×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
แทรกแผนภูมิวงกลม

แทรกแผนภูมิวงกลม

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Quickly add a pie chart to your presentation, and see how to arrange the data to get the result you want. Customize chart elements, apply a chart style and colors, and insert a linked Excel chart.

Add a pie chart to a presentation in PowerPoint

Use a pie chart to show the size of each item in a data series, proportional to the sum of the items. When you need a pie chart in a presentation, use PowerPoint to create it or, if you prefer, create the chart in Excel, and copy it into PowerPoint (see Copy an Excel chart to another Office program). Here’s how:

  1. Click INSERT > Chart.

  2. Click the chart type, and then double-click the chart you want. For help deciding which chart is best for your data, see Available chart types.

  3. In the spreadsheet that appears, replace the default data with your own information.

  4. When you have finished, close the spreadsheet.

Want more?

Change the format of data labels in a chart

Copy an Excel chart to another Office program

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×