ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สร้างรายการดรอปดาวน์

คุณสามารถช่วยให้ผู้อื่นทำงานในเวิร์กชีตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้รายการดรอปดาวน์ในเซลล์ ดรอปดาวน์ช่วยให้พวกเขาสามารถเลือกตัวเลือกจากรายการที่คุณสร้างขึ้น

วิดีโอ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

 1. ในเวิร์กชีตใหม่ ให้พิมพ์รายการที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการดรอปดาวน์ของคุณ โดยปกติ คุณจะเห็นรายการของคุณในตาราง Excel ถ้าคุณไม่เห็น คุณสามารถแปลงรายการให้เป็นตารางได้อย่างรวดเร็วโดยการเลือกเซลล์ในช่วง และกด Ctrl+T

  ตาราง Excel ที่ใช้เป็นแหล่งรายการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  หมายเหตุ: 

  • ทำไมคุณถึงควรใส่ข้อมูลของคุณลงในตาราง เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ในตาราง และคุณเพิ่มหรือลบรายการออก รายการดรอปดาวน์ที่คุณอ้างอิงจากตารางดังกล่าวจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ โดยคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย

  • ถึงตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับ การเรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือตาราง ในรายการดรอปดาวน์ของคุณ

 2. เลือกเซลล์ในเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้มีรายการดรอปดาวน์

 3. ไปที่แท็บ ข้อมูล บน Ribbon แล้วเลือก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถคลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้ แสดงว่าเวิร์กชีตอาจมีการป้องกันหรือแชร์อยู่ ปลดล็อกพื้นที่เฉพาะของเวิร์กบุ๊กที่มีการป้องกันหรือหยุดการแชร์เวิร์กชีต แล้วลองทำตามขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง

 4. บนแท็บ การตั้งค่า ในกล่อง อนุญาต ให้คลิก รายการ

 5. คลิกในกล่อง แหล่ง แล้วเลือกช่วงรายการของคุณ เราเลือกช่วง A2:A9 บนแผ่นงานที่ชื่อว่า เมือง โปรดทราบว่าเราไม่ได้เลือกแถวส่วนหัวไว้ เนื่องจากเราไม่ต้องการใช้แถวดังกล่าวเป็นตัวเลือก:

  ตัวเลือกรายการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 6. ถ้าต้องการให้ผู้ใช้สามารถปล่อยให้เซลล์นั้นเป็นเซลล์ว่างได้ ให้เลือกกล่อง ละเว้นเซลล์ว่าง

 7. เลือกกล่อง ดรอปดาวน์ภายในเซลล์

 8. คลิกที่แท็บ ข้อความที่ใส่

  • ถ้าต้องการให้ข้อความป็อปอัพมาเมื่อมีการคลิกที่เซลล์ ให้เลือกกล่อง แสดงข้อความที่ใส่เมื่อเซลล์ถูกเลือก แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องพร้อมทั้งข้อความลงในกล่อง (ไม่เกิน 225 ตัวอักษร) ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงข้อความ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายออก

   ตัวเลือกข้อความแนะนำการป้อนข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 9. คลิกแท็บ การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อความแสดงขึ้นเมื่อมีคนป้อนข้อมูลที่ไม่อยู่ในรายการของคุณ ให้เลือกกล่อง แสดงการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดหลังจากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง เลือกตัวเลือกจากกล่อง สไตล์ จากนั้นพิมพ์ชื่อเรื่องและข้อความ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความปรากฏขึ้น ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

   ตัวเลือกข้อความแสดงข้อผิดพลาดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบดรอปดาวน์

 10. ไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวเลือกใดในกล่อง สไตล์ ใช่หรือไม่

  • เมื่อต้องการให้แสดงข้อความโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องหยุดการใส่ข้อมูลที่ไม่อยู่ในรายการดรอปดาวน์ ให้คลิก ข้อมูล หรือ คำเตือน ข้อมูล จะแสดงข้อความพร้อมกับไอคอนนี้ ข้อความแสดงไอคอนข้อมูล แต่ผู้ใช้ยังคงสามารถเลือกจากรายการดรอปดาวน์ได้ ส่วน คำเตือน จะแสดงข้อความพร้อมกับไอคอนนี้ ข้อความแสดง ไอคอน การแจ้งเตือน แต่ผู้ใช้ยังคงสามารถเลือกจากรายการดรอปดาวน์ได้

  • ถ้าต้องการให้ผู้ใช้หยุดการใส่ข้อมูลที่ไม่อยู่ในรายการดรอปดาวน์ ให้คลิก หยุด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ใส่ชื่อเรื่องหรือข้อความ ชื่อเรื่องเริ่มต้นจะเป็น "Microsoft Excel" และข้อความคือ "ค่าที่คุณใส่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ได้จำกัดค่าที่สามารถใส่ลงในเซลล์นี้ไว้"

หลังจากที่คุณสร้างรายการดรอปดาวน์แล้ว ให้ตรวจสอบว่ารายการทำงานตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตรวจสอบเพื่อดูว่ามี การเปลี่ยนแปลงความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถว เพื่อแสดงรายการทั้งหมดของคุณหรือไม่

ถ้ารายการของข้อมูลในรายการดรอปดาวน์นั้นอยู่บนเวิร์กชีตอีกแผ่นหนึ่ง และคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นหรือเปลี่ยนแปลงได้ ลองพิจารณาการซ่อนและป้องกันเวิร์กชีตนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเวิร์กชีต ให้ดูที่ ล็อกเพื่อป้องกันเซลล์

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์ ให้ดูที่ เพิ่มหรือเอารายการออกจากรายการดรอปดาวน์

เมื่อต้องการลบรายการดรอปดาวน์ ให้ดูที่ เอารายการดรอปดาวน์ออก

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเวิร์กบุ๊กที่มีตัวอย่างข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องมากมายเช่นตัวอย่างในบทความนี้ คุณสามารถติดตาม หรือสร้างสถานการณ์สมมติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของคุณเองได้ ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ของตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การป้อนข้อมูลจะเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณจำกัดค่าในเซลล์ให้เป็นตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์

รายการดรอปดาวน์ที่มีค่าสูง กลาง และต่ำ

เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการที่ถูกต้องบนแผ่นงาน และเรียงลำดับหรือจัดเรียงรายการใหม่เพื่อให้ปรากฏตามลำดับที่คุณต้องการ จากนั้น คุณสามารถใช้รายการเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรายการดรอปดาวน์ของข้อมูล ถ้ารายการมีขนาดเล็ก คุณสามารถอ้างอิงรายการดังกล่าวและพิมพ์รายการลงในเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยตรงได้อย่างง่ายดาย

 1. สร้างรายการข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับรายการดรอปดาวน์ ให้พิมพ์ในคอลัมน์หรือแถวเดียวของแผ่นงานที่ไม่มีเซลล์ว่าง

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจำกัดรายการข้อมูล

 3. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ เครื่องมือ ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือ ตรวจสอบความถูกต้อง

  เมนูข้อมูลแถบเครื่องมือ Excel ที่เลือกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถใช้คำสั่งตรวจสอบความถูกต้องได้ แสดงว่าแผ่นงานมีการป้องกันหรือเวิร์กบุ๊กถูกแชร์อยู่ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกแชร์หรือแผ่นงานมีการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ให้ดู ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

 4. คลิกแท็บ ตั้งค่า จากนั้น ในเมนูป็อปอัพ อนุญาต ให้คลิก รายการ

 5. คลิกในกล่อง แหล่ง จากนั้น บนแผ่นงานของคุณ ให้เลือกรายการที่ถูกต้อง

  กล่องโต้ตอบจะย่อเล็กสุดเพื่อให้มองเห็นแผ่นงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

 6. กด RETURN หรือคลิกปุ่ม ขยาย ปุ่มขยายการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อคืนค่ากล่องโต้ตอบ แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: 

  • คุณยังสามารถพิมพ์ลงในกล่อง แหล่ง โดยตรงได้ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรายการที่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนแปลงค่าในรายการแหล่งหรือแก้ไขช่วงในกล่อง แหล่ง

  • คุณสามารถระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณเองเพื่อตอบสนองการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิกแท็บ การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

ดูเพิ่มเติม

นำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

 1. ในเวิร์กชีตใหม่ ให้พิมพ์รายการที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการดรอปดาวน์ของคุณ โดยปกติ คุณจะเห็นรายการของคุณในตาราง Excel

  หมายเหตุ: 

 2. เลือกเซลล์ในเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้มีรายการดรอปดาวน์

 3. ไปที่แท็บ ข้อมูล บน Ribbon แล้วคลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 4. บนแท็บ การตั้งค่า ในกล่อง อนุญาต ให้คลิก รายการ

 5. ถ้าคุณสร้างตารางที่มีรายการดรอปดาวน์แล้ว ให้คลิกในกล่อง แหล่ง แล้วคลิกและลากเซลล์ที่มีรายการเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม อย่าเลือกเซลล์ส่วนหัว ให้เลือกเพียงเซลล์ที่ควรปรากฏในรายการดรอปดาวน์ คุณยังสามารถพิมพ์รายการในกล่อง แหล่ง โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดังนี้:

  ผลไม้,ผัก,ธัญพืช,นม,อาหารว่าง

 6. ถ้าต้องการให้ผู้ใช้สามารถปล่อยให้เซลล์นั้นเป็นเซลล์ว่างได้ ให้เลือกกล่อง ละเว้นเซลล์ว่าง

 7. เลือกกล่อง ดรอปดาวน์ภายในเซลล์

 8. คลิกที่แท็บ ข้อความที่ใส่

  • ถ้าต้องการให้ข้อความป็อปอัพเมื่อมีการคลิกที่เซลล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อความ แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องและข้อความลงในกล่อง (ไม่เกิน 225 ตัวอักษร) ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงข้อความ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายออก

 9. คลิกแท็บ การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อความแสดงขึ้นเมื่อมีคนป้อนข้อมูลที่ไม่อยู่ในรายการของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่อง แสดงการเตือน เลือกตัวเลือก ชนิด แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องและข้อความ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความปรากฏขึ้น ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 10. คลิก ตกลง

หลังจากที่คุณสร้างรายการดรอปดาวน์แล้ว ให้ตรวจสอบว่ารายการทำงานตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตรวจสอบเพื่อดูว่ามี การเปลี่ยนแปลงความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถว เพื่อแสดงรายการทั้งหมดของคุณหรือไม่ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์ ให้ดูที่ เพิ่มหรือเอารายการออกจากรายการดรอปดาวน์ เมื่อต้องการลบรายการดรอปดาวน์ ให้ดูที่ เอารายการดรอปดาวน์ออก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

นำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×