ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Excel

วิเคราะห์และจัดรูปแบบ

วิเคราะห์และจัดรูปแบบใน Excel

เติมคอลัมน์โดยอัตโนมัติด้วยการเติมแบบรวดเร็ว

ตัวอย่าง เติมคอลัมน์ชื่อจากคอลัมน์ชื่อเต็มโดยอัตโนมัติ

 1. ในเซลล์ที่อยู่ใต้ชื่อ ให้พิมพ์ Molly แล้วกด Enter

 2. ในเซลล์ถัดไป ให้พิมพ์ตัวอักษรแรก 2-3 ตัวของ Garret

 3. เมื่อรายการค่าที่แนะนำปรากฏขึ้น ให้กด Return

  เลือกตัวเลือกการเติมแบบรวดเร็ว ไอคอนตัวเลือกการเติมแบบรวดเร็ว สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

ลองทำดู!    เลือก ไฟล์ > ใหม่ เลือก ชมการแนะนำ แล้วเลือกแท็บ เติม

การเติมคอลัมน์ของข้อมูลอย่างรวดเร็ว

คำนวณได้อย่างรวดเร็วด้วย AutoSum

 1. เลือกเซลล์ที่อยู่ด้านล่างตัวเลขที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. เลือก หน้าแรก > ผลรวมอัตโนมัติ ปุ่มผลรวมอัตโนมัติ

 3. กด Enter

เคล็ดลับ    สำหรับการคำนวณเพิ่มเติม ให้เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก AutoSum จากนั้นเลือกการคำนวณ
คุณยังสามารถเลือกช่วงของตัวเลขเพื่อดูการคำนวณทั่วไปในแถบสถานะได้อีกด้วย โปรดดู ดูข้อมูลสรุปบนแถบสถานะ

การใช้ AutoSum

สร้างแผนภูมิ

ใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว เพื่อเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมกับข้อมูลของคุณ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในแผนภูมิ

 2. เลือกปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว รูปปุ่ม ที่มุมขวาล่างของเซลล์ที่เลือก

 3. เลือก แผนภูมิ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตัวเลือก และเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

ลองทำดู!    เลือก ไฟล์ > ใหม่ เลือก ชมการแนะนำ แล้วเลือกแท็บ แผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างแผนภูมิ

สร้างแผนภูมิด้วยการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ใช้ การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญหรือแสดงแนวโน้มของข้อมูล

 1. เลือกข้อมูลเพื่อจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 2. เลือกปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว รูปปุ่ม ที่มุมขวาล่างของเซลล์ที่เลือก

 3. เลือก การจัดรูปแบบ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตัวเลือก และเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ

ลองทำดู!    เลือก ไฟล์ > ใหม่ เลือก ชมการแนะนำ แล้วเลือกแท็บ วิเคราะห์

ใช้การวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อเน้นข้อมูล

ตรึงแถวหัวเรื่องด้านบนสุด

ตรึงแถวบนสุดของหัวเรื่องคอลัมน์เพื่อเลื่อนดูเฉพาะข้อมูลได้

 1. กด Enter หรือ Esc เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแก้ไขเซลล์เรียบร้อยแล้ว

 2. เลือก มุมมอง ตรึงแนว > ตรึงแนวบนสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตรึงบานหน้าต่าง

แถวแรกจะถูกล็อกเมื่อคุณคลิกตรึงแถวบนสุด

ถัดไป:    ทำงานร่วมกันใน Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×