สร้างฟอร์มแยก

ฟอร์มแยกให้คุณมีมุมมองข้อมูลสองมุมมองได้ในเวลาเดียวกัน นั่นคือ มุมมองฟอร์ม และมุมมองแผ่นข้อมูล มุมมองทั้งสองนี้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียวกันและมีการทำข้อมูลให้ตรงกันอยู่ตลอดเวลา การเลือกเขตข้อมูลในส่วนหนึ่งของฟอร์มจะเป็นการเลือกเขตข้อมูลเดียวกันนั้นในอีกส่วนหนึ่งของฟอร์มด้วย คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลจากส่วนใดก็ได้ (ถ้าแหล่งระเบียนนั้นสามารถอัปเดตได้ และคุณไม่ได้กำหนดค่าฟอร์มเพื่อป้องกันการกระทำเหล่านี้ไว้)

ฟอร์มแยกในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

การใช้ฟอร์มแยกจะทำให้คุณได้รับประโยชน์ของฟอร์มทั้งสองชนิดในรูปของฟอร์มเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ส่วนแผ่นข้อมูลของฟอร์มเพื่อหาตำแหน่งระเบียนใดๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้ส่วนที่เป็นฟอร์มเพื่อดูหรือแก้ไขระเบียนนั้น ส่วนที่เป็นฟอร์มสามารถใช้เป็นส่วนหัวที่ดึงดูดความสนใจและสามารถใช้งานได้จริงสำหรับส่วนที่เป็นแผ่นข้อมูลได้ เทคนิคนี้ถูกใช้ในฐานข้อมูลเทมเพลตจำนวนมากที่มีพร้อมให้ใช้งานสำหรับ Access

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ฟอร์มแยกในฐานข้อมูล Access บนเว็บหรือแอป Access บนเว็บได้

คุณต้องการทำอะไร

สร้างฟอร์มแยกใหม่โดยใช้เครื่องมือฟอร์มแยก

เปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ของคุณให้เป็นฟอร์มแยก

ปรับแต่งฟอร์มแยกของคุณ

สร้างฟอร์มแยกใหม่โดยใช้เครื่องมือฟอร์มแยก

กระบวนงานนี้จะเป็นการสร้างฟอร์มแยกใหม่ขึ้นมาเองตั้งแต่ต้น โดยฟอร์มดังกล่าวจะยึดตามตารางหรือคิวรีที่คุณเลือกจากบานหน้าต่างนำทางหรือที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนฟอร์มของคุณ หรือเปิดตารางหรือคิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก ฟอร์มแยก

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฟอร์มขณะที่ฟอร์มแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดของกล่องข้อความเพื่อให้พอดีกับข้อมูลถ้าจำเป็น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ของคุณให้เป็นฟอร์มแยก

คุณสามารถเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ของคุณให้เป็นฟอร์มแยกได้ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติฟอร์มเพียงไม่กี่อย่าง

 1. เปิดฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครงด้วยการคลิกขวาที่ฟอร์มนั้นในบานหน้าต่างนำทางแล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. เลือก ฟอร์ม จากรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ

 4. บนแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ในรายการดรอปดาวน์ของ มุมมองเริ่มต้น ให้เลือก ฟอร์มแยก

 5. บันทึกและปิดฟอร์ม แล้วดับเบิลคลิกที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางเพื่อเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ปรับแต่งฟอร์มแยกของคุณ

หลังจากที่คุณได้สร้างฟอร์มแยกของคุณแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนบางอย่างในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการได้ เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองออกแบบ ให้คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

ตั้งค่าคุณสมบัติฟอร์มแยก

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการคุณสมบัติบางประการที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มแยกซึ่งคุณสามารถตั้งค่าบนแผ่นคุณสมบัติเพื่อปรับแต่งฟอร์มของคุณได้ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟอร์ม ถูกเลือกในรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ คุณสมบัติทั้งหมดในตารางจะอยู่ภายในแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณสร้างฟอร์มแยกนั้น

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ขนาดฟอร์มแยก

ให้คุณสามารถระบุความสูงและความกว้าง (ขึ้นอยู่กับว่าฟอร์มถูกแยกตามแนวตั้งหรือแนวนอน) สำหรับส่วนฟอร์มของฟอร์มแยกได้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 1" เพื่อตั้งค่าฟอร์มให้มีความสูงหรือกว้าง 1 นิ้ว พิมพ์ อัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าขนาดของฟอร์มตามวิธีอื่นๆ เช่น การลากแถบตัวแยกในมุมมองเค้าโครง

การวางแนวฟอร์มแยก

ให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แผ่นข้อมูลปรากฏอยู่ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวาของฟอร์ม

แถบตัวแยกฟอร์มแยก

ถ้าตั้งค่าเป็น ใช่ Access จะให้คุณปรับขนาดฟอร์มและแผ่นข้อมูลด้วยการย้ายแถบตัวแยกที่ทำหน้าที่แยกสองส่วนนี้ออกจากกัน คุณสามารถลากแถบตัวแยกเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับแผ่นข้อมูลมากขึ้นหรือน้อยลงได้ ถ้าตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ไม่ แถบตัวแยกจะถูกซ่อนไว้ และไม่สามารถปรับขนาดฟอร์มและแผ่นข้อมูลได้

แผ่นข้อมูลฟอร์มแยก

ถ้าตั้งค่าเป็น อนุญาตให้แก้ไข (และแหล่งระเบียนของฟอร์มสามารถอัปเดตได้) Access จะอนุญาตให้ทำการแก้ไขบนแผ่นข้อมูลได้ ถ้าตั้งค่าคุณสมบัติเป็น อ่านอย่างเดียว Access จะป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขบนแผ่นข้อมูล

การพิมพ์ฟอร์มแยก

ให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้พิมพ์ส่วนใดของฟอร์มเมื่อคุณสั่งพิมพ์ฟอร์ม ถ้าตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น เฉพาะฟอร์ม เฉพาะส่วนฟอร์มเท่านั้นที่จะถูกพิมพ์ ถ้าตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น เฉพาะแผ่นข้อมูล เฉพาะส่วนแผ่นข้อมูลเท่านั้นที่จะถูกพิมพ์

บันทึกตำแหน่งแถบตัวแยก

ถ้าตั้งค่าเป็น ใช่ ฟอร์มจะเปิดพร้อมกับแถบตัวแยกในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่คุณใช้ครั้งสุดท้าย ถ้าตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ไม่ จะไม่สามารถปรับขนาดฟอร์มและแผ่นข้อมูลได้ และแถบตัวแยกจะถูกซ่อนไว้

ทำให้ตัวแยกฟอร์มอยู่กับที่

เมื่อต้องการทำให้ตัวแยกฟอร์มอยู่กับที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สามารถย้ายตัวแยกได้ ให้ดำเนินการต่อไปนี้

 1. สลับไปยังมุมมองออกแบบโดยการคลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. เลือก ฟอร์ม จากรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ

 4. บนแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ แถบตัวแยกฟอร์มแยก เป็น ไม่

 5. ตั้งค่าคุณสมบัติ บันทึกตำแหน่งแถบตัวแยก เป็น ใช่

 6. สลับไปยังมุมมองเค้าโครงโดยการคลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 7. ลากแถบตัวแยกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ (หรือพิมพ์ความสูงที่แน่นอนในกล่องคุณสมบัติ ขนาดฟอร์มแยก )

 8. สลับไปยังมุมมองฟอร์มเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้

ตัวแยกจะอยู่ในตำแหน่งที่คุณตั้งค่าไว้ และแถบตัวแยกจะถูกซ่อน

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มแยก

 1. สลับไปยังมุมมองเค้าโครงด้วยการคลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. ถ้าบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไม่ได้แสดงอยู่ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

 3. ค้นหาตำแหน่งเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วลากเขตข้อมูลนั้นไปยังฟอร์ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณลากเขตข้อมูลไปยังแผ่นข้อมูล เขตข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มลงในฟอร์มด้วย แต่อาจไม่อยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ ดังนั้น ขอแนะนำให้ลากเขตข้อมูลไปยังฟอร์ม

ลบเขตข้อมูลจากฟอร์มแยก

 1. สลับไปยังมุมมองเค้าโครงโดยการคลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. ในส่วนที่เป็นฟอร์มของฟอร์มแยก ให้คลิกเขตข้อมูลที่จะเลือก แล้วกด DELETE

  เขตข้อมูลจะถูกเอาออกจากทั้งฟอร์มและแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×