ลบส่วนหัวหรือส่วนท้ายออกจากหน้าแรก

 1. ดับเบิลคลิกบริเวณส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 2. เลือก หน้าแรกต่างกัน

  ตัวเลือก Ribbon ส่วนหัวที่เลือกหน้าแรกต่างกันไว้

  เนื้อหาของส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าแรกถูกนำออก

  หมายเหตุ: หน้าแรกต่างกันเป็นตัวสลับ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดแล้ว

 3. ถ้าคุณต้องการให้มีส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าแรก ให้เพิ่มเนื้อหาที่นี่ และเนื้อหาดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนหน้าถัดไป

 4. ถ้าคุณต้องการให้มีส่วนหัวหรือส่วนท้ายเฉพาะบนหน้าแรก ให้ไปที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าถัดไปและลบเนื้อหาดังกล่าวออก

 5. เลือก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย หรือกด Esc เพื่อออก

 1. ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 2. เลือก หน้าแรกต่างกัน วิธีนี้จะนำส่วนหัวและส่วนท้ายออกจากหน้าแรกโดยอัตโนมัติ
  การตั้งค่า หน้าแรกต่างกัน ถูกเน้นบนแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย

  เนื้อหาของส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าแรกถูกนำออก

  หมายเหตุ: หน้าแรกต่างกันเป็นตัวสลับ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดแล้ว

 3. ถ้าคุณต้องการให้มีส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าแรก ให้เพิ่มเนื้อหาที่นี่ และเนื้อหาดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนหน้าถัดไป

  ถ้าคุณต้องการให้มีส่วนหัวหรือส่วนท้ายเฉพาะบนหน้าแรก ให้ไปที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าถัดไปและลบเนื้อหาดังกล่าวออก

 4. เลือก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย หรือกด Esc เพื่อออก

 1. คลิก แทรก > ส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. ปุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 3. ทางด้านขวาของพื้นที่สีขาวทางด้านบนของเอกสาร ให้เลือก ตัวเลือก > หน้าแรกต่างกัน
  ตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หน้าแรกต่างกัน

  หมายเหตุ: หน้าแรกต่างกันเป็นตัวสลับ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดแล้ว

 4. เนื้อหาของส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าแรกถูกนำออก

 5. ถ้าคุณต้องการให้มีส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าแรก ให้เพิ่มเนื้อหาที่นี่ และเนื้อหาดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนหน้าถัดไป
  ถ้าคุณต้องการให้มีส่วนหัวหรือส่วนท้ายเฉพาะบนหน้าแรก ให้ไปที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายบน หน้าอื่นๆ แล้วลบเนื้อหาดังกล่าวออก

 6. เลือกภายนอกส่วนหัวหรือส่วนท้ายเพื่อออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนหัวและส่วนท้าย ดูที่ ส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×