ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สร้างฟอร์มใน Access

ฟอร์มใน Access จะเหมือนกับกรอบแสดงสินค้าในร้านเพื่อให้ดูสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือเพื่อให้ได้รายการต่างๆ ครบตามที่คุณต้องการ เนื่องจากฟอร์มเป็นวัตถุที่คุณหรือผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือแสดงผ่านข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล Access ของคุณได้ ดังนั้น การออกแบบฟอร์มจึงนับเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าฐานข้อมูลของคุณถูกใช้โดยผู้ใช้หลายราย ฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและความถูกต้องในการป้อนข้อมูล

มีหลายวิธีในการสร้างฟอร์มในฐานข้อมูลเดสก์ท็อปของ Access และบทความนี้จะบอกให้คุณทราบถึงวิธีทั่วไปบางวิธี

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้ใช้ไม่ได้กับฐานข้อมูลบนเว็บหรือแอป Access Web

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างฟอร์มจากตารางหรือคิวรีที่มีอยู่แล้วใน Access

เมื่อต้องการสร้างฟอร์มจากตารางหรือคิวรีในฐานข้อมูลของคุณ ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลสำหรับฟอร์มของคุณในบางหน้าต่างนำทาง จากนั้นบนแท็บ สร้าง ให้คลิก ฟอร์ม

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้ด้วยการปรับขนาดของกล่องข้อความให้เหมาะสมกับข้อมูลได้ถ้าจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือฟอร์ม

สร้างฟอร์มเปล่าใน Access

 1. เมื่อต้องการสร้างฟอร์มที่ไม่มีตัวควบคุมหรือองค์ประกอบที่จัดรูปแบบไว้แล้ว บนแท็บ สร้าง ให้คลิก ฟอร์มเปล่า Access จะเปิดฟอร์มเปล่าในมุมมองเค้าโครง และแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้เห็นบนฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลหรือลากเขตข้อมูลนั้นไปไว้บนฟอร์ม เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลพร้อมกันหลายเขตข้อมูล ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกหลายๆ เขตข้อมูล จากนั้นลากเขตข้อมูลเหล่านั้นไปไว้บนฟอร์มในครั้งเดียว

  หมายเหตุ: ลำดับของตารางต่างๆ ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือกส่วนใดของฟอร์มไว้ ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มได้ ให้ลองเลือกส่วนอื่นของฟอร์มแล้วลองเพิ่มเขตข้อมูลอีกครั้ง

 4. ใช้เครื่องมือในกลุ่ม ควบคุม บนแท็บ เครื่องมือเค้าโครงฟอร์ม เพื่อเพิ่มโลโก้ ชื่อเรื่อง เลขหน้า หรือวันที่และเวลาลงในฟอร์ม

 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมหลากหลายประเภทลงในฟอร์ม ให้คลิก ออกแบบ และใช้เครื่องมือในกลุ่ม ควบคุม

สร้างฟอร์มแยกใน Access

ฟอร์มแยกจะแสดงมุมมองของข้อมูลสองมุมมองพร้อมกัน ซึ่งได้แก่มุมมองฟอร์ม และมุมมอง แผ่นข้อมูล การใช้ฟอร์มแยกจะทำให้คุณได้รับประโยชน์ของฟอร์มทั้งสองชนิดในรูปของฟอร์มเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ส่วนแผ่นข้อมูลของฟอร์มเพื่อหาตำแหน่งระเบียนใดๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้ส่วนที่เป็นฟอร์มเพื่อดูหรือแก้ไขระเบียนนั้น มุมมองทั้งสองนี้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียวกันและมีการซิงโครไนซ์อยู่ตลอดเวลา

ฟอร์มแยกในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการสร้างฟอร์มแยกใหม่โดยใช้เครื่องมือ ฟอร์มแยก ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลในบานหน้าต่างนำทาง แล้วให้คลิก ฟอร์มเพิ่มเติม บนแท็บ สร้าง แล้วคลิก ฟอร์มแยก

Access จะสร้างฟอร์มและคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบให้กับฟอร์มนั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดของกล่องข้อความเพื่อให้พอดีกับข้อมูลถ้าจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับฟอร์มแยก ให้ดูที่บทความการเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มแยก

สร้างฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนใน Access

คุณสามารถใช้เครื่องมือ หลายรายการ เพื่อสร้างฟอร์มรายการหลายๆ ฟอร์มหรือที่เรียกอีกอย่างว่าฟอร์มต่อเนื่อง และมีประโยชน์มากถ้าคุณต้องการฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนแต่สามารถกำหนดเองได้มากกว่าการใช้แผ่นข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูบนฟอร์มของคุณ

 2. บนแท็บ สร้าง คลิก ฟอร์มเพิ่มเติม > หลายรายการ

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ในมุมมอง เค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฟอร์มขณะที่ฟอร์มแสดงข้อมูลอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดของกล่องข้อความให้พอดีกับข้อมูลได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือหลายรายการ

สร้างฟอร์มที่มีฟอร์มย่อยใน Access

ฟอร์มย่อยเป็นวิธีที่สะดวกเมื่อคุณกำลังทำงานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเก็บอยู่ในตารางต่างๆ ที่แยกกัน และคุณมักจะต้องการดูข้อมูลจากตารางหรือคิวรีหลายรายการบนฟอร์มเดียวกัน เนื่องด้วยมีหลากหลายวิธีในการเพิ่มฟอร์มย่อยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความที่ชื่อว่า สร้างฟอร์มที่มีฟอร์มย่อย (ฟอร์มแบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม)

สร้างฟอร์มการนำทางใน Access

ฟอร์มการนำทางจริงๆ แล้วก็คือฟอร์มที่มี ตัวควบคุมการนำทาง นั่นเอง ฟอร์มการนำทางนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเพิ่มลงในทุกๆ ฐานข้อมูล แต่การสร้างฟอร์มการนำทางจะสำคัญเป็นพิเศษถ้าคุณวางแผนที่จะประกาศฐานข้อมูลไปยังเว็บ เพราะ บานหน้าต่างนำทาง ของ Access จะไม่แสดงบนเบราว์เซอร์

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มฟอร์มการนำทาง

 2. ให้คลิก การนำทาง บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม แล้วเลือกสไตล์ของฟอร์มการนำทางที่คุณต้องการ

Access จะสร้างฟอร์ม เพิ่ม ตัวควบคุมการนำทาง ไปยังฟอร์ม แล้วแสดงฟอร์มในมุมมอง เค้าโครง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างฟอร์มการนำทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยังมีอีกหลายตัวเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดฟอร์มของคุณเอง ให้ดูว่ามีตัวเลือกที่ตรงตามที่คุณต้องการหรือไม่

ตัวเลือก

ดูแหล่งข้อมูลนี้

ถ้าคุณต้องการให้สามารถเลือกได้ว่าจะให้เขตข้อมูลใดปรากฏบนฟอร์ม ให้ใช้ ตัวช่วยสร้างฟอร์ม เพื่อสร้างฟอร์มของคุณ

สร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

การเพิ่มแท็บลงในฟอร์มจะทำให้ฟอร์มเป็นระเบียบมากขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟอร์มมีตัวควบคุมหลายตัว

สร้างฟอร์มที่มีแท็บ

ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ทำให้คุณสามารถแสดงเว็บเพจบนฟอร์มได้ คุณสามารถเชื่อมโยงตัวควบคุมไปยังเขตข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณได้เพื่อกำหนดว่าจะให้ฐานข้อมูลแสดงหน้าใดได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อสร้างแมปแบบกำหนดเองบนไซต์การแมปบนอินเทอร์เน็ต หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายการบนเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายได้

เพิ่มการเรียกดูเว็บลงในฟอร์ม

Access จะวางตัวควบคุมในคำแนะนำที่เรียกว่าเค้าโครงเพื่อช่วยเหลือเมื่อคุณจัดแนวตัวควบคุมบนฟอร์ม ดูว่าจะย้ายและปรับขนาดตัวควบคุมอย่างอิสระได้อย่างไร

ย้ายและปรับขนาดตัวควบคุมอย่างอิสระ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×