ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณมักจะสร้างเอกสารบางชนิดอยู่บ่อยๆ เช่น รายงานรายเดือน การพยากรณ์ยอดขาย หรืองานนําเสนอที่มีโลโก้บริษัท ให้บันทึกเอกสารนั้นเป็นเทมเพลตเพื่อให้คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นแทนการสร้างไฟล์ใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้งที่คุณต้องการ เริ่มต้นด้วยเอกสารที่คุณสร้างไว้แล้ว เอกสารที่คุณดาวน์โหลด หรือ เทมเพลตใหม่ของ Microsoft ที่คุณกําหนดเอง 

บันทึกเทมเพลต

 1. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์เป็นเทมเพลต ให้คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์ หรือในโปรแกรม Office 2016 ให้ดับเบิลคลิกที่ พีซีเครื่องนี้

  หน้าต่าง บันทึกเป็น จะแสดงรายการตำแหน่งซึ่งคุณสามารถบันทึกเอกสารได้

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับเทมเพลตของคุณในกล่อง ชื่อไฟล์

 4. สําหรับเทมเพลตพื้นฐาน ให้คลิกรายการเทมเพลตในรายการ บันทึกเป็นชนิด ตัวอย่างเช่น ใน Word ให้คลิก Word เทมเพลต

  บันทึกเอกสารเป็นเทมเพลต

  ถ้าเอกสารของคุณมีแมโคร ให้คลิกที่ เทมเพลต Word แบบใช้แมโคร

  Office จะไปยังโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกําหนดเอง โดยอัตโนมัติ

 5. คลิก บันทึก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนตําแหน่งที่แอปพลิเคชันของคุณบันทึกเทมเพลตของคุณโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ตัวเลือก > ไฟล์ > บันทึก แล้วพิมพ์โฟลเดอร์และเส้นทางที่คุณต้องการใช้ในกล่อง ตําแหน่งที่ตั้งเทมเพลตส่วนบุคคลเริ่มต้น เทมเพลตใหม่ที่คุณบันทึกจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์นั้น และเมื่อคุณคลิก ไฟล์ > ใหม่ > Personal คุณจะเห็นเทมเพลตในโฟลเดอร์นั้น

แก้ไขเทมเพลตของคุณ

เมื่อต้องการอัปเดตเทมเพลตของคุณ ให้เปิดไฟล์ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วบันทึกเทมเพลต

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด

 2. ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์ หรือ พีซีเครื่องนี้

 3. เรียกดูโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง ที่อยู่ภายใต้ เอกสารของฉัน

 4. คลิกเทมเพลตของคุณ แล้วคลิก เปิด

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นบันทึกแล้วปิดเทมเพลต

ใช้เทมเพลตของคุณเพื่อสร้างเอกสารใหม่

เมื่อต้องการเริ่มไฟล์ใหม่โดยยึดตามเทมเพลตของคุณ ให้คลิก ไฟล์ > ใหม่ > กําหนดเอง แล้วคลิกเทมเพลตของคุณ

ลิงก์ไปยังเทมเพลตส่วนบุคคล

หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้ Office 2013 ปุ่มนี้อาจระบุว่า ส่วนบุคคล แทนที่จะเป็น แบบกําหนดเอง

ใช้เทมเพลตของคุณจาก Office เวอร์ชันก่อนหน้า

ถ้าคุณสร้างเทมเพลตใน Office เวอร์ชันก่อนหน้า คุณยังคงสามารถใช้เทมเพลตเหล่านั้นได้ใน Office 2013 และ 2016 ขั้นตอนแรกคือย้ายไปยังโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกําหนดเอง เพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณสามารถค้นหาได้ เมื่อต้องการย้ายเทมเพลตของคุณอย่างรวดเร็ว ให้ใช้เครื่องมือ แก้ไข

Word

 1. เปิดเอกสาร Word ที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 4. (ไม่บังคับ) ในกล่อง ที่ ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพลต

 5. ถัดจาก รูปแบบไฟล์ ให้คลิก เทมเพลต microsoft Word (.dotx) หรือถ้าเอกสารของคุณมีแมโคร ให้คลิก เทมเพลต microsoft Word Macro-Enabled (.dotm)

 6. คลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตําแหน่งที่ Word บันทึกเทมเพลตของคุณโดยอัตโนมัติ บนเมนู Word ให้คลิก การกําหนดลักษณะ จากนั้นภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ตําแหน่งที่ตั้งไฟล์ ภายใต้ ตําแหน่งที่ตั้งไฟล์ ให้เลือก เทมเพลตผู้ใช้ จากรายการ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน พิมพ์โฟลเดอร์และเส้นทางใหม่ที่คุณต้องการใช้ แล้ว Word จะบันทึกเทมเพลตใหม่ใดๆ ในโฟลเดอร์นั้น

คุณสามารถกําหนดเทมเพลตที่มีอยู่เองเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. คลิกเทมเพลตที่คล้ายกับเทมเพลตที่คุณต้องการสร้าง แล้วคลิก สร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาตามคําสําคัญในกล่อง ค้นหาเทมเพลตทั้งหมด

 3. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 4. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 6. (ไม่บังคับ) ในกล่อง ที่ ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพลต

 7. ถัดจาก รูปแบบไฟล์ ให้คลิก เทมเพลต microsoft Word (.dotx) หรือถ้าเทมเพลตของคุณมีแมโคร ให้คลิก เทมเพลต Word Macro-Enabled Microsoft

 8. คลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตําแหน่งที่ Word บันทึกเทมเพลตของคุณโดยอัตโนมัติ บนเมนู Word ให้คลิก การกําหนดลักษณะ จากนั้นภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ตําแหน่งที่ตั้งไฟล์ ภายใต้ ตําแหน่งที่ตั้งไฟล์ ให้เลือก เทมเพลตผู้ใช้ จากรายการ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน พิมพ์โฟลเดอร์และเส้นทางใหม่ที่คุณต้องการใช้ แล้ว Word จะบันทึกเทมเพลตใหม่ใดๆ ในโฟลเดอร์นั้น

ถ้าต้องการเริ่มเอกสารใหม่โดยใช้เทมเพลตของคุณ บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใหม่จากเทมเพลต จากนั้นเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

 1. ในตัว ค้นหา ให้เปิด /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

PowerPoint

 1. เปิดงานนำเสนอเปล่า จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์ ในแท็บ มุมมอง

  ต้นแบบสไลด์คือรูปสไลด์ที่ใหญ่ที่สุดที่ด้านบนของรายการรูปขนาดย่อของสไลด์ เค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะถูกวางไว้ใต้เค้าโครงนั้น

  ต้นแบบสไลด์ PowerPoint for Mac

 2. เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  ต้นแบบสไลด์ PowerPoint for Mac
  • เมื่อต้องการเพิ่มธีมที่มีสีสันพร้อมด้วยฟอนต์และเอฟเฟ็กต์พิเศษ ให้คลิก ธีม แล้วเลือกธีม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ให้คลิก สไตล์พื้นหลัง และเลือกพื้นหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สํารองไว้สําหรับข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ และวัตถุอื่นๆ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเก็บพื้นที่ที่สํารองไว้ จาก แทรกพื้นที่ที่สํารองไว้ ให้เลือกชนิดของพื้นที่ที่สํารองไว้ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วลากเพื่อวาดขนาดของพื้นที่ที่สํารองไว้

   แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ใน PowerPoint for Mac

 1. เปิดงานนําเสนอที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต ในแท็บ ไฟล์

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 4. (ไม่บังคับ) ในกล่อง ที่ ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพลต

 5. ถัดจาก รูปแบบไฟล์ ให้คลิก เทมเพลต PowerPoint (.potx) หรือถ้างานนําเสนอของคุณมีแมโคร ให้คลิก PowerPoint Macro-Enabled เทมเพลต (.potm)

 6. คลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

คุณสามารถกําหนดเทมเพลตที่มีอยู่เองเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. คลิกเทมเพลตที่คล้ายกับเทมเพลตที่คุณต้องการสร้าง แล้วคลิก สร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาตามคําสําคัญในกล่อง ค้นหาเทมเพลตทั้งหมด

 3. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในงานนำเสนอใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพลต

 4. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 6. (ไม่บังคับ) ในกล่อง ที่ ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพลต

 7. ถัดจาก รูปแบบไฟล์ ให้คลิก เทมเพลต PowerPoint (.potx) หรือถ้าเทมเพลตของคุณมีแมโคร ให้คลิก PowerPoint Macro-Enabled เทมเพลต (.potm)

 8. คลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

เมื่อต้องการเริ่มงานนําเสนอใหม่โดยยึดตามเทมเพลต บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใหม่จากเทมเพลต แล้วเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

 1. ในตัว ค้นหา ให้เปิด /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

Excel

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 4. (ไม่บังคับ) ในกล่อง ที่ ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพลต

 5. ถัดจาก รูปแบบไฟล์ ให้คลิก เทมเพลต Excel (.xltx) หรือถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีแมโคร ให้คลิก Excel Macro-Enabled Template (.xltm)

 6. คลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

คุณสามารถกําหนดเทมเพลตที่มีอยู่เองเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. คลิกเทมเพลตที่คล้ายกับเทมเพลตที่คุณต้องการสร้าง แล้วคลิก สร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาตามคําสําคัญในกล่อง ค้นหาเทมเพลตทั้งหมด

 3. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา กราฟิก หรือการจัดรูปแบบ แล้วทําการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเวิร์กบุ๊กใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพลต

 4. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 6. (ไม่บังคับ) ในกล่อง ที่ ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพลต

 7. ถัดจาก รูปแบบไฟล์ ให้คลิก เทมเพลต Excel (.xltx) หรือถ้าเทมเพลตของคุณมีแมโคร ให้คลิก Excel Macro-Enabled Template (.xltm)

  เทมเพลต Word ถูกเน้นไว้ ในกล่อง บันทึกเป็น

 8. คลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กบุ๊กใหม่โดยยึดตามเทมเพลต บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใหม่จากเทมเพลต แล้วเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

 1. ในตัว ค้นหา ให้เปิด /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เทมเพลตของผู้ใช้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

ดูเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

Word

 1. เปิดเอกสาร

 2. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 3. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต Word (.dotx)

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ปิด

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ ตัวค้นหา เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ในตัวค้นหา ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

คุณสามารถกําหนดเทมเพลตที่มีอยู่เองเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาตามคําสําคัญในกล่องค้นหา

 3. คลิกที่เทมเพลที่คล้ายกับเทมเพลมที่คุณต้อง แล้วคลิก เลือก

 4. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 5. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต Word (.dotx)

 7. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ ตัวค้นหา เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ในตัวค้นหา ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเทมเพลตของคุณ โฟลเดอร์จะแสดงภายใต้ เทมเพลตของฉัน คุณต้องคลิกโฟลเดอร์เพื่อดูเทมเพลต

 3. คลิกเทมเพลตที่คุณสร้าง แล้วคลิก เลือก

 1. ในตัว ค้นหา ให้เปิด /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ในตัวค้นหา ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

PowerPoint

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการสร้างเทมเพลตใหม่

 2. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในงานนำเสนอใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพลต

 3. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต PowerPoint (.potx)

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ ตัวค้นหา เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ในตัวค้นหา ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

คุณสามารถกําหนดเทมเพลตที่มีอยู่เองเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาเทมเพลตตามคำสำคัญในกล่อง ค้นหา

 3. คลิกที่เทมเพลที่คล้ายกับเทมเพลมที่คุณต้อง แล้วคลิก เลือก

 4. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

  ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเพื่อจำลองเค้าโครงสไลด์หลายๆ แบบ แทนการเปลี่ยนเค้าโครงแต่ละรายการ หรือเลื่อนทีละแบบ คุณสามารถแก้ไขต้นแบบสไลด์ได้

 5. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต PowerPoint (.potx)

 7. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ ตัวค้นหา เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ในตัวค้นหา ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเทมเพลตของคุณ โฟลเดอร์จะแสดงภายใต้ เทมเพลตของฉัน คุณต้องคลิกโฟลเดอร์เพื่อดูเทมเพลต

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านขวา คุณสามารถเลือกสี ฟอนต์ และขนาดสไลด์สำหรับเทมเพลตได้

 4. คลิกเทมเพลตที่คุณสร้าง แล้วคลิก เลือก

 1. ในตัว ค้นหา ให้เปิด /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ในตัวค้นหา ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

Excel

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการสร้างเทมเพลตใหม่

 2. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 3. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลจ Excel (.xltx)

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ ตัวค้นหา เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ในตัวค้นหา ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

คุณสามารถกําหนดเทมเพลตที่มีอยู่เองเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่ แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาเทมเพลตตามคำสำคัญในกล่อง ค้นหา

 3. คลิกที่เทมเพลที่คล้ายกับเทมเพลมที่คุณต้อง แล้วคลิก เลือก

 4. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 5. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลจ Excel (.xltx)

 7. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตําแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลตจะถูกบันทึกใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ให้ใช้ ตัวค้นหา เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates แล้วบันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ในตัวค้นหา ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ใหม่จาก ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่เทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเทมเพลตของคุณ โฟลเดอร์จะแสดงภายใต้ เทมเพลตของฉัน คุณต้องคลิกโฟลเดอร์เพื่อดูเทมเพลต

 3. คลิกเทมเพลตที่คุณสร้าง แล้วคลิก เลือก

 1. ในตัว ค้นหา ให้เปิด /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้ Mac OS X 7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ ไลบรารี ในตัวค้นหา ให้คลิกเมนู ไป แล้วกด OPTION ค้างไว้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

ดูเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

กําหนดวิธีเริ่มต้น Excel ใน Excel for Mac เอง

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

ถ้าคุณคิดว่าเอกสารปัจจุบันของคุณเป็นเทมเพลต คุณสามารถบันทึกเอกสารด้วยชื่ออื่นเพื่อสร้างเอกสารใหม่ที่ยึดตามเอกสารปัจจุบันได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการสร้างเอกสารเช่นนั้น คุณจะเปิดเอกสารของคุณใน Word สำหรับเว็บ ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็น แล้วสร้างเอกสารที่เป็นสําเนาของเอกสารที่คุณเริ่มใช้งาน

บันทึกสำเนาไปยัง OneDrive

ในทางกลับกัน ถ้าคุณกําลังคิดเกี่ยวกับชนิดของเทมเพลตที่คุณเห็นโดยการไปที่ ไฟล์ > ใหม่ แล้วไม่: คุณไม่สามารถสร้างเทมเพลตเหล่านั้นใน Word สำหรับเว็บ

แต่ให้ทำดังนี้แทน

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Word ให้ใช้คําสั่ง เปิดใน WordWord สำหรับเว็บ เพื่อเปิดเอกสารใน Word บนเดสก์ท็อปของคุณ

รูปภาพของคำสั่งเปิดในแอปบนเดสก์ท็อป

จากที่นั่น ให้สร้างเทมเพลต เมื่อคุณไปที่ ไฟล์ > ใหม่ ในแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป คุณจะสามารถใช้เทมเพลตของคุณสําหรับเอกสารใหม่ได้ และถ้าคุณเก็บเอกสารไว้แบบออนไลน์ คุณสามารถแก้ไขเอกสารเหล่านั้นได้ใน Word สำหรับเว็บ

ดูเพิ่มเติม

เทมเพลตและธีมของ Microsoft

ดาวน์โหลดแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าฟรี

แม่แบบพื้นหลังฟรีสําหรับ PowerPoint

แก้ไขเทมเพลต

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×