ปฏิทิน

สร้างการนัดหมายและการประชุม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ลองกันเลย!

สร้างการนัดหมายเพื่อให้ผู้ใช้ Outlook รายอื่นทราบเมื่อคุณว่างหรือไม่ว่างหรือทำให้เป็นการประชุมและเชิญผู้อื่น

  1. ในปฏิทินให้เลือกการนัดหมายใหม่

  2. ถ้าคุณต้องการให้เลือกเชิญผู้เข้า ร่วม ประชุมเพื่อเพิ่มบุคคลและทำการนัดหมายการประชุมของคุณ

  3. เพิ่มบุคคลในเขตข้อมูลถึงแล้วใส่ชื่อเรื่องสถานที่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

  4. เลือก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

  5. เลือก ส่ง เพื่อส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

ต้องการเพิ่มเติมอีกใช่ไหม

การสร้างหรือจัดกำหนดการการนัดหมาย

เปลี่ยนการนัดหมาย การประชุม หรือเหตุกาณ์

จัดกำหนดการการประชุมกับบุคคลอื่น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×