ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ลิงก์ไปยังบริการข้อมูล

คุณสามารถลิงก์ไปยังบริการข้อมูลหรือบริการบนเว็บตามที่สามารถโทรหาได้จาก Access ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อบริการข้อมูลกับแค็ตตาล็อกข้อมูลทางธุรกิจขององค์กรของคุณ และรับข้อมูลธุรกิจลงใน Access ได้

หลังจากที่คุณสร้างการเชื่อมต่อบริการข้อมูล คุณสามารถลิงก์ไปยังการเชื่อมต่อได้เช่นเดียวกับที่คุณเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ ถ้าบริการข้อมูลยอมรับพารามิเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์เมื่อคุณสร้างตารางที่ลิงก์โดยใช้การเชื่อมต่อบริการข้อมูล

หมายเหตุ การสร้างไฟล์การเชื่อมต่อ Data Service ใหม่ เช่น ผ่าน Business Data Connectivity Services อยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ ดูข้อมูล ภายนอกกับ Access เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน BDCM และ Access

ภาพรวม

Access ให้คุณลิงก์ไปยังข้อมูลภายนอกที่พร้อมใช้งานผ่านทางบริการข้อมูล คุณต้องมีไฟล์การเชื่อมต่อบริการข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งจัดให้โดยผู้ให้บริการข้อมูล กระบวนการทั่วไปของการใช้ข้อมูลบริการข้อมูลมีดังนี้

 1. รับไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูล

 2. ติดตั้งการเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูลโดยใช้ไฟล์การเชื่อมต่อ

 3. สร้างตารางที่ลิงก์โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูลที่ติดตั้ง

โปรดสังเกตว่าตารางที่ลิงก์ที่คุณสร้างโดยใช้การเชื่อมต่อบริการข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

สร้างการเชื่อมต่อกับบริการข้อมูล

 1. ที่ตั้งของตัวช่วยสร้างลิงก์ไปยังบริการข้อมูลจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access ของคุณ:

  • ถ้าคุณใช้งาน Access เวอร์ชันล่าสุดของการสมัครใช้งาน Microsoft 365 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม ลิงก์การนําเข้า & ให้คลิก แหล่งข้อมูลใหม่>จากบริการออนไลน์ > Data Services

  • ถ้าคุณใช้งาน Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นําเข้าลิงก์&ให้คลิก เพิ่มเติม เพื่อดรอปดาวน์รายการตัวเลือก แล้วคลิกบริการข้อมูล

 2. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สร้าง ลิงก์ไปยังบริการข้อมูล ให้คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อใหม่

  การติดตั้งการเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บ

 3. In the Select a connection definition file dialog box, browse to and select the XML file that contains the description of the Data Service.

  หมายเหตุ: ไฟล์นี้ให้บริการโดยข้อมูลหรือผู้ให้บริการเว็บ หรือโดยผู้ดูแลระบบของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานปุ่ม Data Services ต้องติดตั้ง Microsoft .NET 3.5 หรือใหม่กว่า

ลิงก์ไปยังการเชื่อมต่อบริการข้อมูลที่มีอยู่

 1. ที่ตั้งของตัวช่วยสร้างลิงก์ไปยังบริการข้อมูลจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access ของคุณ:

  • ถ้าคุณใช้งาน Access เวอร์ชันล่าสุดของการสมัครใช้งาน Microsoft 365 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม ลิงก์การนําเข้า & ให้คลิก แหล่งข้อมูลใหม่>จากบริการออนไลน์ > Data Services

  • ถ้าคุณใช้งาน Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นําเข้าลิงก์&ให้คลิก เพิ่มเติม เพื่อดรอปดาวน์รายการตัวเลือก แล้วคลิกบริการข้อมูล

 2. กล่องโต้ตอบ สร้างลิงก์ไปยังบริการ ข้อมูล จะแสดงตารางข้อมูลที่บริการข้อมูลมีให้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเชื่อมต่อกับบริการเว็บ AdventureWorks คุณอาจเห็นบางอย่างดังนี้:

  การเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บพร้อมใช้งานสำหรับลิงก์

 3. ใน สร้างลิงก์ไปยังบริการข้อมูล ให้คลิกตารางที่คุณต้องการใช้

 4. คลิก สร้างตารางที่ลิงก์

ระบุค่าพารามิเตอร์

ไฟล์การเชื่อมต่อบริการข้อมูลของคุณอาจสนับสนุนพารามิเตอร์ พารามิเตอร์คือนิพจน์ที่คุณใช้เพื่อกรองข้อมูล

ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อข้อมูล AdventureWorks Web Service มีตารางใบสั่งซื้อที่สามารถยอมรับค่าสถานที่ และใช้ค่านั้นเพื่อจํากัดระเบียนที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ลิงก์

พารามิเตอร์การเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บ

คุณตั้งค่าพารามิเตอร์ของการเชื่อมต่อบริการข้อมูลเมื่อคุณสร้างตารางที่ลิงก์

 1. ให้ปฏิบัติตามสี่ขั้นตอนแรกในกระบวนงานก่อนหน้านี้ ลิงก์ไปยังการเชื่อมต่อบริการข้อมูลที่มีอยู่ อย่าคลิก สร้างตารางที่ ลิงก์

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างลิงก์ไปยังบริการ ข้อมูล ให้ระบุค่าพารามิเตอร์ในกล่องที่เหมาะสมในส่วนพารามิเตอร์ ส่วนติดต่อที่คุณเห็นจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูลที่คุณใช้ การเชื่อมต่อบางอย่างสนับสนุนพารามิเตอร์หลายพารามิเตอร์

 3. เมื่อคุณตั้งค่าพารามิเตอร์เสร็จแล้ว ให้คลิก สร้าง ตารางที่ลิงก์

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×