สร้างการประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook for Mac

การสร้างการประชุม

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

  ปุ่มแถบด้านข้างที่มีการเน้นปุ่มปฏิทิน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การประชุม

  ตัวเลือก การประชุม ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

 3. เมื่อต้องการส่งคำเชิญจากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่บัญชีเริ่มต้นของคุณให้เลือกบัญชีผู้ใช้จากรายการจาก 

 4. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อของบุคคลหรือทรัพยากรที่จะรวมไว้ในการประชุม เลือกชื่อใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลนั้นรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลที่ตั้งสำนักงานและอื่นๆ

  บัตรข้อมูลที่ติดต่อในปฏิทิน Outlook

 5. ในกล่อง เรื่อง ให้ใส่คำอธิบายของการประชุม

 6. ถ้าคุณทราบข้อมูลห้องประชุมให้พิมพ์ข้อมูลในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง มิฉะนั้นให้คลิกปุ่มตัวค้นหาห้องใน ribbon (ดูค้นหาห้องประชุมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวค้นหาห้อง)

  Ribbon ของ Outlook ที่เน้นปุ่ม ตัวค้นหาห้อง ไว้

 7. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

  บนแท็บ ผู้จัดการประชุม ให้คลิก โซนเวลา

  ตัวเลือก โซนเวลา ถูกเน้นไว้บนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

  เพิ่มสิ่งที่แนบมาในการประชุม

  บนเมนูการประชุมให้คลิกสิ่งที่แนบมา>เพิ่ม

  ทำให้การประชุมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

  บนแท็บ ผู้จัดการประชุม ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบของกิจวัตร

  ตัวเลือก กิจวัตร ถูกเน้นบนแท็บ ผู้จัดการประชุม

  ดูว่ามีผู้ถูกเชิญหรือไม่ (เฉพาะบัญชี Exchange)

  บนแท็บ ผู้จัดการประชุม ให้คลิก การกำหนดตารางเวลา

  ไอคอน จัดกำหนดการ จะแสดงบนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

  การคลิกปุ่มการจัดกำหนดการจะแสดงบานหน้าต่างผู้ช่วยจัดกำหนดการ ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในบานหน้าต่างผู้ช่วยจัดกำหนดการให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณถูกเลือกไว้ในเขตข้อมูลจากที่ด้านบนของคำเชิญ

 8. คลิก ส่ง

สร้างการนัดหมาย

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

  ปุ่มแถบด้านข้างที่มีการเน้นปุ่มปฏิทิน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การนัดหมาย

  ตัวเลือก การนัดหมาย ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการนัดหมายในปฏิทินได้โดยดับเบิลคลิกที่ระยะเวลาในมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือน ระบบจะใส่วันที่และเวลาในส่วนที่คุณเลือกลงในหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ

 3. ใส่ เรื่อง และ ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

  บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก โซนเวลา

  ตัวเลือก โซนเวลา ถูกเน้นไว้บนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

  ทำให้การนัดหมายเกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

  บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบของกิจวัตร

  ตัวเลือก กิจวัตร ถูกเน้นบนแท็บ ผู้จัดการประชุม

  เปลี่ยนการนัดหมายเป็นการประชุมด้วยการเชิญผู้อื่นเข้าร่วม

  บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก เชิญ

  ไอคอนการเชิญจะแสดงบนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

 4. บนแท็บการนัดหมายให้คลิกบันทึก & ปิด

สร้างการประชุม

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปุ่มมุมมอง ปฏิทิน ปฏิทิน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การประชุม

  แท็บ หน้าแรกปฏิทิน กลุ่ม 1

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถดับเบิลคลิกระยะเวลาในมุมมองแบบวัน สัปดาห์ หรือเดือนได้ ระบบจะใส่วันที่และเวลาที่คุณเลือกลงในหน้าต่างการนัดหมายใหม่โดยอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อต้องการแปลงการนัดหมายเป็นการประชุม ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก เชิญ

 3. ในการส่งคำเชิญจากบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีเริ่มต้นของคุณ ให้คลิกบัญชีในเมนูป็อปอัพ จาก

 4. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อของบุคคลหรือทรัพยากรที่จะรวมไว้ในการประชุม

  เมื่อต้องการค้นหาที่ติดต่อเพิ่มเติมทางด้านขวาของกล่องถึงให้คลิก เปิดการค้นหาที่ติดต่อ

 5. ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ให้พิมพ์คำอธิบายหรือตำแหน่งที่ตั้ง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเลือกจากรายการห้องที่ใช้ล่าสุดให้คลิก ห้องที่ใช้ล่าสุด ทางด้านขวาของกล่องตำแหน่งที่ตั้ง

  • ถ้าคุณมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange เมื่อต้องการค้นหาห้องในไดเรกทอรีขององค์กรของคุณที่ด้านขวาของกล่องตำแหน่งที่ตั้งให้คลิก เปิดการค้นหาที่ติดต่อ

 6. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

ในแท็บ การประชุบ ให้คลิก โซนเวลา

แท็บ การประชุม กลุ่ม 5

เพิ่มสิ่งที่แนบมาในการประชุม

ในเมนู การประชุม ให้คลิก สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก เพิ่ม

ทำให้การประชุมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

ในแท็บ การประชุม ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบกิจวัตร

แท็บ การประชุม กลุ่ม 5

ดูว่ามีผู้ถูกเชิญหรือไม่ (เฉพาะบัญชี Exchange)

ในแท็บ การประชุม ให้คลิก การจัดกำหนดการ

แท็บ การประชุม, จัดกำหนดการ

ปุ่ม การจัดกำหนดการ จะแสดงบานหน้าต่าง ระบบจัดการกำหนดการ ที่ด้านล่างของคำเชิญ ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในบานหน้าต่าง ระบบจัดการกำหนดการ โปรดตรวจสอบว่าได้เลือกบัญชี Exchange ของคุณในเมนูป็อปอัพ จาก ที่ด้านบนของคำเชิญแล้ว

 1. เมื่อคุณทำคำเชิญเสร็จแล้ว ในแท็บ การประชุม ให้คลิก ส่ง

  กลุ่มการส่ง

  หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การประชุมใหม่จะเปิดใช้ฟีเจอร์ ร้องขอการตอบกลับ ไว้แล้ว ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange การตอบกลับจากผู้ร่วมประชุมจะถูกลงรายการไว้ เมื่อคุณเปิดการประชุมจากปฏิทินและดูข้อมูลของ ระบบจัดการกำหนดการ

  • ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange สถานะที่คุณเลือกไว้สำหรับเหตุการณ์จะส่งผลต่อลักษณะที่ปรากฏของเหตุการณ์นั้นต่อผู้อื่นในขณะที่ดูปฏิทินของคุณ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนสถานะ Outlook จะแสดงสถานะของคุณเป็น "ไม่ว่าง" ในช่วงที่เหตุการณ์ดำเนินอยู่ เมื่ต้องการเลือกสถานะ เช่น “ว่าง” หรือ “ไม่อยู่ที่สำนักงาน” ในแท็บ การประชุม ให้คลิกเมนูป็อปอัพ สถานะ

สร้างการนัดหมาย

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปุ่มมุมมอง ปฏิทิน ปฏิทิน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การนัดหมาย

  แท็บ หน้าแรกปฏิทิน กลุ่ม 1

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการนัดหมายในปฏิทินได้โดยดับเบิลคลิกที่ระยะเวลาในมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือน ระบบจะใส่วันที่และเวลาในส่วนที่คุณเลือกลงในหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ

 3. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก โซนเวลา

แท็บ การนัดหมาย กลุ่ม 4

ทำให้การนัดหมายเกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบของกิจวัตร

แท็บ การนัดหมาย กลุ่ม 4

เปลี่ยนการนัดหมายเป็นการประชุมด้วยการเชิญผู้อื่นเข้าร่วม

บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก เชิญ

แท็บ การนัดหมาย คำเชิญ

 1. บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก บันทึก และ ปิด

  แท็บ การนัดหมาย, บันทึกแล้วปิด

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×