สารบัญ
×
VLOOKUP — ใช้เมื่อใดและใช้อย่างไร
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
VLOOKUP — ใช้เมื่อใดและใช้อย่างไร

VLOOKUP: ใช้เมื่อใดและใช้อย่างไร

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

พื้นฐานของการใช้ VLOOKUP

ใช้ VLOOKUP

  1. ในแถบสูตร ให้พิมพ์=VLOOKUP()

  2. ในวงเล็บ ให้ใส่ค่าการค้นหา ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ค่านี้อาจเป็นค่าจริง หรือเซลล์ว่างที่จะเก็บค่าไว้: (H2,

  3. ใส่อาร์เรย์ตารางหรือตารางการค้นหา ช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา และเครื่องหมายจุลภาค: (H2,B3:F25,

  4. ใส่หมายเลขดัชนีคอลัมน์ นี่คือคอลัมน์ที่คุณคิดว่าคําตอบอยู่ และจะต้องอยู่ทางขวาของค่าค้นหาของคุณ : (H2,B3:F25,3,

  5. ใส่ค่าการค้นหาช่วง ไม่ว่าจะเป็น TRUEหรือFALSE TRUE จะค้นหารายการที่ตรงกันบางส่วน FALSE จะค้นหารายการที่ตรงกันทุกรายการ สูตรที่เสร็จแล้วของคุณมีลักษณะดังนี้: =VLOOKUP(H2,B3:F25,3,FALSE)

ต้องการอะไรเพิ่มอีกใช่ไหม

ฟังก์ชัน VLOOKUP

บัตรอ้างอิงโดยง่าย: ทบทวน VLOOKUP

บัตรอ้างอิงโดยง่าย: เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา VLOOKUP

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×