สร้างตัวควบคุมที่อ้างอิงตัวควบคุมบนฟอร์มอื่น

บทความนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความลงในฟอร์ม Access แล้วตั้งค่าคุณสมบัติของกล่องข้อความนั้นเพื่อให้แสดงค่าจากตัวควบคุมบนฟอร์มอื่น การดำเนินการดังกล่าวจะมีประโยชน์ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณมีฟอร์มหลักที่ประกอบด้วยฟอร์มย่อย และฟอร์มย่อยนั้นมีกล่องข้อความที่มีการคำนวณ (ตัวอย่างเช่น ผลรวมของราคาสินค้า) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นข้อมูลที่คุณต้องการแสดงบนฟอร์มหลัก

 • คุณมีฟอร์มที่มีปุ่มคำสั่งซึ่งจะเปิดฟอร์มที่สอง และคุณต้องการให้กล่องข้อความบนฟอร์มที่สองแสดงค่าของตัวควบคุมบนฟอร์มแรก

การสร้างตัวควบคุม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ หรือ มุมมองเค้าโครง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในแกลเลอรี ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. คลิกในฟอร์มที่คุณต้องการสร้างกล่องข้อความ

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไว้เฉพาะกล่องข้อความเท่านั้น ถ้าจำเป็น ให้คลิกตัวควบคุมอื่น แล้วคลิกกล่องข้อความอีกครั้งหนึ่ง

 5. ถ้าแผ่นคุณสมบัติยังไม่ถูกแสดงไว้ ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความแล้วคลิก คุณสมบัติ

 6. ในบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ทั้งหมด

 7. ตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม โดยใช้ไวยากรณ์ดังนี้

  =[ฟอร์ม]![ชื่อฟอร์ม]![ชื่อตัวควบคุม]

  โดยที่ ชื่อฟอร์ม คือชื่อของฟอร์มที่มีตัวควบคุม ซึ่งมีค่าที่คุณต้องการแสดง และ ชื่อตัวควบคุม คือชื่อของตัวควบคุม

  การอ้างอิงตัวควบคุมบนฟอร์มย่อยเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย ในกรณีเหล่านั้น ให้ใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้:

  =[ฟอร์ม]![ชื่อฟอร์มหลัก]![ชื่อของตัวควบคุมฟอร์มย่อยบนฟอร์มหลัก].[ฟอร์ม]![ชื่อตัวควบคุมบนฟอร์มย่อย]

  โดย ชื่อฟอร์มหลัก คือชื่อของฟอร์มหลัก ชื่อของตัวควบคุมฟอร์มย่อยบนฟอร์มหลัก คือชื่อตัวควบคุมบนฟอร์มหลักที่เป็นคอนเทนเนอร์ของฟอร์มย่อย และ ชื่อตัวควบคุมบนฟอร์มย่อย คือชื่อของตัวควบคุมบนฟอร์มย่อยที่มีตัวควบคุมที่มีค่าที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ในทุกกรณี จะต้องเปิดฟอร์มที่คุณต้องการอ้างอิงเพื่อให้ Access อ่านค่าได้ ฟอร์มสามารถซ่อนอยู่ได้ แต่จะต้องเปิดอยู่

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: การอ้างอิงฟอร์มอื่น

สมมติว่าคุณมีฟอร์มหลักที่ชื่อว่า คำสั่งซื้อ และคุณต้องการแสดงค่าของตัวควบคุมที่ชื่อว่า ชื่อ ที่อยู่บนฟอร์มที่ชื่อว่า รายละเอียดพนักงาน เมื่อต้องการแสดงค่าจากตัวควบคุม ชื่อ บนฟอร์ม รายละเอียดพนักงาน คุณต้องเพิ่มกล่องข้อความลงในฟอร์ม คำสั่งซื้อ และระบุคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ดังนี้:

=[ฟอร์ม]![รายละเอียดพนักงาน]![ชื่อ]

ตัวอย่างที่ 2: อ้างอิงตัวควบคุมบนฟอร์มย่อยจากฟอร์มหลัก

สมมติว่าคุณมีฟอร์มหลักที่ชื่อว่า คำสั่งซื้อ ฟอร์มนี้จะมีตัวควบคุมฟอร์มย่อยที่ชื่อว่า ฟอร์มย่อยคำสั่งซื้อ และฟอร์มย่อยจะมีกล่องข้อความจากการคำนวณที่ชื่อว่า ผลรวมคำสั่งซื้อ เมื่อต้องการแสดงค่าจากตัวควบคุม ผลรวมคำสั่งซื้อ บนฟอร์มหลัก คำสั่งซื้อ คุณต้องเพิ่มกล่องข้อความลงในฟอร์มหลัก คำสั่งซื้อ และระบุคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ดังนี้:

=[ฟอร์ม]![คำสั่งซื้อ]![ฟอร์มย่อยคำสั่งซื้อ].[ฟอร์ม]![ผลรวมคำสั่งซื้อ]

หมายเหตุ: ในทุกกรณี จะต้องเปิดฟอร์มที่คุณต้องการอ้างอิงเพื่อให้ Access อ่านค่าได้ ฟอร์มสามารถซ่อนอยู่ได้ แต่จะต้องเปิดอยู่

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×