Outlook for Mac

เพิ่มบัญชี Outlook.com หรือ Microsoft 365

ใช้ประกาศเพื่อเข้าถึงได้มากขึ้น

ลองกันเลย!

เพิ่ม Outlook.com ของคุณหรือบัญชีผู้ใช้อีเมลของ Microsoft 365 ลงใน Outlook for Mac

  1. เปิด Outlook

  2. พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ

  3. เลือก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

  4. เลือก เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่นให้เลือก เครื่องมือ > บัญชีผู้ใช้ จากนั้นเลือกลงชื่อเข้าใช้เครื่องหมายบวก (+) >บัญชีผู้ใช้ใหม่

หมายเหตุ: ถ้าการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Gmail, Yahoo หรือ IMAP หรือ pop อื่นๆให้ดูที่ เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลไปยัง Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการเพิ่มเติมอีกใช่ไหม

ความช่วยเหลือสำหรับ Outlook 2016 for Mac

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×