หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
แผนภูมิ
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
แผนภูมิ

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

แผนภูมิช่วยให้คุณแสดงภาพข้อมูลของคุณในลักษณะที่สร้างผลกระทบสูงสุดต่อผู้ชมของคุณ เรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิและเพิ่มเส้นแนวโน้ม คุณสามารถเริ่มเอกสารของคุณจากแผนภูมิที่แนะนํา หรือเลือกจากคอลเลกชัน เทมเพลตแผนภูมิที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเรา

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สร้างแผนภูมิ

 1. เลือกข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

 2. เลือก แทรก > แผนภูมิแนะนำ

 3. เลือกแผนภูมิบนแท็บ แผนภูมิแนะนำ เพื่อแสดงตัวอย่างแผนภูมิ

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกข้อมูลที่คุณต้องการในแผนภูมิแล้วกด ALT + F1 เพื่อสร้างแผนภูมิทันที แต่อาจไม่ใช่แผนภูมิที่ดีที่สุดสําหรับข้อมูล ถ้าคุณไม่เห็นแผนภูมิที่คุณชอบ ให้เลือกแท็บ แผนภูมิทั้งหมด เพื่อดูชนิดแผนภูมิทั้งหมด

 4. เลือกแผนภูมิ

 5. เลือก ตกลง

เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. เลือก ออกแบบแผนภูมิ > เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ 

 3. เลือก เส้นแนวโน้ม แล้วเลือกชนิดของเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการ เช่น แบบเชิงเส้น เอ็กซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์เชิงเส้น หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หมายเหตุ: เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้งานกับบางภาษาได้

แผนภูมิแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่สามารถช่วยให้คุณและผู้ชมของคุณแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเลือกแผนภูมิได้หลายชนิด (ตัวอย่างเช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวสามมิติ) หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถกําหนดแผนภูมิเองได้โดยการนําเค้าโครงหรือสไตล์ด่วนของแผนภูมิไปใช้

แผนภูมิประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ชื่อเรื่อง ป้ายชื่อแกน คําอธิบายแผนภูมิ และเส้นตาราง คุณสามารถซ่อนหรือแสดงองค์ประกอบเหล่านี้ และคุณยังสามารถเปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้งและการจัดรูปแบบได้

แผนภูมิ Office ที่มีคำอธิบายภาพ

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 พิ้นที่การลงจุด

คำบรรยายภาพ 3 คำอธิบายแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 4 ชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 5 ป้ายชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 6 เครื่องหมายถูก

คำบรรยายภาพ 7 เส้นตาราง

คุณสามารถสร้างแผนภูมิใน Excel, Word และ PowerPoint ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแผนภูมิจะถูกใส่และบันทึกในเวิร์กชีต Excel ถ้าคุณแทรกแผนภูมิใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงานใหม่จะเปิดขึ้นใน Excel เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word หรืองานนําเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ข้อมูล Excel พื้นฐานของแผนภูมิจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติภายในเอกสาร Word หรืองานนําเสนอ PowerPoint

หมายเหตุ: แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel จะแทนที่ตัวช่วยสร้างแผนภูมิเดิม ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิด Excel จากแกลเลอรี คุณสามารถเรียกดูเทมเพลตและสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่โดยยึดตามเทมเพลตใดเวิร์กบุ๊กหนึ่งได้ ถ้าคุณไม่เห็น แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแท็บ แทรก เลือกชนิดแผนภูมิ แล้วดับเบิลคลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม

  แผนภูมิทั้งหมดของ Mac

 3. เมื่อคุณแทรกแผนภูมิลงใน Word หรือ PowerPoint เวิร์กชีต Excel ที่เปิดจะประกอบด้วยตารางของข้อมูลตัวอย่าง

 4. ใน Excel ให้แทนที่ข้อมูลตัวอย่างด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ ถ้าคุณมีข้อมูลของคุณในตารางอื่นอยู่แล้ว คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากตารางนั้น แล้ววางบนข้อมูลตัวอย่างได้ ดูตารางต่อไปนี้สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงข้อมูลให้พอดีกับชนิดแผนภูมิของคุณ

  สำหรับชนิดแผนภูมินี้

  จัดเรียงข้อมูล

  พื้นที่ แถบ คอลัมน์ แผนภูมิโดนัท เส้น แผนภูมิเรดาร์ หรือแผนภูมิพื้นผิว

  ในคอลัมน์หรือแถว ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ชุดข้อมูล 1

  ชุดข้อมูล 2

  ประเภท A

  10

  1.2

  ประเภท B

  11

  14

  ประเภท C

  9

  15

  หรือ

  ประเภท A

  ประเภท B

  ชุดข้อมูล 1

  10

  11

  ชุดข้อมูล 2

  1.2

  14

  แผนภูมิฟอง

  ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กัน และค่าขนาดฟองในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ค่า X

  ค่า Y คือ 1

  ขนาด 1

  0.7

  2.7

  4

  1.8

  3.2

  5

  2.6

  0.08

  6

  แผนภูมิวงกลม

  ในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของป้ายข้อมูล ตามตัวอย่างต่อไปนี้

  ยอดขาย

  ไตรมาสแรก

  25

  ไตรมาส 2

  30

  ไตรมาส 3

  45

  หรือ

  ไตรมาสแรก

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ยอดขาย

  25

  30

  45

  แผนภูมิหุ้น

  ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  เปิด

  สูง

  ต่ำ

  ปิด

  5/1/02

  44

  55

  11

  25

  6/1/02

  25

  57

  1.2

  38

  หรือ

  5/1/02

  6/1/02

  เปิด

  44

  25

  สูง

  55

  57

  ต่ำ

  11

  1.2

  ปิด

  25

  38

  แผนภูมิ XY (กระจาย)

  ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กันในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ค่า X

  ค่า Y คือ 1

  0.7

  2.7

  1.8

  3.2

  2.6

  0.08

  หรือ

  ค่า X

  0.7

  1.8

  2.6

  ค่า Y คือ 1

  2.7

  3.2

  0.08

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนจํานวนแถวและคอลัมน์ที่อยู่ในแผนภูมิ ให้วางตัวชี้ที่มุมล่างขวาของข้อมูลที่เลือก แล้วลากเพื่อเลือกข้อมูลเพิ่มเติม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตารางถูกขยายเพื่อรวมประเภทและชุดข้อมูลเพิ่มเติม

  การเลือกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนภูมิ Office

 6. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้สลับกลับไปยัง Word หรือ PowerPoint

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะปิดโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณอาจต้องการเปลี่ยนลักษณะการลงจุดแถวและคอลัมน์ของตารางในแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิเวอร์ชันแรกของคุณอาจลงจุดแถวของข้อมูลจากตารางบนแกนตั้ง (ค่า) ของแผนภูมิ และคอลัมน์ของข้อมูลบนแกนนอน (ประเภท) ในตัวอย่างต่อไปนี้ แผนภูมิจะเน้นยอดขายตามเครื่องมือ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามประเภท

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิเน้นยอดขายตามเดือน คุณสามารถย้อนกลับการลงจุดในแผนภูมิ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามเดือน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก สลับแถว/คอลัมน์

  สลับแถวของ Mac

ถ้า การสลับแถว/คอลัมน์ ไม่พร้อมใช้งาน

สลับแถว/คอลัมน์ จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิเปิดอยู่และสําหรับแผนภูมิบางชนิดเท่านั้น คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกแผนภูมิ แล้วแก้ไขเวิร์กชีตใน Excel

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก เค้าโครงด่วน

  เค้าโครงด่วนสําหรับ Mac

 4. คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการยกเลิกเค้าโครงด่วนที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด ปุ่มคำสั่ง+ Z

สไตล์แผนภูมิคือชุดของสีและเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมที่คุณสามารถนําไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้ เมื่อคุณเลือกสไตล์แผนภูมิ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลต่อทั้งแผนภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  ซีดี Mac

เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด ปุ่มคำสั่ง+ Z

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ ออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

  เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิใน Mac

 4. คลิก ชื่อแผนภูมิ เพื่อเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง แล้วกลับไปยังแผนภูมิเพื่อพิมพ์ชื่อเรื่องลงในกล่อง ชื่อแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

อัปเดตข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

ชนิดแผนภูมิ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สร้างแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิสําหรับข้อมูลของคุณใน Excel สำหรับเว็บ คุณสามารถสร้างแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง แผนภูมิกระจาย หรือแผนภูมิเรดาร์ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณมี 

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในข้อมูลที่คุณต้องการสร้างแผนภูมิ

  เมื่อต้องการลงจุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงลงในแผนภูมิ คุณยังสามารถเลือกข้อมูลได้ด้วย

 2. เลือก แทรก > > แผนภูมิ และชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการ

  ชนิดของแผนภูมิ

 3. บนเมนูที่เปิดขึ้น ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ โฮเวอร์เหนือแผนภูมิเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิ

  ข้อมูลแผนภูมิ
   

  เคล็ดลับ: ตัวเลือกของคุณจะไม่ถูกนําไปใช้จนกว่าคุณจะเลือกตัวเลือกจากเมนูคําสั่ง แผนภูมิ พิจารณาการรีวิวแผนภูมิหลายชนิด ขณะที่คุณชี้ไปที่รายการเมนู ข้อมูลสรุปจะปรากฏขึ้นถัดจากรายการเหล่านั้นเพื่อช่วยคุณตัดสินใจ 

 4. เมื่อต้องการแก้ไขแผนภูมิ (ชื่อ คําอธิบายแผนภูมิ ป้ายชื่อข้อมูล) ให้เลือกแท็บ แผนภูมิ แล้วเลือก รูปแบบ

  จัดรูปแบบแผนภูมิ

 5. ในบานหน้าต่าง แผนภูมิ ให้ปรับการตั้งค่าตามต้องการ  คุณสามารถกําหนดการตั้งค่าสําหรับชื่อแผนภูมิ คําอธิบาย แผนภูมิ ชื่อแกน ชื่อชุดข้อมูล และอื่นๆ ได้เอง

  บานหน้าต่างแผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิที่มีอยู่

คุณควรตรวจทานข้อมูลของคุณ และตัดสินใจว่าแผนภูมิชนิดใดจะทํางานได้ดีที่สุด ชนิดที่พร้อมใช้งานจะแสดงอยู่ด้านล่าง

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีดสามารถลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ โดยทั่วไป แผนภูมิคอลัมน์จะแสดงประเภทตามแกนนอนและค่าต่างๆ ตามแกนตั้ง ดังที่แสดงในแผนภูมินี้:

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

ชนิดของแผนภูมิคอลัมน์

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์แสดงค่าในคอลัมน์ 2 มิติ ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีประเภทที่แสดงถึง:

  • ช่วงของค่า (ตัวอย่างเช่น จำนวนรายการ เป็นต้น)

  • การจัดเรียงมาตราส่วนเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น มาตราส่วน Likert กับรายการต่างๆ เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

  • ชื่อที่ไม่ได้อยู่ในลำดับเฉพาะใดๆ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของรายการ ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อของบุคคล)

 • คอลัมน์แบบเรียงซ้อน แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงค่าในคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 2 มิติ ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีหลาย ชุดข้อมูล และคุณต้องการเน้นผลรวม

 • คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100%แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แสดงค่าในคอลัมน์ 2 มิติที่เรียงซ้อนกันเพื่อแสดง 100% ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีชุดข้อมูลสองชุดหรือมากกว่า และคุณต้องการเน้นผลกระทบกับข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าผลรวมในแต่ละประเภทเท่ากัน

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทจะถูกกระจายบนแกนนอนเท่าๆ กัน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะถูกกระจายบนแกนตั้งเท่าๆ กัน แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลแบบต่อเนื่องตามช่วงเวลาบนแกนที่ปรับมาตราส่วนเท่าๆ กัน ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับการแสดงข้อมูลในช่วงเวลาที่เท่ากัน เช่น เดือน ไตรมาส หรือปีงบประมาณ

แผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมาย

ชนิดของแผนภูมิเส้น

 • แผนภูมิเส้นและแผนภูมิเส้นพร้อมเครื่องหมายแผนภูมิเส้นสามารถแสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณมีจุดข้อมูลจำนวนมาก และการจัดเรียงลำดับที่นำเสนอนั้นมีความสำคัญ ถ้ามีหลายประเภทหรือค่าเป็นแบบโดยประมาณ ใช้แผนภูมิเส้นโดยไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมายแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนสามารถแสดงแนวโน้มของผลกระทบจากแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% พร้อมเครื่องหมายแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% สามารถแสดงแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละค่าส่งผลกระทบตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว ถ้ามีหลายประเภทหรือค่าเป็นแบบโดยประมาณ ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% โดยไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

  หมายเหตุ: 

  • แผนภูมิเส้นจะทำงานได้ดีเมื่อคุณมีชุดข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิของคุณ ถ้าคุณมีเพียงชุดข้อมูลชุดเดียว ให้พิจารณาใช้งานแผนภูมิกระจายแทน

  • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนจะเพิ่มข้อมูล ซึ่งอาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายในการดูว่าเส้นนั้นเรียงซ้อนกันอยู่ ดังนั้นให้พิจารณาใช้แผนภูมิเส้นชนิดอื่น หรือใช้แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแทน

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมแสดงขนาดของรายการในหนึ่ง ชุดข้อมูล ตามสัดส่วนของผลรวมของรายการ จุดข้อมูล ในแผนภูมิวงกลมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลม

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิวงกลมในกรณีดังนี้

 • คุณมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุด

 • ไม่มีค่าใดในข้อมูลของคุณเป็นค่าลบ

 • แทบไม่มีค่าใดในข้อมูลของคุณเป็นค่าศูนย์

 • คุณมีประเภทต่างๆ ไม่เกินเจ็ดประเภท ซึ่งทั้งหมดนี้จะบ่งบอกถึงส่วนต่างๆ ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวเฉพาะในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิโดนัทได้ เช่นเดียวกับแผนภูมิวงกลม แผนภูมิโดนัทแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมด แต่สามารถมีได้มากกว่าหนึ่ง ชุดข้อมูล

แผนภูมิโดนัท

เคล็ดลับ: แผนภูมิโดนัทอ่านได้ไม่ง่าย คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนหรือแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแทน

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิแท่งได้ แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ ในแผนภูมิแท่ง ปกติแล้วประเภทต่างๆ จะถูกจัดระเบียบตามแกนตั้ง และค่าต่างๆ จัดตามแกนนอน

แผนภูมิแท่ง

พิจารณาใช้แผนภูมิแท่งในกรณีดังนี้

 • ป้ายชื่อแกนมีความยาว

 • ค่าที่แสดงนั้นเป็นระยะเวลา

ชนิดของแผนภูมิแท่ง

 • คลัส เตอร์แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มจะแสดงแท่งเป็นแบบสองมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนจะแสดงความสัมพันธ์ของรายการแต่ละรายการต่อข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบแท่งสองมิติ

 • เรียงซ้อน 100%แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% จะแสดงแท่งในรูปแบบสองมิติที่เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละค่ามีผลกระทบต่อผลรวมทั้งหมดระหว่างประเภทต่างๆ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ได้ แผนภูมิพื้นที่สามารถใช้ในการลงจุดการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา และดึงความสนใจไปยังค่ารวมในแนวโน้มทั้งหมด โดยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ กับส่วนทั้งหมด

แผนภูมิพื้นที่

ชนิดของแผนภูมิพื้นที่

 • ตั้งแผนภูมิพื้นที่จะแสดงแนวโน้มของค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่แสดงในรูปแบบ 2 มิติ ตามกฎแล้ว ให้ใช้แผนภูมิเส้นแทนแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เพราะว่าข้อมูลจากชุดข้อมูลหนึ่งอาจซ่อนอยู่ด้านหลังข้อมูลจากอีกชุดได้

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนจะแสดงแนวโน้มผลกระทบของแต่ละค่าบนแกนเวลา หรือแกนข้อมูลประเภทอื่นๆ ในรูปแบบสองมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แบบเรียงซ้อน 100% จะแสดงแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละค่ามีผลกระทบตามช่วงเวลาหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์และแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิกระจายได้ างค่า x ในหนึ่งแถวหรือคอลัมน์ แล้วใส่ค่า y ที่สอดคล้องกันในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

แผนภูมิกระจายมีแกนค่าสองแกน: แกนค่าแนวนอน (x) และแกนค่าแนวตั้ง (y) แผนภูมิจะรวมค่า x และ y ลงในจุดข้อมูลเดียว และแสดงในช่วงที่ไม่สม่ำเสมอ หรือแสดงเป็นกลุ่ม แผนภูมิกระจายจะใช้สำหรับการแสดงและเปรียบเทียบค่าตัวเลข เช่น ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ สถิติ และวิศวกรรม

แผนภูมิกระจาย

พิจารณาการใช้แผนภูมิกระจายในกรณีดังนี้

 • คุณต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนอน

 • คุณต้องการใช้แกนนั้นเป็นมาตราส่วนลอการิทึม

 • ค่าในแกนนอนมีระยะห่างระหว่างค่าที่ไม่สม่ำเสมอ

 • จุดข้อมูลในแกนนอนมีจำนวนมาก

 • คุณต้องการปรับมาตราส่วนแกนอิสระของแผนภูมิกระจายเพื่อแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูลมากยิ่งขึ้น รวมถึงคู่หรือชุดกลุ่มของค่าต่างๆ

 • คุณต้องการแสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างชุดของข้อมูลชุดใหญ่ แทนที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูล

 • คุณต้องการเปรียบเทียบจุดข้อมูลจำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงเวลา  ยิ่งข้อมูลที่คุณรวมไว้ในแผนภูมิกระจายมีมากเท่าใด คุณจะสามารถทำการเปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

ชนิดของแผนภูมิกระจาย

 • กระจายแผนภูมินี้จะแสดงจุดข้อมูลโดยไม่มีการเชื่อมโยงเส้นเพื่อเปรียบเทียบคู่ของค่าต่างๆ

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบแผนภูมินี้แสดงเส้นโค้งเรียบที่เชื่อมโยงจุดข้อมูล เส้นโค้งเรียบสามารถแสดงโดยมีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมายได้ ใช้เส้นโค้งเรียบที่ไม่มีตัวทำเครื่องหมาย หากมีจุดข้อมูลหลายจุด

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงแผนภูมินี้แสดงเส้นตรงเชื่อมโยงระหว่างจุดข้อมูล เส้นตรงสามารถแสดงโดยมีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมายได้

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิเรดาร์ได้ แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบค่ารวมของ ชุดข้อมูล หลายค่า

แผนภูมิเรดาร์

ชนิดของแผนภูมิเรดาร์

 • แผนภูมิเรดาร์ และแผนภูมิเรดาร์ที่มีเครื่องหมาย แผนภูมิเรดาร์แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดกึ่งกลาง โดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายสําหรับจุดข้อมูลแต่ละจุด

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสีในแผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี พื้นที่ซึ่งครอบคลุมโดยชุดข้อมูลชุดหนึ่งจะถูกเติมด้วยสีเดียวกันสีหนึ่ง

เพิ่มหรือแก้ไขชื่อแผนภูมิ

คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขชื่อแผนภูมิ กําหนดลักษณะแผนภูมิเอง และรวมไว้ในแผนภูมิได้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเพื่อแสดงแท็บ แผนภูมิ บน Ribbon

 2. คลิก รูปแบบ เพื่อเปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบแผนภูมิ

  จัดรูปแบบแผนภูมิ
   

 3. ในบานหน้าต่าง แผนภูมิ ให้ขยายส่วน ชื่อแผนภูมิ

  แผนภูมิชื่อเรื่อง

 4. เพิ่มหรือแก้ไข ชื่อแผนภูมิ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

 5. ใช้สวิตช์เพื่อซ่อนชื่อเรื่องถ้าคุณไม่ต้องการให้แผนภูมิของคุณแสดงชื่อเรื่อง

เพิ่มชื่อแกนเพื่อปรับปรุงความยากง่ายในการอ่านแผนภูมิ

การเพิ่มชื่อลงในแกนแนวนอนและแกนแนวตั้งในแผนภูมิที่มีแกนจะทําให้อ่านได้ง่ายขึ้น คุณไม่สามารถเพิ่มชื่อแกนลงในแผนภูมิที่ไม่มีแกน เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัทได้

เช่นเดียวกับชื่อแผนภูมิ ชื่อแกนช่วยให้บุคคลที่ดูแผนภูมิเข้าใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับอะไร

แผนภูมิคอลัมน์ที่มีชื่อแกน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเพื่อแสดงแท็บ แผนภูมิ บน Ribbon

 2. คลิก รูปแบบ เพื่อเปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบแผนภูมิ

  จัดรูปแบบแผนภูมิ

 3. ในบานหน้าต่าง แผนภูมิ ให้ขยายส่วน แกนนอน หรือ แกนตั้ง 

  แกนนอน
   

 4. เพิ่มหรือแก้ไขตัวเลือก แกนนอน หรือ แกนตั้ง ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

 5. ขยาย ชื่อแกน

  แกนชื่อเรื่อง
   

 6. เปลี่ยนชื่อ แกน และปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบ

 7. ใช้สวิตช์เพื่อแสดงหรือซ่อนชื่อเรื่อง

เปลี่ยนป้ายชื่อแกน

ป้ายชื่อแกนจะแสดงอยู่ใต้แกนนอนและถัดจากแกนตั้ง แผนภูมิของคุณใช้ข้อความในข้อมูลต้นฉบับสําหรับป้ายชื่อแกนเหล่านี้

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบมีป้ายชื่อแกน

เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภทบนแกนนอนหรือแนวตั้ง ให้ทําดังนี้

 1. คลิกเซลล์ที่มีข้อความป้ายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  ป้ายชื่อแกนในแผนภูมิจะถูกอัปเดตด้วยข้อความใหม่โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: ป้ายชื่อแกนจะแตกต่างจากชื่อแกนที่คุณสามารถเพิ่มเพื่ออธิบายสิ่งที่แสดงบนแกน ชื่อแกนจะไม่แสดงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

เอาป้ายชื่อแกนออก

เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อบนแกนแนวนอนหรือแนวตั้งออก ให้ทําดังนี้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเพื่อแสดงแท็บ แผนภูมิ บน Ribbon

 2. คลิก รูปแบบ เพื่อเปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบแผนภูมิ

  จัดรูปแบบแผนภูมิ

 3. ในบานหน้าต่าง แผนภูมิ ให้ขยายส่วน แกนนอน หรือ แกนตั้ง 

  แกนนอน

 4. จากกล่องดรอปดาวน์สําหรับ ตําแหน่งป้ายชื่อ ให้เลือก ไม่มี เพื่อป้องกันไม่ให้ป้ายชื่อแสดงบนแผนภูมิ

  ป้ายชื่อแกนนอน
   

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×