จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

สร้างฟอร์มที่มีแท็บ

สร้างฟอร์มที่มีแท็บ

การเพิ่มแท็บลงในฟอร์ม Access จะทำให้ฟอร์มเป็นระเบียบมากขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟอร์มมีตัวควบคุมหลายตัว การวางตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องไว้บนหน้าต่างๆ ที่แยกกันของตัวควบคุมแท็บ จะช่วยให้คุณสามารถลดความไม่เป็นระเบียบและทำงานกับข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ฟอร์มที่มีตัวควบคุมแท็บ

เมื่อต้องการเพิ่มแท็บลงในฟอร์ม ให้คุณใช้เครื่องมือตัวควบคุมแท็บ แต่ละหน้าของตัวควบคุมแท็บจะทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมอื่นๆ เช่น กล่องข้อความ กล่องคำสั่งผสม หรือปุ่มคำสั่ง กระบวนงานต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการเพิ่มตัวควบคุมแท็บลงในฟอร์ม

หมายเหตุ: กระบวนงานทั้งหมดต่อไปนี้จะถือว่าฟอร์มได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว และฟอร์มนั้นเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ เมื่อต้องการแสดงฟอร์มในมุมมองออกแบบ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์ม แล้วคลิก มุมมองออกแบบ สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสร้างฟอร์ม ให้ดูบทความ สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับแอป Access

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มตัวควบคุมแท็บลงในฟอร์ม

ย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่ไปยังหน้าแท็บ

ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูลไปยังหน้าแท็บ

เพิ่มตัวควบคุมอื่นๆ ลงในหน้าแท็บ

เพิ่มหน้าแท็บใหม่

จัดลำดับหน้าแท็บใหม่

เปลี่ยนชื่อหน้าแท็บ

ลบหน้าแท็บ

เพิ่มตัวควบคุมแท็บลงในฟอร์ม

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิกเครื่องมือ ตัวควบคุมแท็บ

 2. คลิกบนฟอร์มที่คุณต้องการวางตัวควบคุมแท็บ

Access จะวางตัวควบคุมแท็บลงบนฟอร์ม

ย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่ไปยังหน้าแท็บ

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการย้ายไปยังหน้าแท็บ เมื่อต้องการเลือกตัวควบคุมหลายตัว ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการย้าย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด

 3. คลิกข้อความป้ายชื่อบนแท็บที่สอดคล้องกับหน้าที่คุณต้องการวางตัวควบคุม กล่องการเลือกจะปรากฏขึ้นบนหน้าแท็บ

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องการเลือกไม่แสดงขึ้นบนหน้าแท็บ ตัวควบคุมจะถูกแนบกับหน้าอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

Access จะวางตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวลงบนหน้าแท็บ เมื่อต้องการยืนยันว่าตัวควบคุมถูกแนบกับหน้าอย่างถูกต้อง ให้คลิกแท็บอื่นบนตัวควบคุมแท็บ ตัวควบคุมที่คุณเพิ่งวางลงไปควรจะหายไป แล้วปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณคลิกแท็บเดิม

ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูลไปยังหน้าแท็บ

 1. เลือกหน้าแท็บที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

 3. ไปยังตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ลากแต่ละเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูลไปยังหน้าแท็บ อีกวิธีหนึ่ง ให้เลือกหลายเขตข้อมูลด้วยการกดแป้น CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ขณะที่คลิกเขตข้อมูลต่างๆ แล้วลากเขตข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดไปยังหน้าแท็บพร้อมกัน

  หมายเหตุ: ขณะที่คุณลากเขตข้อมูลไปไว้เหนือหน้าแท็บ หน้าจะเปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อแสดงว่าเขตข้อมูลต่างๆ จะถูกแนบกับหน้านั้น

 5. ปล่อยปุ่มเมาส์

Access จะวางเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลนั้นลงบนหน้าแท็บ

เพิ่มตัวควบคุมอื่นๆ ลงในหน้าแท็บ

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมชนิดอื่นๆ เช่น รูป ปุ่มคำสั่ง และกล่องกาเครื่องหมาย ลงในหน้าต่างๆ ของตัวควบคุมแท็บได้

 1. เลือกหน้าแท็บที่คุณต้องการเพิ่มตัวควบคุม

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิกเครื่องมือสำหรับตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่ม

 3. ย้ายตัวชี้ไปที่หน้าแท็บ ขณะที่คุณย้ายตัวชี้ไปไว้เหนือหน้านั้น หน้าดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อแสดงว่าตัวควบคุมจะถูกแนบกับหน้านั้น

 4. คลิกที่หน้าแท็บที่คุณต้องการวางตัวควบคุม

Access จะวางตัวควบคุมลงบนหน้าแท็บ

เพิ่มหน้าแท็บใหม่

 1. เลือกแท็บ หรือคลิกในพื้นที่ว่างที่ด้านบนของตัวควบคุมแท็บเพื่อเลือกตัวควบคุมนั้นทั้งหมด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก แทรกหน้า อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุมแท็บ แล้วคลิก แทรกหน้า

Access จะเพิ่มหน้าเปล่าใหม่ที่ตำแหน่งท้ายสุดของหน้าที่มีอยู่

จัดลำดับหน้าแท็บใหม่

 1. คลิกขวาที่แท็บ หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างที่ด้านบนของตัวควบคุมแท็บ

 2. คลิก ลำดับของหน้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ ลำดับของหน้า ให้เลือกหน้าที่คุณต้องการจะย้าย

 4. คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เพื่อวางหน้าไว้ในลำดับที่คุณต้องการ

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับหน้าอื่นๆ ที่คุณต้องการจะย้าย

หมายเหตุ: อย่าสับสนระหว่างคำสั่ง ลำดับของหน้า กับคำสั่ง ลำดับแท็บ คำสั่ง ลำดับแท็บ ใช้เพื่อกำหนดลำดับที่เคอร์เซอร์จะเลื่อนผ่านตัวควบคุมต่างๆ บนฟอร์ม ขณะที่คุณกดแป้น TAB

เปลี่ยนชื่อหน้าแท็บ

 1. คลิกแท็บที่คุณต้องการจะเปลี่ยนชื่อ

 2. ถ้าบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อแสดง

 3. บนแท็บ ทั้งหมด ของแผ่นคุณสมบัติ ให้ปรับเปลี่ยนข้อความในกล่องคุณสมบัติ ชื่อ แล้วกด ENTER

ลบหน้าแท็บ

 • คลิกขวาที่หน้าแท็บที่คุณต้องการจะลบ แล้วคลิก ลบหน้า

Access จะลบหน้าและตัวควบคุมทั้งหมดที่อยู่ในหน้านั้น

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×