคล็ดลับ: สมุดบันทึกที่แชร์จะมีไอคอนการ รูปไอคอน ซึ่งแสดงถัดจากชื่อของสมุดบันทึกบนแถบนําทาง

 2. ใน Windows Explorer ให้นําทางไปยังสถานที่ที่สมุดบันทึกที่แชร์ของคุณอยู่ (ตัวอย่างเช่น บนการแชร์ไฟล์บนเครือข่าย)

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อตรงกับสมุดบันทึกที่แชร์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิกลบ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×