ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

วิดีโอ:ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะอนุญาตให้คุณนำการจัดรูปแบบที่แตกต่างออกไปมาใช้เพื่อค่าแต่ละค่าบนรายงาน Access บนเดสก์ท็อป ทั้งตามค่านั้นเอง หรือตามการคำนวณที่มีค่าอื่นๆ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นรูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูลที่อาจยากที่จะเห็น วิดีโอนี้จะสาธิตการเพิ่มกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขพื้นฐานบางอย่างเพื่อเน้นบางช่วงของค่าบนรายงาน

หมายเหตุ: การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่มีอยู่ใน Access Online

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้เพื่อควบคุมบนรายงาน

 1. เปิดรายงานในมุมมอง เค้าโครง โดยคลิกขวาที่รายงานนั้นใน บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. เลือกตัวควบคุมทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เมื่อต้องการเลือกตัวควบคุมหลายตัว ให้กดแป้น SHIFT หรือ CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม การจัดรูปแบบตัวควบคุม ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข Access จะเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก กฎใหม่

 5. ในกล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ ให้เลือกค่าภายใต้ เลือกชนิดกฎ

  • เมื่อต้องการสร้างกฎที่ใช้ประเมินแยกกันสำหรับแต่ละระเบียน ให้เลือก เลือกค่าในระเบียนปัจจุบันหรือใช้นิพจน์

  • เมื่อต้องการสร้างกฎที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างระเบียนต่างๆ โดยใช้แถบข้อมูล ให้คลิก เปรียบเทียบกับระเบียนอื่น

  หมายเหตุ:  ตัวเลือก เปรียบเทียบกับระเบียนอื่น ที่ไม่มีในฐานข้อมูลเว็บหรือ Access Online

 6. ใน แก้ไขคำอธิบายกฎ ให้ระบุกฎที่กำหนดว่าควรนำการจัดรูปแบบไปใช้เมื่อใด รวมทั้งกำหนดการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎ

 7. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปที่กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 8. เมื่อต้องการสร้างกฎเพิ่มเติมสำหรับตัวควบคุมหรือชุดของตัวควบคุมนี้ ให้ทำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 ซ้ำใหม่ หรือคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

เปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณสามารถเพิ่มกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้สูงสุดถึง 50 กฎสำหรับตัวควบคุมแต่ละตัวหรือกลุ่มตัวควบคุม เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎ รูปแบบที่สอดคล้องกันจะถูกนำไปใช้ และจะไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ถูกประเมิน ในกรณีกฎขัดแย้งกัน คุณสามารถเพิ่มหรือลดลำดับความสำคัญของกฎด้วยการย้ายกฎในรายการขึ้นหรือลง โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข โดยทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ในกระบวนงานก่อนหน้า

 2. เลือกกฎที่คุณต้องการย้าย แล้วใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อย้ายกฎนั้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×