แสดงการนำเสนอสไลด์

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้งานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานได้แบบไม่ต้องเฝ้าดูในการออกบูธหรือKioskตามงานแสดงสินค้าหรือการประชุม หรือคุณสามารถบันทึกเป็นวิดีโอและส่งข้อมูลนั้นไปยังลูกค้าได้

เคล็ดลับ: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

 • คุณกำลังใช้ PowerPoint สำหรับพีซีเวอร์ชันใดอยู่
 • เวอร์ชันที่ใหม่กว่า
 • 2007

การตั้งค่างานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าให้งานนำเสนอ PowerPoint ทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ภายใต้ ชนิดการนำเสนอ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ที่ชมการนำเสนอสไลด์ของคุณสามารถควบคุมได้เมื่อพวกเขาเลื่อนดูสไลด์ล่วงหน้า ให้เลือก โดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ)

  • เมื่อต้องการแสดงการนำเสนอสไลด์ของคุณในหน้าต่างที่ผู้ชมไม่สามารถควบคุมการเลื่อนสไลด์ได้ ให้เลือก แบบแสดงแต่ละการนำเสนอในหน้าต่าง

  • เมื่อต้องการวนรอบการนำเสนอสไลด์ของคุณจนกว่าผู้ชมจะกด Esc ให้เลือก แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข

   แสดงกล่องโต้ตอบเรียกใช้ PowerPoint ด้วยตัวเอง

ทดสอบและบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์

เมื่อคุณเลือกชนิดของการนำเสนอต่อไปนี้ ได้แก่ โดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ) และ แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข คุณอาจต้องการฝึกซ้อมและบันทึกการกำหนดเวลาสำหรับเอฟเฟ็กต์และสไลด์

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ทดสอบการกำหนดเวลา

  หมายเหตุ: ตัวจับเวลางานนำเสนอจะเริ่มขึ้นในทันทีเมื่อคุณคลิก ทดสอบการกำหนดเวลา

  แถบเครื่องมือ การทดสอบ จะปรากฏขึ้นและกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์ จะเริ่มการกำหนดเวลางานนำเสนอ

  แสดงกล่องการากำหนดเวลาการบันทึกสำหรับ PowerPoint

  รูปภาพ: แถบเครื่องมือการทดสอบ

  1 ถัดไป (ไปยังสไลด์ถัดไป)

  2 หยุดชั่วคราว

  รูปคำบรรยายภาพ เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์

  คำบรรยายภาพ 4 เล่นซํ้า

  5 ระยะเวลางานนำเสนอ

 2. ขณะที่มีการกำหนดเวลางานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือ การทดสอบ

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ให้คลิก ถัดไป

  • เมื่อต้องการหยุดบันทึกเวลาชั่วคราว ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการเริ่มบันทึกเวลาใหม่หลังจากการหยุดชั่วขณะ ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับสไลด์ที่จะปรากฏ ให้พิมพ์ระยะเวลาในกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์

  • เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกเวลาสำหรับสไลด์ปัจจุบันใหม่ ให้คลิก ทำซ้ำ

 3. หลังจากคุณตั้งค่าเวลาสำหรับสไลด์สุดท้าย กล่องข้อความจะแสดงระยะเวลางานนำเสนอ และพร้อมท์ให้คุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรักษาการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการละทิ้งการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ไม่ใช่

   มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะปรากฏและแสดงเวลาของแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

เพิ่มคำบรรยายหรือเสียง

เมื่อต้องการบันทึกคำบรรยาย คอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องมีการ์ดเสียงและไมโครโฟน และตัวเชื่อมต่อไมโครโฟนถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไมโครโฟนในตัว

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิกลูกศรบนปุ่ม บันทึกการนำเสนอสไลด์

  แสดงปุ่ม บันทึกการนำเสนอสไลด์ ใน PowerPoint

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่ต้น

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกการนำเสนอสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำบรรยายและตัวชี้แบบเลเซอร์ และเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การกำหนดเวลาของสไลด์และภาพเคลื่อนไหว ตามความเหมาะสม

 4. คลิก เริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วขณะ ในเมนูทางลัด การบันทึก ในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิก หยุดชั่วขณะ. และเมื่อต้องการเล่นคำบรรยายของคุณต่อ ให้คลิก ดำเนินการบันทึกต่อ.

  • การหยุดการบันทึกคำบรรยายชั่วขณะ

 5. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สไลด์ แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

 6. การกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ที่บันทึกไว้จะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และการนำเสนอสไลด์จะปรากฏในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ โดยมีกำหนดเวลาแสดงไว้ที่ด้านล่างของสไลด์แต่ละสไลด์

คุณสามารถบันทึกคำบรรยายก่อนที่คุณจะเรียกใช้งานนำเสนอ หรือคุณสามารถบันทึกในระหว่างการนำเสนอและรวมข้อคิดเห็นของผู้ชม ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงคำบรรยายตลอดงานนำเสนอทั้งหมดของคุณ คุณสามารถบันทึกเสียงหรือข้อคิดเห็นแยกกันบนสไลด์หรือวัตถุที่เลือก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ บันทึกการนำเสนอสไลด์ด้วยคำบรรยายและการกำหนดเวลาให้กับสไลด์

เพิ่มการนำทาง

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ชมของคุณย้ายผ่านนงานนำเสนอที่ทำงานได้ด้วยตนเองของคุณได้อย่างอิสระ คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์หรือปุ่มการดำเนินการเพื่อให้มีการนำทาง

 • ไฮเปอร์ลิงก์    

  คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง สไลด์เฉพาะภายในงานนำเสนอของคุณ งานนำเสนออื่น เอกสาร Microsoft Office Word เวิร์กชีต Microsoft Office Excel ตำแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต หรือที่อยู่อีเมล คุณสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์จากวัตถุใดก็ได้ รวมถึงข้อความ รูปร่าง ตาราง กราฟ และรูปภาพ

  เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ ให้ดู สร้างหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

 • ปุ่มการดำเนินการ   

  PowerPoint มีปุ่มการดำเนินการที่สร้างไว้พร้อมแล้วที่คุณสามารถเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณและคุณสามารถกำหนดไฮเปอร์ลิงก์ได้ ปุ่มการดำเนินการมีรูปร่าง เช่น ลูกศรขวาและซ้าย ใช้รายการเหล่านี้เมื่อคุณต้องการใส่สัญลักษณ์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปเพื่อไปยังสไดล์ถัดไป สไลด์ก่อนหน้า สไลด์แรก และสไลด์สุดท้าย PowerPoint ยังมีปุ่มการดำเนินการสำหรับเล่นภาพยนตร์หรือเสียง

เพิ่มคำบรรยาย

การเพิ่มคำบรรยายสามารถช่วยแสดงข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในงานนำเสนอที่ทำงานได้ด้วยตนเองของคุณ

เมื่อต้องการบันทึกคำบรรยาย คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปจำเป็นต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และตัวเชื่อมต่อไมโครโฟน คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต้องมีไมโครโฟนและตัวเชื่อมต่อไมโครโฟน คุณสามารถบันทึกคำบรรยายก่อนที่คุณจะเรียกใช้งานนำเสนอ หรือคุณสามารถบันทึกระหว่างงานนำเสนอและใส่ข้อคิดเห็นของผู้ชม ถ้าคุณไม่ต้องการคำบรรยายตลอดทั้งงานนำเสนอของคุณ คุรสามารถบันทึกเสียงหรือข้อคิดเห็นแยกต่างหากบนสไลด์หรือวัตถุที่เลือก

ทดสอบและบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์

หมายเหตุ: เตรียมพร้อมเพื่อเริ่มการกำหนดเวลางานนำเสนอของคุณทันทีหลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนแรกในกระบวนการนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ทดลองการกำหนดเวลา

  แถบเครื่องมือ การทดสอบ จะปรากฏขึ้นและกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์ จะเริ่มการกำหนดเวลางานนำเสนอ

  กล่องโต้ตอบการทดสอบ

  รูปภาพ: แถบเครื่องมือการทดสอบ

  1 ถัดไป (ไปยังสไลด์ถัดไป)

  2 หยุดชั่วคราว

  รูปคำบรรยายภาพ เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์

  คำบรรยายภาพ 4 เล่นซํ้า

  5 ระยะเวลางานนำเสนอ

 2. ขณะที่มีการกำหนดเวลางานนำเสนอของคุณ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือ การทดสอบ

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ให้คลิก ถัดไป

  • เมื่อต้องการหยุดบันทึกเวลาชั่วคราว ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการเริ่มบันทึกเวลาใหม่หลังจากการหยุดชั่วขณะ ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับสไลด์ที่จะปรากฏ ให้พิมพ์ระยะเวลาในกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์

  • เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกเวลาสำหรับสไลด์ปัจจุบันใหม่ ให้คลิก ทำซ้ำ

 3. หลังจากคุณตั้งค่าเวลาสำหรับสไลด์สุดท้าย กล่องข้อความจะแสดงระยะเวลางานนำเสนอ และพร้อมท์ให้คุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรักษาการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการละทิ้งการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ไม่ใช่

   มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะปรากฏและแสดงเวลาของแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

ตั้งค่างานนำเสนอเพื่อเรียกใช้ที่ตู้นำเสนอสินค้า

การตั้งค่างานนำเสนอให้ทำงานที่ตู้นำเสนอสินค้าจะทำให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าการคลิกเมาส์ที่ใดก็ตามบนหน้าจอเป็นการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการดูงานนำเสนอของคุณตามการเปลี่ยนสไลด์ตามที่ระบุ ให้ตั้งค่าการกำหนดเวลาอัตโนมัติ แล้วตั้งค่าให้งานนำเสนอทำงานที่ตู้นำเสนอสินค้า เมื่อต้องการให้ผู้มีการควบคุมเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มการนำทาง เช่น ไฮเปอร์ลิงก์หรือปุ่มการดำเนินการ ลงในสไลด์ของคุณ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ภายใต้ ชนิดการรำเารอ ให้คลิก เรียกดูที่ตู้นำเสนอสินค้า (เต็มหน้าจอ)

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณตั้งค่างานนำเสนอให้ทำงานบนตู้นำเสนอสินค้า อย่าลืมใช้การกำหนดเวลาอัตโนมัติหรือการนำทางไฮเปอร์ลิงก์ มิฉะนั้น งานนำเสนอที่ทำงานได้ด้วยตนเองของคุณจะไม่แสดงเกินกว่าสไลด์แรก

ดูเพิ่มเติม

 • คุณกำลังใช้ PowerPoint for Mac เวอร์ชันใดอยู่
 • เวอร์ชันที่ใหม่กว่า
 • 2011

การตั้งค่างานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าให้งานนำเสนอ PowerPoint ทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ภายใต้ ชนิดการนำเสนอ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงการนำเสนอสไลด์ของคุณในหน้าต่างที่ผู้ชมสามารถควบคุมการเลื่อนสไลด์ได้ ให้เลือก เรียกดูโดยบุคคล (หน้าต่าง)

  • เมื่อต้องการวนรอบการนำเสนอสไลด์ของคุณจนกว่าผู้ชมจะกด Esc ให้เลือก แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข

   หมายเหตุ: การเลือกตัวเลือกนี้จะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะกด "Esc" โดยอัตโนมัติและทำให้การนำเสนอสไลด์ของคุณวยซ้ำ

  ตัวเลือกชนิดการนำเสนอ

ตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์

ถ้าคุณต้องการให้การนำเสนอสไลด์ทำงานโดยอัตโนมัติที่ Kiosk โดยอัตโนมัติ คุณสามารถควบคุมเวลาและวิธีการเลื่อนสไลด์ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถนำการเปลี่ยนเดียวกันไปใช้กับทุกสไลด์ในงานนำเสนอและตั้งค่าการเปลี่ยนให้เลื่อนโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้

 1. บนแบบ เปลี่ยน แท็บ ให้คลิกการเปลี่ยนที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกบนแท็บการเปลี่ยน

  เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมเปลี่ยน ชี้ไปยังการเปลี่ยน จากนั้น คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 2. ทำสิ่งต่อไปนี้บนแท็บ การเปลี่ยน:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่จะแสดงแต่ละสไลด์ ให้เลือก หลังจาก และป้อนจำนวนวินาทีตามที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ ให้ป้อนระยะเวลาในกล่อง ระยะเวลา

  • คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

  การตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์

ส่งออกงานนำเสนอเป็นวิดีโอ

ผู้สมัครใช้งานสามารถส่งออกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์ได้ ดู บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การตั้งค่างานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าให้งานนำเสนอ PowerPoint ทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ตั้งค่าการนำเสนอ

 2. ภายใต้ ชนิดการนำเสนอ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงการนำเสนอสไลด์ของคุณในหน้าต่างที่ผู้ชมสามารถควบคุมการเลื่อนสไลด์ได้ ให้เลือก เรียกดูโดยบุคคล (หน้าต่าง)

  • เมื่อต้องการวนรอบการนำเสนอสไลด์ของคุณจนกว่าผู้ชมจะกด Esc ให้เลือก แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข

   หมายเหตุ: การเลือกตัวเลือกนี้จะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะกด "Esc" โดยอัตโนมัติและทำให้การนำเสนอสไลด์ของคุณวยซ้ำ

  ตัวเลือกชนิดการนำเสนอ

ตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์

ถ้าคุณต้องการให้การนำเสนอสไลด์ทำงานโดยอัตโนมัติที่ Kiosk โดยอัตโนมัติ คุณสามารถควบคุมเวลาและวิธีการเลื่อนสไลด์ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถนำการเปลี่ยนเดียวกันไปใช้กับทุกสไลด์ในงานนำเสนอและตั้งค่าการเปลี่ยนให้เลื่อนโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้

 1. บนแท็บ การเปลี่ยน ให้คลิกการเปลี่ยนที่คุณต้องการ เช่น ตัดออก จางออก ล้างออก หรือแยกออก

  เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนเพิ่มเติม ให้ชี้ไปที่การเปลี่ยน แล้วคลิกลูกศรลงทางด้านล่างของแกลเลอรีการเปลี่ยน

 2. ทำสิ่งต่อไปนี้บนแท็บ การเปลี่ยน:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่จะแสดงแต่ละสไลด์ ให้เลือก หลังจาก และป้อนจำนวนวินาทีตามที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ ให้ป้อนระยะเวลาในกล่อง ระยะเวลา

  • ภายใต้ นำไปใช้กับ ให้คลิก สไลด์ทั้งหมด

ส่งออกงานนำเสนอเป็นวิดีโอ

ผู้สมัครใช้งานสามารถส่งออกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์ได้ ดู บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×