จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

วิธีใช้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกใน Word

การสร้างบล็อกจะทำให้คุณสามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องใช้ช่องทางสื่อหรือสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิม บทความนี้จะแสดงวิธีการเขียนรายการบล็อกใน Microsoft Office Word แล้วส่งไปยังไซต์บล็อกออนไลน์ที่เลือกโดยตรง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกบริการการเผยแพร่บล็อก

เริ่มต้นโพสต์ในบล็อก

ลงทะเบียนบัญชีบล็อก

เพิ่มเนื้อหาลงในโพสต์

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในโพสต์

เพิ่มรูปลงในโพสต์

แก้ไขโพสต์ในบล็อกที่มีอยู่

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรายการบล็อกใน Word

เลือกบริการการเผยแพร่บล็อก

แม้ว่าคุณจะสามารถเริ่มสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกของคุณได้ตลอดเวลา คุณจะต้องลงทะเบียนกับบริการการเผยแพร่บล็อกก่อนที่คุณจะสามารถโพสต์เนื้อหาได้ ผู้ให้บริการเหล่านี้สนับสนุนการเผยแพร่จาก Word ไปยังบล็อกของคุณโดยตรง:

 • Telligent Community (เซิร์ฟเวอร์ชุมชน)
  ทำตามคำแนะนำบนโฮมเพจเพื่อซื้อไซต์ชุมชนที่โฮสต์ของคุณเอง บริการนี้จะมีให้เลือกในราคาที่ต่างกันไปตามระดับของบริการ

 • WordPress
  Word สนับสนุนบล็อกบน Wordpress.com (บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย) รวมทั้งบล็อกบนไซต์ WordPress แบบกำหนดเอง สำหรับบล็อกบน Wordpress.com ให้ทำตามคำแนะนำบนโฮมเพจเพื่อสร้างพื้นที่ของคุณ สำหรับบล็อกบนไซต์ WordPress แบบกำหนดเอง โปรดสอบถามผู้จัดการไซต์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าหน้าบล็อก

 • TypePad
  ให้ทำตามคำแนะนำบนโฮมเพจเพื่อซื้อไซต์บล็อกที่โฮสต์ของคุณเอง รวมถึงฟีเจอร์ที่ช่วยให้การออกแบบ การโพสต์ การรวมเว็บ และการจัดการชุมชนทำได้ง่ายขึ้น บริการนี้จะมีให้เลือกในราคาที่ต่างกันไปตามระดับของบริการ

คุณสามารถใช้บริการการเผยแพร่บล็อกอื่นๆ แต่คุณจะต้องทราบข้อมูลข้อมูลทางเทคนิคเขิงลึกบางอย่าง (เช่น URL สำหรับ API ของผู้ให้บริการ) ซึ่งอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ให้บริการรายนั้นเช่นกัน

ด้านบนของหน้า

เริ่มต้นโพสต์ในบล็อก

วิธีที่ง่ายที่สุดในการบล็อกจาก Microsoft Office Word คือการใช้เทมเพลต โพสต์ในบล็อก เมื่อคุณเริ่มเอกสารใหม่ Word จะแนะนำคุณเกี่ยวกับกระบวนการตั้งค่าที่ต้องทำเพียงครั้งเดียวเพื่อให้คุณสามารถเผยแพร่เอกสารเป็นโพสต์ในบล็อกได้

 1. ใน Word 2010, Word 2013 และ Word 2016 ให้เลือก ไฟล์ > ใหม่ > โพสต์ในบล็อก

  ให้ Word 2007 .shคลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก สร้าง ในหน้าต่าง เอกสารใหม่ ให้คลิก โพสต์ในบล็อกใหม่

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีบล็อกของคุณกับ Word กล่องโต้ตอบ ลงทะเบียนบัญชีบล็อก จะปรากฎขึ้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ลงทะเบียนทันที ถ้าคุณต้องการลิงก์ Word กับผู้ให้บริการบล็อก ไปที่ ลงทะเบียนบัญชีบล็อก เพื่อทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

  • คลิก ลงทะเบียนในภายหลัง ถ้าคุณต้องการเขียนโพสต์ และไม่ต้องการลงทะเบียนบัญชีตอนนี้ ไปที่ เพิ่มเนื้อหาลงในบล็อก เพื่อเขียนโพสต์ของคุณต่อ

ด้านบนของหน้า

ลงทะเบียนบัญชีบล็อก

หลังจากที่คุณคลิก ลงทะเบียนทันที ในขั้นตอนที่ 2 ของส่วนก่อนหน้า คุณสามารถกำหนดค่า Word ให้โพสต์ไปยังบล็อกของคุณได้

 1. ในกล่องโต้ตอบ บัญชีบล็อกใหม่ ให้เลือกผู้ให้บริการบล็อก

  ถ้าคุณไม่เห็นผู้ให้บริการบล็อกของคุณอยู่ในรายการ ให้คลิก อื่นๆ

 2. คลิก ถัดไป

 3. ใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกต้อง ซึ่งควรจะเป็นชื่อและรหัสผ่านเดียวกันกับที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บล็อกของคุณ

  เคล็ดลับ: ให้คุณตรวจสอบว่าปุ่ม CAPS LOCK ปิดอยู่ เพราะบางสิ่ง (เช่น รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้บล็อกของคุณ) เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 4. ถ้าคุณต้องการใส่รูปภาพในโพสต์ในบล็อกของคุณ ให้คลิก ตัวเลือกรูปภาพ แล้วระบุตำแหน่งเพื่ออัปโหลดรูปภาพ

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเนื้อหาลงในโพสต์

หน้าต่างที่ปรากฎขึ้นเมื่อคุณเลือกเทมเพลตโพสต์ในบล็อกจะมีสองแท็บตามปกติ: โพสต์ในบล็อก และ แทรก เมื่อเลือก โพสต์ในบล็อก อยู่ คุณสามารถใช้เครื่องมือสำหรับทำงานกับบล็อกของคุณ ทำงานกับคลิปบอร์ด ใส่ข้อความพื้นฐาน นำสไตล์ไปใช้ และอื่นๆ เมื่อเลือกแท็บ แทรก อยู่ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ไฮเปอร์ลิงก์ และรายการอื่นๆ ลงในโพสต์ของคุณ

 1. พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับโพสต์ของคุณที่ด้านบนของเอกสารตามที่ระบุไว้

 2. คลิกด้านล่างของชื่อเรื่องเพื่อเริ่มใส่ข้อความสำหรับเนื้อหาของโพสต์ของคุณ

  หลังจากที่คุณพิมพ์รายการ คุณสามารถคลิกเครื่องมือการสะกดเพื่อเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกด ถ้าคุณเลือก คุณสามารถเปลี่ยนแบบ ขนาด สี หรือการจัดแนวของข้อความตามที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบของเอกสารดั้งเดิม

  เมื่อต้องการจัดประเภทโพสต์ในบล็อกของคุณ (เพื่อให้ผู้อื่นสามารถค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้คลิกที่ แทรกประเภท

 3. เมื่อต้องการเผยแพร่โพสต์ในบล็อกของคุณ ให้คลิก เผยแพร่

  เมื่อต้องการโพสต์แบบร่างของโพสต์ในบล็อกของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถดูตัวอย่างได้ก่อนที่จะเผยแพร่ ให้เลือก เผยแพร่ > เผยแพร่เป็นแบบร่าง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในโพสต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นลิงก์

 2. คลิกแท็บ แทรก

 3. คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 4. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ URL ที่คุณต้องการลิงก์ไปยังข้อความที่เลือก

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรูปภาพลงในโพสต์

 1. คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก รูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใส่ คลิกรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

คุณสามารถใช้เครื่องมือรูปภาพบน Ribbon เพื่อเปลี่ยนลักษณะของรูปภาพ เช่น การเพิ่มเส้นขอบ การใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ หรือการควบคุมการแสดงข้อความรอบๆ รูปภาพ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขโพสต์ในบล็อกที่มีอยู่

คุณสามารถบันทึกรายการของคุณเป็นไฟล์ Word บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วแก้ไขในภายหลัง

 1. บนแท็บ โพสต์ในบล็อก ให้คลิกปุ่ม เปิดโพสต์ที่มีอยู่ เพื่อดูรายการโพสต์ของคุณทั้งหมด

 2. คลิกชื่อเรื่องของโพสต์ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรายการบล็อกใน Word

ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่า การสร้างเนื้อหา หรือการเผยแพร่ ให้ดูส่วนต่อไปนี้สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจใช้ได้

Word ไม่สามารถลงทะเบียนบัญชีของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์ URL ที่ถูกต้องสำหรับหน้าบล็อกของคุณ:

 • สำหรับ Telligent CommunityURL ของโพสต์ในบล็อกของคุณ คือที่อยู่บล็อกของคุณตามด้วย /metablog.ashxตัวอย่างเช่น ถ้าที่อยู่บล็อกของคุณคือ http://blogs.contoso.com พิมพ์ http://blogs.contoso.com/metablog.ashx ในกล่อง URL ของโพสต์ในบล็อก

 • สำหรับ WordPressURL ของโพสต์ในบล็อกคือ URL ของไฟล WordPress xmlrpc.php ของคุณ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในโฟลเดอร์รากของไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าไซต์ของคุณคือ www.contoso.com ให้พิมพ์ https://www.contoso.com/xmlrpc.php ถ้าคุณได้ติดตั้งไฟล์ xmlrpc.php ในโฟลเดอร์ย่อยของไซต์ของคุณ ให้รวมโฟลเดอร์ย่อยใน URL นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าสำเนา xmlrpc.php ของคุณถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ย่อยที่เรียกว่า /utilities ให้พิมพ์ https://www.contoso.com/utilities/xmlrpc.php การตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL ใช้รูปแบบ HTTPS ที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถลงทะเบียนบัญชีของคุณได้

 • สำหรับผู้ให้บริการรายอื่น สอบถามผู้ให้บริการของคุณสำหรับ URL ของโพสต์ในบล็อก และ “metaweblog API”

ปัญหาในการเผยแพร่รูปภาพ

 • ถ้าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ FTP เพื่อโฮสต์รูปภาพของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีที่รูปภาพถูกโฮสต์ ถ้าผู้ให้บริการของคุณไม่ได้โฮสต์รูปภาพโดยตรง คุณอาจใช้ไลบรารีรูปภาพบนเว็บ (หรือที่เรียกว่า อัลบั้มรูปหรือแกลเลอรีรูปภาพ) เพื่อโฮสต์รูปภาพในบล็อกของคุณ

 • ถ้าก่อนหน้านี้คุณสามารถประกาศรูปภาพได้ แต่ในตอนนี้คุณทำไม่ได้ อาจเป็นเพราะคุณมีพื้นที่การจัดเก็บไม่เพียงพอ ให้ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง

 • ถ้าคุณกำลังใช้ผู้ให้บริการบล็อกรายอื่น ผู้ให้บริการเหล่านั้นอาจจะไม่สนับสนุนการอัปโหลดรูปภาพ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับความช่วยเหลือ

 • ถ้าคุณพิมพ์ URL รูปภาพที่คุณต้องการอัปโหลด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL นั้นถูกต้อง

ปัญหาในการเผยแพร่โพสต์

 • ถ้าคุณกำหนดประเภทให้โพสต์ของคุณ ผู้ให้บริการบล็อกของคุณอาจไม่สนับสนุนประเภทของโพสต์เหล่านั้น ให้ตั้งค่าประเภทเป็น ไม่มี แล้วลองอีกครั้ง

 • ผู้ให้บริการบล็อกของคุณอาจต้องการให้คุณระบุชื่อเรื่องบนโพสต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ชื่อเรื่องแล้ว และลองอีกครั้ง

 • คุณอาจบันทึกโพสต์ของคุณในรูปแบบไฟล์ Word 97-2003 ถ้านามสกุลไฟล์จากชื่อไฟล์เป็น .doc แทน.docx Word ไม่สามารถเผยแพร่โพสต์ได้ เมื่อต้องการแปลงไฟล์

  Word 2013 และ Word 2016 เมื่อเอกสารเปิดอยู่ ให้เลือก ไฟล์ > ส่งออก > เปลี่ยนชนิดไฟล์ > เอกสาร คลิก บันทึกเป็น เพื่อบันทึกไฟล์

  Word 2010 และ Word 2007:

  1. ขณะที่เอกสารเปิดอยู่ คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก แปลง

  2. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ ให้กด Ctrl+S

  3. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ เผยแพร่ แล้วคลิก บล็อก

  4. เลือกชื่อเดิมของโพสต์ กด CTRL+X เพื่อลบ แล้วกด DELETE สองครั้งเพื่อนำเส้นแนวนอนและช่องว่างเพิ่มเติมออก

  5. คลิก ใส่ชื่อเรื่องของโพสตที่์นี่และกด CTRL + V เพื่อวางชื่อลงในตัวควบคุมเนื้อหา

  6. บนแท็บ โพสต์ในบล็อก ในกลุ่ม บล็อก คลิก เผยแพร่

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×