สร้างเปลี่ยนแปลงหรือเอาข้อมูลทางธุรกิจออก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ชุดข้อมูลธุรกิจกลุ่มแบบกำหนดเองของข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กร ที่สามารถใช้การเติมข้อมูลในตำแหน่งที่เหมาะสมในสิ่งพิมพ์ เช่นนามบัตรและใบปลิวได้อย่างรวดเร็ว

ชุดข้อมูลทางธุรกิจสามารถรวมคอมโพเนนต์ เช่นแต่ละชื่อ ตำแหน่งงาน หรือชื่อเรื่อง องค์กรชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ที่อยู่อีเมล สโลแกน หรือคติพจน์ และโลโก้ คุณสามารถสร้างธุรกิจอื่นข้าข้อมูลชุด ตามที่คุณต้องการ

เมื่อคุณสร้างสิ่งพิมพ์ ชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณได้ใช้ล่าสุดจะถูกใช้เพื่อสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่ ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างชุดข้อมูลใด ๆ business ชื่อผู้ใช้และองค์กรจะถูกแทรกจากข้อมูลที่คุณเมื่อมีการติดตั้งPublisher

หมายเหตุ: ชุดข้อมูลทางธุรกิจสร้างสิ่งพิมพ์ที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยข้อมูลสำเร็จรูป business เดิม

ในบทความนี้

สร้างชุดข้อมูลธุรกิจ

เปลี่ยนข้อมูลในชุดข้อมูลธุรกิจ

เอาข้อมูลธุรกิจจากสิ่งพิมพ์ของคุณ

สร้างชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกชนิดของสิ่งพิมพ์ จากนั้น คลิกแทรก >ข้อมูลทางธุรกิจ >แก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ >ใหม่

  • คลิกไฟล์ >แก้ไขข้อมูลธุรกิจ >ใหม่

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณได้สร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจ คุณต้องคลิกใหม่ เพื่อสร้างชุดที่มีข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติม

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างใหม่ข้อมูลชุดธุรกิจ พิมพ์ข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการใช้ และเลือกที่เพิ่มโลโก้

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเพิ่มข้อมูลทางธุรกิจของคุณเพื่อเปิดสิ่งพิมพ์ก่อนที่จะเปิดกล่องโต้ตอบสร้างข้อมูลทางธุรกิจใหม่ ข้อมูลนั้นปรากฏในกล่องโต้ตอบ

  • ถ้าคุณลบโลโก้จากข้อมูลทางธุรกิจที่ตั้งสำหรับสิ่งพิมพ์ก่อนหน้าใด ๆ ที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้Publisher ปุ่มเปลี่ยน และเอาออก จะถูกแทนที่ ด้วยการเพิ่ม ปุ่ม

 3. ในกล่องชื่อชุดของข้อมูลธุรกิจ พิมพ์ชื่อสำหรับชุดข้อมูลธุรกิจนี้

เปลี่ยนข้อมูลในชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. คลิกแก้ไขข้อมูลธุรกิจ

 2. ในตัวเลือกในกล่องการตั้งค่าข้อมูลทางธุรกิจ คลิกลูกศรดรอปดาวน์เพื่อค้นหา และเลือกชุดข้อมูลธุรกิจที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิก แก้ไข

 4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้อง แล้ว คลิ กบันทึก

 5. คลิกสิ่งพิมพ์ปรับปรุง การรีเฟรชเปิดสิ่งพิมพ์

  หมายเหตุ: 

  • เปิดสิ่งพิมพ์ต้องถูกสร้างขึ้นแรกกับ business ข้อมูลสำเร็จรูปจากแทรก >ข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลทางธุรกิจเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  • คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจได้โดยคลิกที่ปุ่มสมาร์ทแท็ก รูปปุ่ม สำหรับรายการข้อมูลธุรกิจ เช่นชื่อบริษัทหรืออยู่ แล้ว คลิกแก้ไขข้อมูลธุรกิจ (ปุ่มสมาร์ทแท็กปรากฏขึ้นเมื่อคุณชี้ไปที่ข้อความ หรือคลิกโลโก้)

  • ถ้าคุณเปลี่ยนคอมโพเนนต์ของข้อมูลทางธุรกิจโดยตรงในสิ่งพิมพ์เปิด แล้วคุณเปิดกล่องโต้ตอบข้อมูลทางธุรกิจ และคลิกสิ่งพิมพ์อัปเดต ชุดข้อมูลทางธุรกิจปัจจุบันจะเขียนทับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

นำข้อมูลทางธุรกิจที่แตกต่างกันการตั้งค่าลงในสิ่งพิมพ์

 1. คลิกแทรก >ข้อมูลทางธุรกิจ >แก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ

 2. ภายใต้เลือกชุดข้อมูลทางธุรกิจ คลิกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่

 3. คลิกอัปเดสิ่งพิมพ์

  หมายเหตุ: 

  • เปิดสิ่งพิมพ์ต้องถูกสร้างขึ้นแรกกับ business ข้อมูลสำเร็จรูปจากแทรก >ข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลทางธุรกิจเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อมูลชุดธุรกิจ คุณต้องคลิกอัปเดสิ่งพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบข้อมูลทางธุรกิจ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์ที่คุณได้สร้าง คุณต้องเปิดสิ่งพิมพ์แต่ละรายการแต่ละรายการ แล้วคลิสิ่งพิมพ์อัปเดตข้อมูล ในแต่ละรายการ

เอาข้อมูลธุรกิจจากสิ่งพิมพ์ของคุณ

คุณสามารถเอาอินสแตนซ์ที่ระบุของส่วนใด ๆ ของข้อมูลทางธุรกิจที่ตั้งจากเปิดสิ่งพิมพ์ด้วยตนเอง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเอาข้อมูลออกจากกชุดข้อมูลทางธุรกิจเอง เอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของข้อมูลนั้นดังนั้นจึงเปิดสิ่งพิมพ์ จาก จากสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่คุณปรับปรุงในภายหลัง

เอาอินสแตนซ์ของข้อมูลธุรกิจจากเปิดสิ่งพิมพ์ด้วยตนเอง

ในสิ่งพิมพ์ เลือกข้อมูลทางธุรกิจใด ๆ ซึ่งเช่นหนึ่งบรรทัดของที่อยู่ของธุรกิจของคุณซึ่งแล้ว กด DELETE

อินสแตนซ์อื่นของข้อมูลทางธุรกิจที่คุณลบยังคงเหมือนเดิม ทั้ง ในสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่ และ ในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีอยู่

หมายเหตุ: ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบอินสแตนซ์เดียวของเส้นที่มีอยู่ที่ปรากฏขึ้นสามครั้งในสิ่งพิมพ์เปิด อินสแตนซ์ที่สองอื่น ๆ ยังคงปรากฏขึ้น

เอาคอมโพเนนต์ของข้อมูลออกจากชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. คลิกแทรก >ข้อมูลทางธุรกิจ >แก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ

 2. ภายใต้เลือกชุดข้อมูลทางธุรกิจ คลิกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ ลบข้อความหรือโลโก้ที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กบันทึก

 4. คลิกสิ่งพิมพ์ปรับปรุง การรีเฟรชเปิดสิ่งพิมพ์

  หมายเหตุ: 

  • เปิดสิ่งพิมพ์ต้องถูกสร้างขึ้นแรกกับ business ข้อมูลสำเร็จรูปจากแทรก >ข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลทางธุรกิจเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  • เมื่อคุณลบคอมโพเนนต์ข้อมูลใด ๆ จากชุดข้อมูลทางธุรกิจ ออกแบบมาสำหรับ Publisher สิ่งพิมพ์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้นหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ที่คุณลบ

  • คอมโพเนนต์ของข้อมูลที่คุณลบออกจากชุดข้อมูลธุรกิจถูกลบออกจากสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่เท่านั้น เมื่อต้องการลบออกจากสิ่งพิมพ์ที่อยู่อื่น เปิดสิ่งพิมพ์แต่ละทีละ และคลิกสิ่งพิมพ์อัปเดตข้อมูล ในแต่ละ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×