ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Project บนเดสก์ท็อป

แก้ไขโครงการ

สร้างโครงการใน Project 2016

สร้างโครงการจากเทมเพลต

 1. เปิด Project
  เลือก ไฟล์ > ใหม่ ถ้าคุณกำลังทำงานในแผนโครงการ

 2. เลือกเทมเพลต หรือพิมพ์ในกล่อง ค้นหาเทมเพลตแบบออนไลน์ แล้วกด Enter
  หรือเลือก โครงการเปล่า เพื่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มต้น

 3. เลือกเทมเพลตเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่รวมอยู่ในเทมเพลตและตัวเลือกใดๆ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วเลือก สร้าง

เปลี่ยนแหล่งข้อมูล งาน และระยะเวลาในเทมเพลต เพื่อให้เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างโครงการใหม่จากโครงการที่มีอยู่ ให้เปลี่ยนวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของโครงการ แล้วบันทึกไฟล์โครงการด้วยชื่อใหม่หรือในตำแหน่งอื่น

สกรีนช็อตของเทมเพลตแผนโครงการในประเภทธุรกิจ

เพิ่มงานไปยังโครงการ

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. พิมพ์ชื่องานในเขตข้อมูลชื่องานที่ว่างเขตแรก

 3. กด Enter

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อใส่งานที่คุณต้องการ

ถ้าการเพิ่มงานครั้งละหนึ่งงานใช้เวลานานเกินไป คุณยังสามารถ:

สกรีนช็อตของงานที่จัดกำหนดโดยอัตโนมัติที่ใส่ไว้ในแผนโครงการใหม่

ร่างงานในโครงการ

เยื้องงานเข้าหรือเยื้องงานออกเพื่อแสดงลำดับชั้น งานที่เยื้องเข้ากลายเป็นงานย่อยของงานที่สูงกว่า ซึ่งกลายเป็นงานสรุป

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. เลือกงานเดียวหรือหลายงานในคอลัมน์ ชื่องาน ที่คุณต้องการเยื้องเข้าหรือเยื้องออก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก งาน > กำหนดการ > เยื้องงานเข้า ปุ่ม เยื้องงาน ใน Ribbon หรือกด Alt+Shift+Left เพื่อทำให้งานเป็นงานย่อย

  • เลือก งาน > กำหนดการ > เยื้องงานออก ปุ่ม เยื้องงาน บน Ribbon หรือกด Alt+Shift+Right เพื่อย้ายงานไปยังระดับสูงกว่างานนั้น

คุณสามารถ ใช้งานย่อยและงานสรุป เพื่อแสดงขั้นตอนที่นำทางผ่านโครงการใหญ่ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

สกรีนช็อตของงานที่จัดเค้าร่างในแผนโครงการ

ลิงก์งานในโครงการ

คุณสามารถลิงก์สองงานใดก็ได้ในโครงการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของงานเหล่านั้น ที่เรียกว่าการขึ้นต่อกันของงาน หลังจากที่คุณลิงก์งาน ทุกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะมีผลต่ออย่างอื่น

 1. เลือก มุมมอง > มุมมองงาน > แผนภูมิแกนต์

 2. กด Ctrl ค้างไว้ และเลือกงานสองงานที่คุณต้องการลิงก์ (ในคอลัมน์ ชื่องาน)

 3. เลือก งาน > ลิงก์งานที่เลือก ปุ่ม ลิงก์งาน บนแท็บ งาน ของ Ribbon หรือกด Ctrl+F2

Project สนับสนุน สี่ชนิดลิงก์งานเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่แตกต่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์งานและการจัดกำหนดการ ให้ดู วิธีที่ Project จัดกำหนดการงาน: เบื้องหลัง

สกรีนช็อตโดยรวมของงานที่ลิงก์ในแผนโครงการและแผนภูมิแกนต์

เปลี่ยนมุมมองของคุณ

 1. เลือกแท็บ มุมมอง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกมุมมองที่คุณต้องการใช้ในกลุ่ม มุมมองงาน หรือกลุ่ม มุมมองทรัพยากร

  • เลือก แผนภูมิแกนต์ > มุมมองเพิ่มเติม เพื่อดูมุมมองที่พร้อมใช้งานทั้งหมด แล้วเลือกจากตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ มุมมองเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกมุมมองที่ถูกต้องสำหรับโครงการของคุณใช่ไหม

สกรีนช็อตโดยรวมของกลุ่ม มุมมองงาน และ มุมมองทรัพยากร บนแท็บ มุมมอง และแผนโครงการในมุมมอง ปฏิทิน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×