ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

Excel จะแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อสูตรหรือฟังก์ชันมีค่าตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง

ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใส่ค่าตัวเลขโดยใช้ชนิดข้อมูลหรือรูปแบบตัวเลขที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนอาร์กิวเมนต์ของสูตร ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใส่ค่า เช่น $1,000 ในรูปแบบสกุลเงิน เนื่องจากเครื่องหมายดอลลาร์ถูกใช้เป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์และเครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นอาร์กิวเมนต์ในสูตร เมื่อต้องการหลีกเลี่ยง #NUM! ข้อผิดพลาด ให้ใส่ค่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้จัดรูปแบบ เช่น 1000 แทน

Excel อาจแสดง #NUM! เป็นค่าความผิดพลาดเมื่อ:

 • สูตรใช้ฟังก์ชันที่คำนวณซ้ำ เช่น IRR หรือ RATE และไม่สามารถหาผลลัพธ์ได้

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปลี่ยนจำนวนครั้งที่ Excel คำนวณสูตรซ้ำดังนี้

  1. เลือกไฟล์ > ตัวเลือก ถ้าคุณใช้ Excel 2007 ให้เลือกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือก Excel

  2. บนแท็บ สูตร ภายใต้ ตัวเลือกการคำนวณ ให้เลือกกล่อง เปิดใช้งานการคำนวณซ้ำ

   สกรีนช็อตของการตั้งค่าการคํานวณซ้ำ
  3. ในกล่องการทำซ้ำสูงสุด ให้พิมพ์จํานวนครั้งที่คุณต้องการให้ Excel คํานวณใหม่ ยิ่งจํานวนการทำซ้ำสูงขึ้น Excel ยิ่งต้องคํานวณเวิร์กชีตนานขึ้นเท่านั้น

  4. ในกล่องการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ให้พิมพ์จํานวนการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะยอมรับระหว่างผลลัพธ์การคํานวณ ยิ่งจํานวนน้อย ผลลัพธ์จะแม่นยํามากขึ้นและ Excel ยิ่งต้องคํานวณเวิร์กชีตนานขึ้นเท่านั้น

 • สูตรจะแสดงผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินกว่าที่จะแสดงได้ใน Excel

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปลี่ยนสูตรเพื่อให้ผลลัพธ์อยู่ระหว่าง -1*10307 และ 1*10307

  เคล็ดลับ: ถ้าการตรวจสอบข้อผิดพลาดเปิดอยู่ใน Excel คุณสามารถคลิก รูปปุ่ม ถัดจากเซลล์ที่แสดงข้อผิดพลาด คลิกแสดงขั้นตอนการคํานวณ ถ้ามี และเลือกการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับข้อมูลของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×