สร้างสูตรอย่างง่ายใน Excel

สร้างสูตรอย่างง่ายใน Excel

คุณสามารถสร้างสูตรอย่างง่ายเพื่อบวก ลบ คูณ หรือหารค่าในเวิร์กชีตของคุณได้ สูตรอย่างง่ายจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=), เสมอ แล้วตามด้วยค่าคงที่ที่เป็นค่าตัวเลขและตัวดำเนินการการคำนวณ เช่น เครื่องหมายบวก (+), เครื่องหมายลบ (-), เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายทับ (/)

เชิญรับชมตัวอย่างของสูตรอย่างง่าย

 1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

 2. พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) ตามด้วยค่าคงที่และตัวดำเนินการ (สูงสุด 8192 อักขระ) ที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณ

  ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ =1+1

  หมายเหตุ: 

  • แทนที่จะพิมพ์ค่าคงที่ในสูตรของคุณ คุณสามารถเลือกเซลล์ที่มีค่าที่คุณต้องการใช้ และใส่ตัวดำเนินการระหว่างเซลล์ที่เลือกได้

  • ดำเนินการติดตามลำดับมาตรฐานของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การคูณ และการหารก่อนการบวกและการลบ

 3. กด Enter (Windows) หรือ Return (Mac)

เชิญรับชมสูตรอย่างง่ายรูปแบบอื่น พิมพ์ =5+2*3 ในเซลล์อื่นแล้วกด Enter หรือ Return Excel จะคูณตัวเลขสองตัวสุดท้ายและบวกตัวเลขแรกเป็นผลลัพธ์

ใช้ผลรวมอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้ผลรวมอัตโนมัติเพื่อหาผลรวมคอลัมน์ หรือแถว หรือตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว เลือกเซลล์ที่อยู่ถัดจากจำนวนที่คุณต้องการหาผลรวม ให้คลิก ผลรวมอัตโนมัติ บนแท็บ หน้าแรก ให้กด Enter (Windows) หรือ Return (Mac) ก็เสร็จแล้ว!

ผลรวมอัตโนมัติบนแท็บหน้าแรก

เมื่อคุณคลิก ผลรวมอัตโนมัติ Excel จะใส่สูตร (ที่ใช้ ฟังก์ชัน SUM) เพื่อหาผลรวมของตัวเลขให้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถพิมพ์ ALT+= (Windows) หรือ ALT+ COMMAND += (Mac) ลงในเซลล์ แล้ว Excel จะแทรกฟังก์ชัน SUM โดยอัตโนมัติ

นี่คือตัวอย่าง เมื่อต้องการบวกตัวเลขของเดือนมกราคมในงบบันเทิงนี้ เลือกเซลล์ B7 ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ใต้คอลัมน์ตัวเลข จากนั้นคลิก ผลรวมอัตโนมัติ จะปรากฏสูตรในเซลล์ B7 และ Excel จะเน้นเซลล์ที่จะนำมารวมทั้งหมด

สูตรที่สร้างด้วยการคลิก หน้าแรก > ผลรวมอัตโนมัติ

กด ENTER เพื่อแสดงผลลัพธ์ (95.94) ในเซลล์ B7 นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสูตรในแถบสูตรที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Excel ได้

ผลลัพธ์ของผลรวมอัตโนมัติในเซลล์ B7

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการรวมผลคอลัมน์ตัวเลข ให้เลือกเซลล์ที่อยู่ด้านล่างตัวเลขสุดท้ายในคอลัมน์ เมื่อต้องการหาผลรวมของตัวเลขหนึ่งแถว ให้เลือกเซลล์ถัดไปทางขวา

 • เมื่อคุณสร้างสูตรเสร็จแล้ว คุณสามารถทำสำเนาไปยังเซลล์อื่นแทนที่จะต้องพิมพ์ซ้ำๆ อีก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกสูตรในเซลล์ B7 ไปยังเซลล์ C7 สูตรใน C7 จะปรับไปใช้ตำแหน่งใหม่เองโดยอัตโนมัติและจะคำนวณตัวเลขใน C3:C6

 • นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ ผลรวมอัตโนมัติ กับเซลล์หลายเซลล์ได้ในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเน้นทั้งเซลล์ B7 และ C7 จากนั้นคลิก ผลรวมอัตโนมัติ และหาผลรวมทั้งสองคอลัมน์ได้พร้อมกัน

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ แล้ววางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อให้เห็นข้อมูลทั้งหมดได้

หมายเหตุ: สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter (Windows) หรือ Return (Mac)

ข้อมูล

2

5

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=A2+A3

บวกค่าในเซลล์ A1 และ A2

=A2+A3

=A2-A3

ลบค่าในเซลล์ A2 จากค่าใน A1

=A2-A3

=A2/A3

หารค่าในเซลล์ A1 ด้วยค่าในเซลล์ A2

=A2/A3

=A2*A3

คูณค่าในเซลล์ A1 ด้วยค่าในเซลล์ A2

=A2*A3

=A2^A3

ยกค่าในเซลล์ A1 จนถึงค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ระบุใน A2

=A2^A3

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=5+2

บวก 5 กับ 2

=5+2

=5-2

ลบ 2 จาก 5

=5-2

=5/2

หาร 5 ด้วย 2

=5/2

=5*2

คูณ 5 ด้วย 2

=5*2

=5^2

5 ยกกำลัง 2

=5^2

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

ฟังก์ชัน SUM

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×