สร้างและบันทึกเทมเพลต PowerPoint

สร้างและบันทึกเทมเพลต PowerPoint

เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอและบันทึกเป็นไฟล์เทมเพลตของ PowerPoint (.potx) คุณจะสามารถแชร์กับเพื่อนร่วมงานและนำกลับมาใช้อีกครั้งได้ เมื่อต้องการสร้างเทมเพลต คุณจะต้องปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และชุดของเค้าโครงสไลด์

ดาวน์โหลด เลือกเทมเพลตที่ฟรีนับพันเทมเพลตเพื่อดาวน์โหลดที่Templates.Office.com

เคล็ดลับ: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with layouts for templates!

คลิกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดส่วนและดูคำแนะนำโดยละเอียด:

 1. เปิดงานนำเสนอเปล่า:ไฟล์>ใหม่>งานนำเสนอเปล่า

 2. บนแท็บออกแบบให้เลือกขนาดสไลด์>ขนาดสไลด์แบบกำหนดเองและเลือกการวางแนวหน้ากระดาษและมิติที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บมุมมองในกลุ่มมุมมองต้นแบบให้เลือกต้นแบบสไลด์

   บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  ต้นแบบสไลด์คือรูปสไลด์ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ด้านบนสุดของรายการรูปขนาดย่อของสไลด์ ทางด้านซ้ายของสไลด์ของคุณ เค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะถูกวางไว้ข้างใต้ต้นแบบสไลด์นั้น

  ต้นแบบสไลด์

 4. เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มธีมที่มีสีสันพร้อมด้วยฟอนต์และเอฟเฟ็กต์พิเศษ ให้คลิก ธีม แล้วเลือกธีมจากแกลเลอรี ใช้แถบเลื่อนทางด้านขวาเพื่อดูธีมเพิ่มเติม

   ธีมของ PowerPoint

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ให้คลิก สไตล์พื้นหลัง และเลือกพื้นหลัง

   สไตล์พื้นหลังของ PowerPoint

  • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ (สำหรับข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ วิดีโอ เสียง และวัตถุอื่นๆ) ให้เลือกเค้าโครงสไลด์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่คุณต้องการให้มีพื้นที่สำรองไว้ และเลือกทำดังต่อไปนี้:

   คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วเลือกประเภทของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเพิ่ม

   แสดงปุ่ม แทรกตัวยึด ในมุมมองต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint

   บนต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ ให้คลิกและลากเพื่อวาดขนาดของพื้นที่ที่สำรองไว้

   แนะ   เมื่อต้องการปรับขนาดพื้นที่ที่สำรองไว้ให้ลากมุมของเส้นขอบใดเส้นหนึ่ง

  • เมื่อต้องการย้ายพื้นที่ที่สำรองไว้บนต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ ให้เลือกขอบ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

   การย้ายพื้นที่ที่สำรองไว้บนสไลด์

  • เมื่อต้องการเอาพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ไม่ต้องการในต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ออก ให้เลือกพื้นที่ที่สำรองไว้ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ แล้วเลือกเส้นขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้บนสไลด์แล้วกด Delete

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวหน้าสำหรับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก ขนาดสไลด์ > ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

   ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

   ภายใต้ การวางแนว ให้เลือก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

   คลิก แนวตั้ง

 1. บนแท็บไฟล์ให้คลิกบันทึกเป็น(หรือบันทึกสำเนาถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft 365 )

 2. ภายใต้บันทึกให้คลิกเรียกดูเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น

  คลิกปุ่มเรียกดูที่อยู่ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่างเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น
 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นในรายการบันทึกเป็นชนิดให้เลือกเทมเพลต PowerPoint

  บันทึกเป็นเทมเพลต PowerPoint

  เมื่อคุณเลือกชนิด "เทมเพลต" PowerPoint จะสลับตำแหน่งที่เก็บข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติโฟลเดอร์เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับเทมเพลตของคุณ หรือไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 5. เลือก บันทึก

 6. เมื่อต้องการใช้เทมเพลตในงานนำเสนอใหม่ ให้คลิก ไฟล์ > สร้าง จากนั้นคลิก กำหนดเอง > เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง แล้วดับเบิลคลิกเทมเพลตที่คุณบันทึกไว้แล้ว

  ภายใต้ ไฟล์ > สร้าง ให้คลิก กำหนดเอง จากนั้นคลิก เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง

ดูเพิ่มเติม

สร้างธีมของคุณเองใน PowerPoint

บันทึกการออกแบบสไลด์ (ธีม) เป็นเทมเพลต

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบพื้นที่ที่สำรองไว้

ต้นแบบสไลด์คืออะไร

เค้าโครงสไลด์คืออะไร

สร้างและใช้เทมเพลตของคุณเองใน Office for Mac

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

บนแท็บไฟล์ให้คลิกบันทึกเป็นในกล่องชื่อไฟล์ให้เทมเพลตของคุณชื่อจากนั้นในกล่องบันทึกเป็นชนิดให้เลือกเทมเพลต PowerPoint (* .potx)

บันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ .potx

คลิกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดส่วนและดูคำแนะนำ:

เมื่อต้องการเริ่มสร้างเทมเพลตที่คุณจะใช้ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เปิดงานนำเสนอเปล่า

 2. บนแท็บออกแบบให้เลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วเลือกการวางแนวและขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  เคล็ดลับ:    ในมุมมองต้นแบบสไลด์ ในบานหน้าต่าง รูปขนาดย่อ ของสไลด์ ต้นแบบสไลด์จะแสดงด้วยรูปสไลด์ที่ใหญ่กว่า และเค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะมีขนาดเล็กกว่า โดยอยู่ใต้ต้นแบบสไลด์นั้น

  ต้นแบบสไลด์ที่มีเค้าโครง

  1. ต้นแบบสไลด์

  2. เค้าโครงที่เกี่ยวข้อง

 4. เมื่อต้องการกำหนดต้นแบบสไลด์และเค้าโครงที่เกี่ยวข้องเอง ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาพื้นที่ที่สำรองไว้เริ่มต้นที่ไม่ต้องการออกจาก เค้าโครง ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อสไลด์ ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่มี พื้นที่ที่สำรองไว้ จากนั้น คลิกเส้นขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้ในหน้าต่างงานนำเสนอ แล้วกด DELETE

  • เมื่อต้องการเพิ่ม ตัวแทน ข้อความ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการให้มีตัวแทนนั้น แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้

   1. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม เค้าโครงต้นแบบ ให้คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วคลิก ข้อความ

   2. คลิกที่ตำแหน่งหนึ่งบนต้นแบบสไลด์ จากนั้นลากเพื่อวาดพื้นที่ที่สำรองไว้

    เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการปรับขนาดพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้ลากมุมใดมุมหนึ่งของเส้นขอบ

   3. พิมพ์ข้อความอธิบายที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ของเทมเพลตของคุณใส่ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

  • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ชนิดอื่นที่มีเนื้อหา เช่น รูปภาพ, ภาพตัดปะ, สกรีนช็อต, กราฟิก SmartArt, แผนภูมิ, ภาพยนตร์, เสียง และตาราง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม เค้าโครงต้นแบบ ให้คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วคลิกชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเพิ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มอักขระโดยใช้สีและพื้นหลัง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   1. เมื่อต้องการนำ ธีม ไปใช้ (เพื่อรวมสี การจัดรูปแบบ เอฟเฟ็กต์ในเค้าโครง) กับงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขธีม ให้คลิก ธีม แล้วเลือกธีม

   2. เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก สไตล์พื้นหลัง แล้วเลือกพื้นหลัง

 1. เมื่อต้องการบันทึกเทมเพลตของคุณ ให้คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ หรือไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 3. ในรายการบันทึกเป็นชนิดให้คลิกเทมเพลต PowerPoint (.potx)

  เมื่อคุณเลือกชนิด "เทมเพลต" PowerPoint จะสลับตำแหน่งที่เก็บข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติโฟลเดอร์\Program Files\Microsoft Office\Templates\

 4. เลือก บันทึก

 5. เมื่อต้องการใช้เทมเพลตของคุณสำหรับงานนำเสนอใหม่ให้คลิกไฟล์>ใหม่ จากนั้นคลิกเทมเพลตของฉัน ในกล่องโต้ตอบงานนำเสนอใหม่ให้เลือกเทมเพลตที่คุณบันทึกไว้แล้วคลิกตกลง

  ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการนำเทมเพลตใหม่ของคุณไปใช้ในงานนำเสนอ ให้ดู นำเทมเพลตไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

  บนแท็บ ไฟล์ ของ Ribbon ให้เลือก สร้าง จากนั้นเลือกปุ่ม เทมเพลตของฉัน

ลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมพลต PowerPoint

เมื่อต้องการนำเทมเพลต PowerPoint ๒๐๐๗ใหม่หรือแบบอื่นที่มีอยู่แล้วให้ดูนำเทมเพลตไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเทมเพลต

เมื่อคุณสร้างเทมเพลต ให้เพิ่มเนื้อหาใดๆ ที่คุณต้องการป้องกันการไม่ให้ผู้ใช้ของเทมเพลตของคุณได้ลงในต้นแบบสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์ เช่น ข้อความพร้อมท์ที่แนะนำ โลโก้ ข้อมูลหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เนื้อหาเรื่อง พื้นหลัง การจัดรูปแบบ สี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์

ผู้ใช้ของเทมเพลตของคุณจะทำงานในมุมมองปกติ โดยได้รับคำแนะนำจากพร้อมท์เชิงแนะนำที่คุณเพิ่มไว้ ผู้ใช้เทมเพลตจะแทนที่ข้อความพร้อมท์เชิงแนะนำและตัวแทนเนื้อหาอื่นๆ ด้วยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับโครงการหรืองานนำเสนอของตนเอง

 1. เปิดงานนำเสนอเปล่า

 2. บนแท็บออกแบบให้เลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วเลือกการวางแนวและขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บมุมมองในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอให้คลิกต้นแบบสไลด์

 4. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขต้นแบบ ให้คลิก แทรกต้นแบบสไลด์

  หมายเหตุ: 

  • ในบานหน้าต่าง รูปขนาดย่อ ของสไลด์ ต้นแบบสไลด์จะแสดงด้วยรูปสไลด์ที่ใหญ่กว่า และเค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะอยู่ใต้ต้นแบบสไลด์นั้น

  • งานนำเสนอจำนวนมากมีต้นแบบสไลด์มากกว่าหนึ่งรายการ คุณจึงอาจต้องเลื่อนเพื่อค้นหาต้นแบบสไลด์ที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเริ่มกำหนดต้นแบบสไลด์เอง ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาเค้าโครงสไลด์ในตัวใดๆ ที่มาพร้อมกับต้นแบบสไลด์เริ่มต้นออก ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ให้คลิกขวาที่เค้าโครงสไลด์แต่ละเค้าโครงที่คุณไม่ต้องการใช้ แล้วคลิก ลบเค้าโครง

  • เมื่อต้องการเอาพื้นที่ที่สำรองไว้เริ่มต้นที่ไม่ต้องการออก ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้คลิกเส้นขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้ในหน้าต่างงานนำเสนอ แล้วกด DELETE

  • เมื่อต้องการเพิ่ม ตัวแทน ข้อความ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการให้มีตัวแทนนั้น แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้

 6. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม เค้าโครงต้นแบบ ให้คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วคลิก ข้อความ

 7. คลิกที่ตำแหน่งหนึ่งบนต้นแบบสไลด์ จากนั้นลากเพื่อวาดพื้นที่ที่สำรองไว้

  เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการปรับขนาดพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้ลากมุมใดมุมหนึ่งของเส้นขอบ

 8. พิมพ์ข้อความอธิบายที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ของเทมเพลตของคุณใส่ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

  • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ชนิดอื่นที่มีเนื้อหา เช่น รูปภาพ, ภาพตัดปะ, กราฟิก SmartArt, แผนภูมิ, ภาพยนตร์, เสียง และตาราง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม เค้าโครงต้นแบบ ให้คลิกชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเพิ่ม

  • เมื่อต้องการนำ ธีม ไปใช้ (เพื่อรวมสี การจัดรูปแบบ เอฟเฟ็กต์ในเค้าโครง) กับงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขธีม ให้คลิก ธีม แล้วคลิกธีม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก สไตล์พื้นหลัง แล้วคลิกพื้นหลัง

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวของหน้าสำหรับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนวสไลด์ แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความให้ปรากฏในท้ายกระดาษที่ด้านล่างของสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำต่อไปนี้:

   1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

   2. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ท้ายกระดาษ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏที่ด้านล่างของสไลด์ของคุณ

   3. เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาท้ายกระดาษบนสไลด์ทั้งหมด ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ท้ายกระดาษให้ดูที่แสดงข้อมูลท้ายกระดาษบนสไลด์ของคุณ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ หรือไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

 3. ในรายการบันทึกเป็นชนิดให้คลิกเทมเพลต PowerPoint (* .potx)

  เมื่อคุณเลือกชนิด "เทมเพลต" PowerPoint จะสลับตำแหน่งที่เก็บข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติโฟลเดอร์\Program Files\Microsoft Office\Templates\

 4. เลือก บันทึก

 5. ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการนำเทมเพลตใหม่ของคุณไปใช้กับงานนำเสนอให้ดูนำเทมเพลตไปใช้กับงานนำเสนอใหม่

ใช้แม่แบบกับงานนำเสนอใหม่

ให้ดูนำเทมเพลตไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

คุณไม่สามารถสร้างเทมเพลตใน PowerPoint สำหรับเว็บ ได้ คุณจำเป็นต้องใช้ PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปแทน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×