สร้างทีมไซต์ใน SharePoint

สร้างทีมไซต์ใน SharePoint

สร้างทีมไซต์ SharePoint เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณและทีมของคุณสามารถทำงานกับโครงการและแชร์ข้อมูลจากทุกที่บนอุปกรณ์ทุกชนิด ทีมไซต์ประกอบด้วยกลุ่มของเว็บเพจที่เกี่ยวข้อง ไลบรารีเอกสารเริ่มต้นสำหรับไฟล์ รายการสำหรับการจัดการข้อมูล และ Web Part ที่คุณสามารถกำหนดเองได้ตามความต้องการ

เคล็ดลับ: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators to learn more about building a modern intranet!

ฉันควรจะสร้างทีมไซต์หรือไซต์การติดต่อสื่อสาร

ใช้ทีมไซต์เมื่อคุณต้องการทำงานร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมของคุณ หรือกับบุคคลอื่นในโครงการที่เฉพาะเจาะจง ด้วยทีมไซต์ โดยทั่วไปแล้วสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกส่วนใหญ่จะสามารถเพิ่มเนื้อหาลงในไซต์ได้ และข้อมูลนี้จะเห็นได้เฉพาะสมาชิกในทีมหรือโครงการ และผู้เกี่ยวข้องที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ถ้าคุณตั้งใจที่จะออกอากาศข้อมูลให้กับผู้ชมในวงกว้าง ไซต์การติดต่อสื่อสาร คือตัวเลือกที่ดีกว่า ด้วยไซต์การติดต่อสื่อสาร โดยทั่วไปแล้วเฉพาะสมาชิกกลุ่มเล็กๆ จะสามารถเพิ่มเนื้อหาลงในไซต์ และผู้ชมกลุ่มใหญ่กว่ามากจะเป็นผู้ใช้เนื้อหานั้น

ขั้นตอนในการสร้างทีมไซต์

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณกำลังใช้ Microsoft 365 โปรดลงชื่อเข้าใช้ สำหรับความช่วยเหลือ ให้ดูที่ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft 365 ที่ไหน

   ที่มุมบนซ้ายของหน้า ให้เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 จากนั้นเลือกไทล์ SharePoint ถ้าคุณไม่พบไทล์ SharePoint ให้คลิกไทล์ ไซต์ หรือ ทั้งหมด ถ้ามองไม่เห็น SharePoint

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ SharePoint หรือไทล์ ไซต์ การสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณอาจไม่รวม SharePoint ให้ติดต่อผู้ที่ดูแล Microsoft 365 ในองค์กรของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบของผู้เช่า Microsoft 365 ของคุณ ให้ดูที่สลับเป็น Microsoft 365 สำหรับธุรกิจในแผนอื่น เพื่อเพิ่ม SharePoint ลงในการสมัครใช้งานของคุณ

  • ถ้าคุณกำลังใช้งาน SharePoint Server 2019 ให้ลงชื่อเข้าใช้ SharePoint

 2. ทางด้านบนของหน้า SharePoint ให้คลิก + สร้างไซต์ แล้วเลือกตัวเลือก ทีมไซต์ ตัวช่วยสร้างไซต์จะปรากฏทางด้านขวามือของหน้าจอที่คุณกรอกข้อมูลในการสร้างทีมไซต์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าแผนของคุณคือการเชื่อมโยงทีมไซต์ใหม่เข้ากับไซต์ฮับ SharePoint คุณสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นได้โดยเริ่มจากการไปที่ไซต์ฮับแล้วคลิกที่ลิงก์ สร้างไซต์ ที่มุมขวาบน ทีมไซต์ใหม่จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับไซต์ฮับดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์ + สร้างไซต์ การสร้างไซต์ด้วยตนเองอาจถูกปิดใช้งานใน SharePoint ให้ติดต่อผู้ที่ดูแล SharePoint ในองค์กรของคุณเพื่อสร้างทีมไซต์ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลผู้เช่า ให้ดู จัดการการสร้างไซต์ใน SharePoint Online เพื่อเปิดใช้งานการสร้างไซต์ด้วยตนเองสำหรับองค์กรของคุณ หรือ จัดการไซต์ในศูนย์การจัดการ SharePoint ใหม่ เพื่อสร้างไซต์จากศูนย์การจัดการ SharePoint ขณะนี้การสร้างไซต์ยังไม่พร้อมใช้งานในแอป SharePoint บนมือถือ

  คำสั่งสร้างไซต์

  เลือกชนิดไซต์ใน SharePoint Online

 3. ถ้าเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ให้เลือกการออกแบบที่คุณต้องการใช้สำหรับไซต์ของคุณ

  เลือกการออกแบบสำหรับทีมไซต์ของคุณ

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการออกแบบไซต์แบบกำหนดเองให้ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างการออกแบบไซต์แบบกำหนดเอง ให้ดู ภาพรวมการออกแบบไซต์และสคริปต์ไซต์ SharePoint

 4. ตั้งชื่อทีมไซต์ใหม่ของคุณ หากคุณไม่ได้ใช้งาน SharePoint Server 2019 อีเมลของกลุ่ม Microsoft 365 จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยใช้ชื่อเดียวกันกับทีมไซต์ของคุณ ขณะที่คุณพิมพ์ คุณจะเห็นว่าชื่อที่คุณเลือกพร้อมใช้งานหรือไม่

  หมายเหตุ: ถ้า กลุ่มของ Microsoft 365 ปิดใช้งานอยู่ใน SharePoint เขตข้อมูล ที่อยู่อีเมล จะไม่ปรากฏขึ้น

  สร้างทีมไซต์ SharePoint

 5. ในกล่อง กล่องคำอธิบายของไซต์ ให้เพิ่มข้อความที่ทำให้ผู้ใช้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของไซค์ของคุณ

 6. ถ้ามี ในส่วน การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ให้เลือก สาธารณะ - ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงไซต์นี้ หรือ ส่วนตัว - เฉพาะสมาชิกสามารถเข้าถึงไซต์นี้ เพื่อควบคุมบุคคลที่สามารถเข้าถึงไซต์ของคุณ

 7. ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งาน ให้เลือกการจัดประเภทไซต์ในส่วน การจัดประเภทไซต์ ตัวเลือกที่แสดงรายการอาจเกี่ยวข้องกับระดับความลับของข้อมูลหรือวงจรเวลาการใช้ข้อมูลบนไซต์ของคุณ

 8. ถ้าคุณกำลังใช้งาน SharePoint Server 2019 ให้คลิก เสร็จสิ้น คุณทำเสร็จแล้ว! ถ้าไม่ได้ใช้งาน ให้ดำเนินต่อ

 9. เลือกภาษาสำหรับไซต์ของคุณ

  ข้อควรระวัง: เมื่อคุณเลือกภาษาเริ่มต้นสำหรับไซต์ของคุณและสร้างไซต์แล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้ในภายหลัง แต่คุณสามารถเพิ่มภาษาอื่นที่รองรับได้

 10. ใน SharePoint ให้เพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้จัดการไซต์ในกล่อง เพิ่มเจ้าของเพิ่มเติม

  เพิ่มสมาชิกไปยังทีมไซต์

  หมายเหตุ: ผู้สร้างไซต์จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเจ้าของไซต์โดยอัตโนมัติ

 11. ใน SharePoint ในกล่อง เพิ่มสมาชิก ให้เพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมลสำหรับทุกคนที่คุณต้องการให้เป็นสมาชิกไซต์ของคุณ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น สมาชิกที่เพิ่มไปยังกลุ่ม Microsoft 365 ที่เชื่อมโยงกับไซต์จะถูกเพิ่มไปยังกลุ่มสมาชิกไซต์โดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการรอและเพิ่มเจ้าของ สมาชิก หรือผู้เยี่ยมชมเพิ่มเติม ให้คลิก เสร็จสิ้น

  ถ้าคุณเลือกการออกแบบไซต์แบบกำหนดเอง แบนเนอร์จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของไซต์เพื่อแสดงสถานะการตั้งค่าสำหรับไซต์ใหม่ของคุณ เมื่อต้องการดูการตั้งค่าที่นำไปใช้ในการออกแบบไซต์ ให้คลิก การตั้งค่า การตั้งค่าสำหรับเครื่องมือโยกย้าย SPO > การออกแบบไซต์

  เมื่อไซต์ของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ไซต์จะปรากฏระหว่าง ไซต์ที่คุณติดตามอยู่ ไซต์ของคุณจะไม่สืบทอดการตั้งค่าสิทธิ์หรือการนำทางของไซต์อื่นๆ ดูส่วน จัดการสิทธิ์ของไซต์ ใน จัดการการตั้งค่าทีมไซต์ SharePoint สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การสร้างไซต์แบบคลาสสิก

ถ้าหน้าจอของคุณไม่ตรงกับรูปภาพด้านบน แสดงว่าผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าการสร้างไซต์เป็นประสบการณ์การสร้างไซต์แบบคลาสสิก กลุ่ม Microsoft 365 ที่สอดคล้องกันจะไม่ถูกสร้างขึ้น ในกรณีนี้

 1. คลิก + สร้างไซต์

  คำสั่งสร้างไซต์

 2. ตั้งชื่อไซต์ของคุณ จากนั้นคลิก สร้าง

  สร้างกล่องโต้ตอบไซต์ใหม่เมื่อไซต์แบบคลาสสิกถูกบังคับใช้

  ไซต์ของคุณจะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้าและไซต์จะปรากฎอยู่ในไซต์ที่คุณติดตาม ไซต์ของคุณจะไม่รับการตั้งค่าสิทธิ์หรือการนำทางของไซต์อื่นๆ

ไซต์ใหม่แบบคลาสสิก

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้เรียนรู้วิธีกำหนดด้วยตนเองและรับประโยชน์สูงสุด:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×