ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Access

สร้างคิวรี ฟอร์ม หรือรายงาน

สร้างคิวรี ฟอร์ม หรือรายงานใน Access

สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล

สร้างแบบสอบถามเพื่อเน้นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

  1. เลือก สร้าง > ตัวช่วยสร้างแบบสอบถาม

  2. เลือก แบบสอบถามอย่างง่าย แล้วเลือก ตกลง

  3. เลือกตารางที่มีเขตข้อมูล จากนั้นเพิ่ม เขตข้อมูลที่มี ที่คุณต้องการลงใน เขตข้อมูลที่เลือก แล้วเลือก ถัดไป

  4. เลือกว่าคุณต้องการเปิดแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ แล้วเลือก เสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เริ่มต้นใช้งานแบบสอบถาม หรือ สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลอย่างง่าย

ในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่าย ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้

สร้างฟอร์มแยก

ฟอร์มแยกทำให้คุณเห็นข้อมูลสองมุมมองในเวลาเดียวกัน ได้แก่มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อค้นหาระเบียน และใช้มุมมองฟอร์มเพื่อแก้ไขระเบียน

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูล

  2. เลือก สร้าง > ฟอร์มเพิ่มเติม > ฟอร์มแยก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างฟอร์มแยก

ฟอร์มแยก

สร้างรายงาน

  1. เลือก สร้าง > ตัวช่วยสร้างรายงาน

  2. เลือกตารางหรือแบบสอบถาม จากนั้นดับเบิลคลิกที่แต่ละเขตข้อมูลในรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ที่คุณต้องการเพิ่มในรายงาน แล้วเลือก ถัดไป

  3. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่ม จากนั้นเลือก ถัดไป

  4. กรอกส่วนที่เหลือของหน้าจอตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วเลือก เสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างรายงานพื้นฐาน หรือ สร้างรายงานอย่างง่าย

หน้าในตัวช่วยสร้างรายงาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×