สร้างตารางและเพิ่มเขตข้อมูล

สร้างตารางและเพิ่มเขตข้อมูล

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูล Access คุณจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ในตาราง ซึ่งรายการจะยึดตามหัวเรื่องที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตารางที่ติดต่อเพื่อจัดเก็บรายการของชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรือตารางผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างตาราง วิธีเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง วิธีตั้งค่าคีย์หลัก ของตาราง และวิธีตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูลและตารางด้วย

คุณต้องมีความเข้าใจในแนวคิดเบื้องหลังก่อนที่จะสร้างและเพิ่มเขตข้อมูล โปรดดู บทนำสู่ตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในบทความนี้

การสร้างตาราง
สร้างในฐานข้อมูลใหม่
สร้างในฐานข้อมูลที่มีอยู่
การนำเข้าหรือการลิงก์
— — ใช้ข้อมูลภายนอก
— — ใช้ไซต์ SharePoint
— — ใช้บริการบนเว็บ
ตั้งค่าคุณสมบัติของตาราง
บันทึกตาราง

การตั้งค่าคีย์หลัก
กำหนดเขตข้อมูลที่จะใช้
ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคีย์หลัก
ลบคีย์หลัก

การย้ายเขตข้อมูล

การเพิ่มเขตข้อมูล
เพิ่มโดยการป้อนข้อมูล
เพิ่มโดยการใช้เทมเพลตเขตข้อมูล
การตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล
ตั้งค่าในมุมมองแผ่นข้อมูล
— — เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล
— — เปลี่ยนชนิดข้อมูล
— — เปลี่ยนรูปแบบ
— — ตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ
ตั้งค่าคุณสมบัติในมุมมองออกแบบ
— — เปลี่ยนชนิดข้อมูล
— — ตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ

การสร้างตาราง

ฐานข้อมูลอย่างง่ายอาจใช้ตารางเพียงตารางเดียวได้ เช่น รายการที่ติดต่อ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลจำนวนมากจะใช้ตารางหลายตาราง เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่ คุณได้สร้างไฟล์ใหม่บนคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ รวมถึงตารางของคุณด้วย

คุณสามารถสร้างตารางได้โดยการสร้างฐานข้อมูลใหม่ การแทรกตารางลงในฐานข้อมูลที่มีอยู่ หรือการนำเข้าหรือการลิงก์ไปยังตารางจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel, เอกสาร Microsoft Word, ไฟล์ข้อความ หรือฐานข้อมูลอื่น เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลเปล่าใหม่ โปรแกรมจะแทรกตารางเปล่าใหม่ให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใส่ข้อมูลในตารางเพื่อเริ่มต้นกำหนดค่าเขตข้อมูลได้

ด้านบนของหน้า

สร้างตารางใหม่ในฐานข้อมูลใหม่

 1. คลิก แฟ้ม > ใหม่ จากนั้นเลือก ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปเปล่า

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับฐานข้อมูลใหม่

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งอื่นและบันทึกฐานข้อมูล ให้คลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์

 4. คลิก สร้าง

  ฐานข้อมูลใหม่จะเปิดขึ้น และตารางใหม่ที่ชื่อว่า Table1 จะถูกสร้างขึ้นและเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

สร้างตารางใหม่ในฐานข้อมูลที่มีอยู่

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด และคลิกฐานข้อมูล ถ้าแสดงอยู่ในรายการ ล่าสุด ถ้าไม่มี ให้เลือกตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกใดของการเรียกดูเพื่อค้นหาฐานข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  ตารางใหม่จะถูกแทรกลงในฐานข้อมูล และตารางจะเปิดขึ้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การนำเข้าหรือการเชื่อมโยงเพื่อสร้างตาราง

คุณสามารถสร้างตารางโดยนำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เก็บไว้ที่อื่นได้ คุณสามารถนำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในแผ่นงาน Excel, รายการ SharePoint, ไฟล์ XML, ฐานข้อมูล Access อื่น, โฟลเดอร์ Microsoft Outlook และอื่นๆ นอกจากนี้ได้

เมื่อนำเข้าข้อมูล คุณจะสร้างสำเนาของข้อมูลในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับในภายหลังจะไม่มีผลต่อข้อมูลที่นำเข้า และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่นำเข้าจะไม่มีผลต่อข้อมูลต้นฉบับ หลังจากเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลและนำเข้าข้อมูล คุณสามารถใช้ข้อมูลที่นำเข้าโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้ คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบของตารางที่นำเข้าได้

เมื่อลิงก์ไปยังข้อมูล คุณจะสร้างตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งเป็นการลิงก์แบบสดไปยังข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเก็บไว้ที่อื่น เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางที่ลิงก์ คุณจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแหล่งข้อมูลด้วยเช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแหล่งข้อมูล การเปลี่ยนแปลงนั้นจะแสดงอยู่ในตารางที่ลิงก์ คุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลในทุกครั้งที่ใช้ตารางที่ลิงก์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบของตารางที่ลิงก์ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในแผ่นงาน Excel โดยใช้ตารางที่เชื่อมโยงได้ การแก้ไขปัญหาชั่วคราวทำได้โดยการนำเข้าข้อมูลต้นฉบับไปยังฐานข้อมูล Access แล้วเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลจาก Excel

ด้านบนของหน้า

สร้างตารางใหม่ด้วยการนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลภายนอก

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการสร้างตารางใหม่

 3. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ ให้คลิกหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่พร้อมใช้งาน 

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ทำตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏในแต่ละขั้นตอน

  Access จะสร้างตารางใหม่และแสดงตารางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

ใช้ไซต์ SharePoint เพื่อสร้างตาราง

คุณสามารถสร้างตารางในฐานข้อมูลซึ่งนำเข้าหรือลิงก์ไปยังรายการ SharePoint ได้ คุณยังสามารถสร้างรายการ SharePoint ใหม่โดยใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ด้วย เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน Access รวมถึงที่ติดต่อ งาน ประเด็น และเหตุการณ์

 1. คลิก แฟ้ม > เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการสร้างตารางใหม่ แล้วคลิก เปิด

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก รายการ SharePoint

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  สร้างรายการ SharePoint โดยยึดตามแม่แบบ

  1. คลิก ที่ติดต่อ, งาน, ปัญหา หรือ เหตุการณ์

  2. ในกล่องโต้ตอบ การสร้างรายการใหม่ ให้พิมพ์ URL ของไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการสร้างรายการ

  3. ใส่ชื่อสำหรับรายการใหม่และคำอธิบายในกล่อง ระบุชื่อสำหรับรายการใหม่ และ คำอธิบาย

  4. เมื่อต้องการเปิดตารางที่เชื่อมโยงหลังจากสร้างเสร็จแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดรายการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น (ถูกเลือกอยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น)

  สร้างรายการแบบกำหนดเอง

  1. คลิก กำหนดเอง

  2. ในกล่องโต้ตอบ การสร้างรายการใหม่ ให้พิมพ์ URL ของไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการสร้างรายการ

  3. ใส่ชื่อสำหรับรายการใหม่และคำอธิบายในกล่อง ระบุชื่อสำหรับรายการใหม่ และ คำอธิบาย

  4. เมื่อต้องการเปิดตารางที่เชื่อมโยงหลังจากสร้างเสร็จแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดรายการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น (ถูกเลือกอยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น)

  นำเข้าข้อมูลจากรายการที่มีอยู่

  1. คลิก รายการ SharePoint ที่มีอยู่

  2. ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก ให้พิมพ์ URL ของไซต์ SharePoint ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า

  3. คลิก นำเข้าข้อมูลต้นฉบับลงในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้วคลิก ถัดไป

  4. ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับรายการ SharePoint ที่คุณต้องการนำเข้า

  ลิงก์ไปยังรายการ

  1. คลิก รายการ SharePoint ที่มีอยู่

  2. ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก - ไซต์ SharePoint ให้พิมพ์ URL ของไซต์ SharePoint ที่มีรายการซึ่งคุณต้องการลิงก์ไป

  3. คลิก ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลโดยการสร้างตารางที่ลิงก์ แล้วคลิก ถัดไป

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับรายการ SharePoint ที่คุณต้องการลิงก์

ด้านบนของหน้า

ใช้บริการเว็บเพื่อสร้างตาราง

คุณสามารถสร้างตารางในฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีส่วนติดต่อบริการเว็บได้ ตารางบริการเว็บเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

 1. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและเชื่อมโยง ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วคลิก บริการข้อมูล

 2. ถ้าการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้ถูกติดตั้งอยู่แล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 ถ้าไม่ใช่ ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 3. คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อใหม่

 4. เลือกแฟ้มการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ สร้างการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลบริการเว็บ ให้ขยายการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้

 6. เลือกตารางที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป Access จะแสดงเขตข้อมูลที่ด้านขวาของกล่องโต้ตอบ

 7. อีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับตารางที่เชื่อมโยงในกล่อง ระบุชื่อการเชื่อมโยง Access จะใช้ชื่อนี้กับตารางที่เชื่อมโยงในบานหน้าต่างนำทาง

 8. คลิก ตกลง Access จะสร้างตารางที่เชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติของตาราง

นอกจากเขตข้อมูลคุณสมบัติการตั้งค่าแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติที่จะนำไปใช้กับตารางทั้งหมดหรือระเบียนทั้งหมดได้

 1. เลือกตารางที่มีคุณสมบัติที่ต้องการตั้งค่า

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 3. บนแท็บ ดีไซน์ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แผ่นคุณสมบัติ

  กลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ ออกแบบ ใน Access

  แผ่นคุณสมบัติของตารางจะปรากฏขึ้น

 4. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 5. คลิกที่กล่องทางด้านซ้ายของคุณสมบัติที่ต้องการตั้งค่า แล้วใส่การตั้งค่าสำหรับคุณสมบัตินั้น

  อย่าลืมกดแป้น CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  ใช้คุณสมบัติตารางนี้

  เมื่อต้องการ

  แสดงมุมมองบนไซต์ SharePoint

  ระบุว่าสามารถแสดงมุมมองตามตารางบนไซต์ SharePoint ได้หรือไม่

  หมายเหตุ: ผลจากการตั้งค่านี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณสมบัติฐานข้อมูล แสดงมุมมองทั้งหมดบนไซต์ SharePoint

  แผ่นข้อมูลย่อยถูกขยายออก

  ขยายแผ่นข้อมูลย่อยทั้งหมดเมื่อคุณเปิดตาราง

  ความสูงแผ่นข้อมูลย่อย

  เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการขยายหน้าต่างแผ่นข้อมูลย่อยเพื่อแสดงทุกแถว ให้ปล่อยคุณสมบัตินี้ให้มีค่าเป็น "0"

  • ถ้าคุณต้องการควบคุมความสูงของแผ่นข้อมูลย่อย ให้ใส่ความสูงที่ต้องการเป็นนิ้ว

  การวางแนว

  ตั้งค่าการวางแนวมุมมองตามภาษาของคุณที่เป็นการอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย

  คำอธิบาย

  ใส่คำอธิบายของตาราง คำอธิบายนี้จะปรากฏในคำแนะนำเครื่องมือสำหรับตาราง

  มุมมองเริ่มต้น

  ตั้งค่า แผ่นข้อมูล, PivotTable หรือ PivotChart เป็นมุมมองเริ่มต้นเมื่อเปิดตาราง ตัวเลือก PivotTable และ PivotChart ถูกนำออกจาก Access แล้วโดยเริ่มต้นจาก Access 2013

  กฎการตรวจสอบ

  ใส่นิพจน์ซึ่งต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระเบียน

  ข้อความตรวจสอบ

  ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อระเบียนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ

  ตัวกรอง

  กำหนดเงื่อนไขที่จะแสดงเฉพาะแถวที่ตรงกับเงื่อนไขในมุมมองแผ่นข้อมูล

  ลำดับตาม

  เลือกอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลเพื่อระบุลำดับการจัดเรียงเริ่มต้นของแถวในมุมมองแผ่นข้อมูล

  ชื่อแผ่นข้อมูลย่อย

  ระบุว่าแผ่นข้อมูลย่อยควรปรากฏในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือไม่ ถ้าใช่ ตารางหรือคิวรีใดควรแสดงแถวในแผ่นข้อมูลย่อย

  เชื่อมโยงเขตข้อมูลลูก

  แสดงเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรีที่ใช้กับแผ่นข้อมูลย่อยที่ตรงตามคุณสมบัติ ลิงก์เขตข้อมูลหลัก ซึ่งระบุไว้สำหรับตาราง

  เชื่อมโยงเขตข้อมูลหลัก

  แสดงเขตข้อมูลในตารางที่ตรงตามคุณสมบัติ ลิงก์เขตข้อมูลลูก ซึ่งระบุไว้สำหรับตาราง

  ใช้ตัวกรองเมื่อโหลด

  ใช้เงื่อนไขตัวกรองในคุณสมบัติ ตัวกรอง โดยอัตโนมัติ (ด้วยการตั้งค่าเป็น ใช่) เมื่อเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

  ใช้การจัดลำดับตามเมื่อโหลด

  ใช้เกณฑ์การเรียงลำดับในคุณสมบัติ ลำดับตาม โดยอัตโนมัติ (ด้วยการตั้งค่าเป็น ใช่) เมื่อเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อใส่หรือแก้ไขการตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติ ให้กด SHIFT+F2 เพื่อแสดงกล่อง ย่อ/ขยาย ถ้าคุณกำลังตั้งค่าคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ เป็นนิพจน์และต้องการความช่วยเหลือในการสร้างนิพจน์ ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่องคุณสมบัติ ValidationRule เพื่อแสดงตัวสร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

บันทึกตาราง

หลังจากที่คุณสร้างหรือปรับเปลี่ยนตาราง คุณควรบันทึกการออกแบบของตารางนั้นไว้ เมื่อคุณบันทึกตารางเป็นครั้งแรก ให้ใส่ชื่อที่อธิบายถึงรายละเอียดของตาราง คุณสามารถใช้ตัวอักษรและตัวเลขได้ถึง 64 ตัว รวมทั้งช่องว่างด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งชื่อตารางว่า ลูกค้า ชิ้นส่วน สินค้าคงคลัง หรือผลิตภัณฑ์

Access ให้คุณตั้งชื่อตารางได้อย่างยืดหยุ่น แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่าง ชื่อตารางสามารถยาวได้สูงสุด 64 อักขระ และมีได้ทั้งอักษร ตัวเลข ช่องว่าง และอักขระพิเศษ ยกเว้นจุด (.) เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) วงเล็บเหลี่ยม ([]) ช่องว่างนำหน้า เครื่องหมายเท่ากับ (=) นำหน้า หรืออักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้เช่น อักษรขึ้นบรรทัดใหม่ ชื่อต้องไม่ประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้ ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ & เช่นกัน

เคล็ดลับ: คุณควรตัดสินใจเลือกรูปแบบการตั้งชื่อวัตถุในฐานข้อมูลของคุณอย่างมีแบบแผน และใช้รูปแบบนั้นอย่างสม่ำเสมอ

 1. เลือก แฟ้ม > บันทึก หรือกด CTRL + S

 2. ถ้าคุณบันทึกตารางเป็นครั้งแรก ให้พิมพ์ชื่อตารางนั้น แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าคีย์หลัก

คุณควรระบุคีย์หลักสำหรับตาราง เว้นแต่คุณจะมีเหตุผลที่เหมาะสมที่จะไม่ดำเนินการตามนั้น Access จะสร้างดัชนีสำหรับคีย์หลักโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ Access จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกระเบียนมีค่าที่อยู่ในเขตข้อมูลคีย์หลัก และเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน การมีค่าที่ไม่ซ้ำกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญ มิฉะนั้นจะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแถวหนึ่งๆ ออกจากแถวอื่นได้

เมื่อคุณสร้างตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะสร้างคีย์หลักและกำหนดชื่อเขตข้อมูลของ ID และชนิดข้อมูล AutoNumber ให้โดยอัตโนมัติ

ในมุมมองออกแบบ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาคีย์หลักออก หรือตั้งค่าคีย์หลักให้กับตารางที่ยังไม่มีคีย์หลักได้

ด้านบนของหน้า

กำหนดเขตข้อมูลที่จะใช้เป็นคีย์หลัก

ในบางครั้ง คุณอาจมีข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นคีย์หลักอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีหมายเลข ID ของพนักงานอยู่แล้ว ถ้าคุณสร้างตารางเพื่อติดตามข้อมูลพนักงาน คุณอาจตัดสินใจใช้ ID พนักงานที่มีอยู่แล้วเป็นคีย์หลักของตาราง หรือบางครั้ง ID พนักงานจะไม่ซ้ำกันเมื่อมีการรวมกับ ID แผนก โดยกำหนดให้คุณใช้ทั้งสองเขตข้อมูลเป็นคีย์หลัก คีย์หลักที่ถือเป็นตัวเลือกที่ดีจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 • แต่ละระเบียนมีค่าที่ไม่ซ้ำกันในเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูล

 • เขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลต้องไม่เป็นค่าว่างหรือ Null กล่าวคือจะต้องมีค่าอยู่เสมอ

 • ค่าจะไม่เปลี่ยนแปลง

ถ้าไม่มีข้อมูลที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นคีย์หลัก คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลใหม่เพื่อใช้เป็นคีย์หลักได้ เมื่อสร้างเขตข้อมูลใหม่เพื่อใช้เป็นคีย์หลัก ให้ตั้งค่าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลเป็น AutoNumber เพื่อช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลนั้นตรงตามคุณลักษณะสามประการในรายการก่อนหน้านี้

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคีย์หลัก

 1. เลือกตารางที่มีคีย์หลักที่คุณต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 3. ในการออกแบบตาราง ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นคีย์หลัก

  เมื่อต้องการเลือกหนึ่งเขตข้อมูล ให้คลิก ตัวเลือกแถว สำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูล ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกตัวเลือกแถวของแต่ละเขตข้อมูล

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ คีย์หลัก

  กลุ่มเครื่องมือบนแท็บออกแบบ

  ตัวบ่งชี้คีย์จะปรากฏที่ด้านซ้ายของเขตข้อมูลที่ระบุให้เป็นคีย์หลัก

ด้านบนของหน้า

วิธีเอาคีย์หลักออก

 1. เลือกตารางที่มีคีย์หลักที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 3. คลิกที่ ตัวเลือกแถว สำหรับคีย์หลักปัจจุบัน ถ้าคีย์หลักมีหลายเขตข้อมูล ให้กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกตัวเลือกแถวสำหรับแต่ละเขตข้อมูล

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ คีย์หลัก

  กลุ่มเครื่องมือบนแท็บออกแบบ

  ตัวบ่งชี้คีย์จะถูกเอาออกจากเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่ก่อนหน้านี้คุณได้ระบุให้เป็นคีย์หลัก

เมื่อบันทึกตารางใหม่โดยไม่ได้ตั้งค่าคีย์หลัก Access จะพร้อมท์ให้คุณสร้างเขตข้อมูลใหม่สำหรับคีย์หลัก ถ้าคุณคลิก ใช่ Access จะสร้างเขตข้อมูล ID ที่ใช้ชนิดข้อมูล AutoNumber เพื่อให้ค่าที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละระเบียน ถ้าตารางมีเขตข้อมูล AutoNumber อยู่แล้ว Access จะใช้เขตข้อมูลดังกล่าวเป็นคีย์หลัก ถ้าคุณคลิก ไม่ใช่ Access จะไม่เพิ่มเขตข้อมูล และจะไม่มีการตั้งค่าคีย์หลัก

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเขตข้อมูล

เมื่อต้องการจัดเก็บชิ้นส่วนข้อมูลใหม่เกี่ยวกับบางสิ่งที่คุณมีตาราง Access อยู่แล้ว ให้พิจารณาเพิ่มเขตข้อมูลไปยังตาราง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางที่จัดเก็บนามสกุล ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของลูกค้าแต่ละราย ถ้าคุณต้องการเริ่มติดตามวิธีการติดต่อที่ต้องการของลูกค้าแต่ละราย คุณเพิ่มเขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลนั้น

คุณสามารถเก็บข้อมูลแต่ละส่วนที่ต้องการติดตามในเขตข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ในตาราง ที่ติดต่อ คุณสร้างเขตข้อมูลสำหรับนามสกุล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ในตารางผลิตภัณฑ์ คุณสร้างเขตข้อมูลสำหรับชื่อผลิตภัณฑ์ ID ผลิตภัณฑ์ และราคา

ทุกๆ เขตข้อมูลจะมีฟีเจอร์จำเพาะที่สำคัญบางประการ เช่น ชื่อที่ระบุเขตข้อมูลภายในตารางโดยไม่ซ้ำกัน ชนิดข้อมูลที่ระบุลักษณะของข้อมูล การดำเนินการที่สามารถกระทำต่อข้อมูล และขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียมไว้สำหรับแต่ละค่า

ก่อนสร้างเขตข้อมูล ให้พยายามแยกข้อมูลให้เป็นส่วนเล็กที่สุดที่สามารถใช้ได้ การรวมข้อมูลในภายหลังจะง่ายกว่าการดึงข้อมูลออกจากกัน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้างเขตข้อมูลชื่อเต็ม ให้ลองพิจารณาการสร้างเขตข้อมูล นามสกุล และ ชื่อ แยกกัน จากนั้น คุณจะสามารถค้นหาหรือเรียงลำดับตามชื่อ นามสกุล หรือทั้งสองอย่างได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณวางแผนที่จะรายงาน เรียงลำดับ ค้นหา หรือคำนวณรายการของข้อมูล ให้วางรายการนั้นในเขตข้อมูลของตัวเอง

หลักจากสร้างเขตข้อมูลแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลเพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ รูปแบบ จะกำหนดลักษณะข้อมูลที่ปรากฏในแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลโดยใส่ข้อมูล

เมื่อสร้างตารางใหม่หรือเปิดตารางที่มีอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณจะสามารถเพิ่มเขตข้อมูลในตารางโดยใส่ข้อมูลในคอลัมน์ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ของแผ่นข้อมูลได้ (1) Access จะกำหนดชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยยึดตามค่าที่คุณใส่ ถ้าไม่มีชนิดข้อมูลอื่นที่อิงจากการป้อนของคุณ Access จะตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็นข้อความ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลได้

แผ่นข้อมูลใน Access ที่มีคอลัมน์ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่

เมื่อต้องการใส่ข้อมูลในคอลัมน์ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่:

 1. สร้างหรือเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลโดยคลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการในบานหน้าต่างการนำทาง แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล จากเมนูทางลัด

 2. ในคอลัมน์ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ให้ใส่ชื่อของเขตข้อมูลที่ต้องการสร้าง

  ใช้ชื่อที่ให้คำอธิบายเพื่อให้สามารถระบุเขตข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 3. ใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลใหม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลโดยใช้เทมเพลตเขตข้อมูล

ในบางครั้งการเลือกเขตข้อมูลที่เหมาะกับความต้องการของคุณจากรายการของเขตข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะง่ายกว่าการสร้างเขตข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถใช้รายการ เขตข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเลือกจากรายการของเทมเพลตเขตข้อมูล เทมเพลตเขตข้อมูลคือ ชุดของคุณลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่ออธิบายเขตข้อมูล คำจำกัดความเทมเพลตเขตข้อมูลต้นประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล การตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูล และคุณสมบัติเขตข้อมูลอื่นๆ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิกที่ มุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม เพิ่มและลบ ให้คลิก เขตข้อมูลเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของกลุ่มเพิ่มและลบบนแท็บ Ribbon เขตข้อมูล

 3. เลือกเขตข้อมูลในรายการ เขตข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อแทรกคอลัมน์ใหม่ Access จะวางเขตข้อมูลทางด้านขวาของคอลัมน์ที่มีเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ ถ้าคุณเลือกหนึ่งในตัวเลือกเขตข้อมูลภายใต้หัวข้อเริ่มต้นใช้งานด่วน เช่น ที่อยู่ Access จะสร้างเขตข้อมูลหลายรายการในตารางของคุณเพื่อเก็บส่วนต่างๆ ของที่อยู่

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูล

หลังจากสร้างเขตข้อมูลแล้ว คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลเพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ควบคุมลักษณะที่ปรากฏของข้อมูลในเขตข้อมูล

 • ช่วยป้องกันการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเขตข้อมูล

 • ระบุค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูล

 • ช่วยเพิ่มความเร็วในการค้นหาและเรียงลำดับในเขตข้อมูล

คุณสามารถตั้งค่าบางคุณสมบัติของเขตข้อมูลที่มีอยู่ในขณะทำงานในมุมมองแผ่นข้อมูลได้ เมื่อต้องการเข้าถึงและตั้งค่ารายการของคุณสมบัติเขตข้อมูลทั้งหมด คุณต้องใช้มุมมองออกแบบ

คุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าได้จะขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล เปลี่ยนชนิดข้อมูลในเขตข้อมูล เปลี่ยนคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูล และเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆ บางอย่างของเขตข้อมูลได้ขณะที่ทำงานอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการเปิด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก มุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล

เมื่อเพิ่มเขตข้อมูลโดยใส่ข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะกำหนดชื่อทั่วไปให้กับเขตข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติ Access จะกำหนดชื่อ Field1 ให้กับเขตข้อมูลใหม่รายการแรก และชื่อ Field2 ให้กับเขตข้อมูลใหม่รายการที่สอง เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ โดยค่าเริ่มต้น ชื่อของเขตข้อมูลจะถูกใช้เป็นป้ายชื่อทุกครั้งที่มีการแสดงเขตข้อมูล เช่น ส่วนหัวของคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล การเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลให้เป็นชื่อที่ให้คำอธิบายมากขึ้นจะช่วยให้ใช้งานเขตข้อมูลขณะดูหรือแก้ไขระเบียนได้ง่ายขึ้น

 1. คลิกขวาที่ส่วนหัวของเขตข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ (ตัวอย่างเช่น Field1)

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล

 3. ใส่ชื่อใหม่ในส่วนหัวของเขตข้อมูล

  ชื่อเขตข้อมูลสามารถประกอบด้วยอักขระสูงสุด 64 ตัว (ตัวอักษรหรือตัวเลข) รวมทั้งช่องว่างด้วย

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

เมื่อสร้างเขตข้อมูลโดยใส่ข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะตรวจสอบข้อมูลนั้นเพื่อกำหนดชนิดข้อมูลที่เหมาะสมให้กับเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ 1/1/2017 Access จะรับรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นวันที่ และจะตั้งค่าชนิดข้อมูลให้กับเขตข้อมูลนั้นเป็น วันที่/เวลา ถ้า Access ไม่สามารถกำหนดชนิดข้อมูลได้ ชนิดข้อมูลจะถูกตั้งค่าเป็น Text โดยค่าเริ่มต้น (Short Text ถ้าคุณใช้ Access 2016)

ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะกำหนดคุณสมบัติเขตข้อมูลอื่นที่คุณสามารถตั้งค่าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ผนวกเท่านั้น ให้กับเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล Hyperlink หรือชนิดข้อมูล Memo เท่านั้น (Long Text ถ้าคุณใช้ Access 2016)

อาจมีกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลด้วยตัวคุณเอง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเลขที่ห้องของคุณเหมือนกับวันที่ เช่น 10/2017 ถ้าคุณใส่ 10/2017 ในเขตข้อมูลใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ฟีเจอร์การตรวจหาชนิดข้อมูลอัตโนมัติจะเลือกชนิดข้อมูล Date/Time ให้กับเขตข้อมูลนั้น เนื่องจากเลขที่ห้องเป็นป้ายชื่อ ไม่ใช่วันที่ จึงควรใช้ชนิดข้อมูล Text เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ เขตข้อมูล

 2. ในรายการ ชนิดข้อมูล ในกลุ่ม จัดรูปแบบ ให้เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Access ของชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบกลุ่ม

  ข้อมูลชนิดใดบ้างที่พร้อมใช้งาน

  ดู ชนิดข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access สำหรับรายการชนิดข้อมูลที่พร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์ในฐานข้อมูล Access

  เคล็ดลับเกี่ยวกับชนิดข้อมูล

  • ขนาดสูงสุดของไฟล์ฐานข้อมูล Access คือ 2 กิกะไบต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณควรใช้ ขนาดเขตข้อมูล ที่เหมาะที่สุดขณะสร้างเขตข้อมูลข้อความหรือตัวเลข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคาดว่าจะเก็บรหัสไปรษณีย์ซึ่งมีความยาวที่คาดการณ์ได้ ให้ระบุความยาวนั้นเป็นขนาดเขตข้อมูล คุณสามารถระบุขนาดเขตข้อมูลได้โดยการตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน ตั้งค่าคุณสมบัติๆ อื่นของเขตข้อมูล

  • สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขชิ้นส่วน และหมายเลขอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ คุณควรเลือกชนิดข้อมูลเป็นข้อความ แทนที่จะเลือกชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ค่าตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความจะสามารถเรียงลำดับและกรองได้เหมาะสมยิ่งขึ้นในเชิงตรรกะ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบเขตข้อมูล

นอกจากการกำหนดชนิดข้อมูลให้กับเขตข้อมูลใหม่แล้ว Access ยังอาจตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ให้กับเขตข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณใส่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ 10:50 น. Access จะตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็น Date/Time และคุณสมบัติ รูปแบบ เป็น เวลาแบบปานกลาง เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูลด้วยตัวคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ เขตข้อมูล 

 2. ในรายการ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดรูปแบบ ให้ป้อนรูปแบบที่คุณต้องการ 

  หมายเหตุ: รายการ รูปแบบ อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางเขตข้อมูล (ตัวอย่างเช่น Text) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลอื่นๆ

 1. ในมุมมอง แผ่นข้อมูล ให้คลิกเขตข้อมูลที่ต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม คุณสมบัติ, การจัดรูปแบบ หรือ การตรวจสอบเขตข้อมูล ให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลในมุมมอง 'ออกแบบ'

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูลในขณะทำงานกับตารางในมุมมองออกแบบได้ ในมุมมองออกแบบ คุณสามารถตั้งค่าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางออกแบบตาราง รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ได้ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติของเขตข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตาราง

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก มุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ของเขตข้อมูลได้หลังจากที่คุณสร้างเขตข้อมูลนั้นแล้ว

คำเตือน: และคุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของเขตข้อมูลอื่นๆ ที่คุณไม่ได้เพิ่งสร้างอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าในเขตข้อมูลนั้นมีข้อมูลอยู่แล้ว การกระทำบางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้ หรืออาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้

 1. ในการออกแบบตาราง ให้ค้นหาตำแหน่งเขตข้อมูลที่ต้องการตั้งค่าชนิดข้อมูล

 2. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ให้เลือกชนิดข้อมูลจากรายการ

  ข้อมูลชนิดใดบ้างที่พร้อมใช้งาน

  ดู ชนิดข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access สำหรับรายการชนิดข้อมูลที่พร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์ในฐานข้อมูล Access

  เคล็ดลับเกี่ยวกับชนิดข้อมูล

  • ขนาดสูงสุดของไฟล์ฐานข้อมูล Access คือ 2 กิกะไบต์

  • สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขชิ้นส่วน และหมายเลขอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ คุณควรเลือกชนิดข้อมูลเป็นข้อความ แทนที่จะเลือกชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ค่าตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความจะสามารถเรียงลำดับและกรองในเชิงตรรกะได้เหมาะสมกว่า แต่ใช้ในการคำนวณได้ไม่ง่ายนัก

  • สำหรับชนิดข้อมูลข้อความและตัวเลข คุณสามารถระบุขนาดของเขตข้อมูลหรือชนิดข้อมูลให้เจาะจงขึ้นได้ด้วยการตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลอื่นๆ

หมายเหตุ: บางรูปแบบไม่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดข้อมูลทั้งหมด ตั้งค่าชนิดข้อมูลก่อน แล้วค่อยตั้งค่ารูปแบบ หากจำเป็น

 1. ในการออกแบบตาราง ให้เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ Access จะแสดงคุณสมบัติของเขตข้อมูลนี้ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติของเขตข้อมูล

  ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะกำหนดคุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าได้

 2. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติของเขตข้อมูล ให้ใส่การตั้งค่าที่ต้องการสำหรับแต่ละคุณสมบัติ หรือกด F6 แล้วใช้แป้นลูกศรในการเลือกคุณสมบัติ

  คุณสมบัติของเขตข้อมูลใดบ้างที่พร้อมใช้งาน

  ดู แนะนำชนิดข้อมูลและคุณสมบัติเขตข้อมูล สำหรับรายการคุณสมบัติเขตข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลแต่ละชนิดในฐานข้อมูล Access

  หมายเหตุ: คุณสมบัติบางอย่างไม่พร้อมใช้งานในเขตข้อมูลบางรายการ ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของเขตข้อมูล

 3. เมื่อต้องการให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อใส่หรือแก้ไขการตั้งค่าคุณสมบัติในกล่องคุณสมบัติ ให้กด SHIFT+F2 เพื่อแสดงกล่อง ย่อ/ขยาย

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใส่รูปแบบการป้อนข้อมูลหรือนิพจน์การตรวจสอบ และต้องการความช่วยเหลือ ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง ถัดจากกล่องคุณสมบัติเพื่อแสดงตัวสร้างที่เหมาะสม

 4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้กด CTRL+S

ด้านบนของหน้า

การย้ายเขตข้อมูล

เมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูล ให้ลากเขตข้อมูลไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูลต่อเนื่องกันเพื่อทำการย้าย ให้คลิกที่เขตข้อมูลแรก กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกที่เขตข้อมูลสุดท้าย จากนั้น คุณสามารถลากกลุ่มเขตข้อมูลที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่ได้

การลากเขตข้อมูลจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเขตข้อมูลบนแผ่นข้อมูล แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงลำดับของเขตข้อมูลในการออกแบบตาราง ถ้าคุณเข้าถึงเขตข้อมูลโดยทางโปรแกรม เขตข้อมูลจะแสดงลำดับแบบเดิม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลากเขตข้อมูลไปยังตำแหน่งใหม่บนแผ่นข้อมูล จากนั้นสร้างฟอร์มจากตารางโดยใช้ปุ่ม ฟอร์ม เขตข้อมูลจะแสดงตามตำแหน่งเดิม

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเขตข้อมูลจากการคำนวณลงในตาราง

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×