ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
สร้างไซต์การติดต่อสื่อสารหลายภาษา หน้า และข่าวสาร

สร้างไซต์การติดต่อสื่อสารหลายภาษา หน้า และข่าวสาร

ถ้าองค์กรของคุณครอบคลุมประชากรที่หลากหลาย คุณอาจต้องการให้เนื้อหาในไซต์อินทราเน็ตของคุณพร้อมใช้งานในหลายภาษา องค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่น การนําทางของไซต์ ชื่อไซต์ และรายละเอียดไซต์ สามารถแสดงเป็นภาษาที่ผู้ใช้ต้องการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงหน้าและโพสต์ข่าวสารบนไซต์การติดต่อสื่อสารที่คุณแปลและแสดงเป็นภาษาที่ผู้ใช้ต้องการได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ชื่อไซต์แบบหลายภาษา ฟีเจอร์การนําทาง และส่วนท้ายที่อธิบายไว้ในบทความนี้จะค่อยๆ ถูกนํามาแนะนําให้องค์กรที่เข้าร่วมใน โปรแกรมการเผยแพร่ที่เป้าหมาย ซึ่งหมายความว่าคุณจะยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้ หรืออาจดูแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความวิธีใช้

ดูวิดีโอนี้และดูขั้นตอนด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์หลายภาษา

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไซต์การติดต่อสื่อสารที่คุณใช้ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาเริ่มต้นของไซต์ที่คุณต้องการใช้ ภาษาเริ่มต้นของไซต์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างไซต์การติดต่อสื่อสาร ให้ดูขั้นตอนในการสร้างไซต์การติดต่อสื่อสาร

หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารของคุณถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาเริ่มต้นที่คุณต้องการใช้ แล้ว ให้เปิดใช้งานไซต์ของคุณเพื่อใช้ฟีเจอร์หลายภาษา และเลือกภาษาที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเรียนรู้ว่าภาษาใดที่พร้อมใช้งานให้เลือกได้ ให้ดูที่ภาษาที่สนับสนุนSharePointภาษา

To create pages on communications sites in different languages, you can use the translation feature to make copies of pages created in your default language. จากนั้นสเนาสามารถแปลด้วยตนเองได้ หน้าการแปลที่เผยแพร่จะแสดงในไซต์ภาษาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ รวมถึงใน Web Part เนื้อหาข่าวสารและเน้นของแต่ละภาษา

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์การแปลหน้าจะพร้อมใช้งานบนไซต์การติดต่อสื่อสารเท่านั้น

 • หน้าจะไม่ถูกแปลโดยอัตโนมัติ แต่ละหน้าที่สร้างขึ้นในภาษาเริ่มต้นของคุณอาจมีหน้าที่สอดคล้องกันในภาษาเป้าหมายที่คุณเลือก หรือบุคคลที่คุณกําหนดให้แปลด้วยตนเอง หลังจากที่คุณแปลหน้าดังกล่าวและเผยแพร่หน้านั้นแล้ว หน้านั้นจะแสดงให้ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ภาษาดังกล่าวเห็นโดยอัตโนมัติ

 • การเปลี่ยนแปลงต้นฉบับ หน้าต้นฉบับ หรือหน้าการแปลอื่นๆ จะไม่ถูกซิงค์โดยอัตโนมัติกับหน้าการแปลทั้งหมด หน้าการแปลแต่ละหน้าต้องได้รับการอัปเดตด้วยตนเอง

 • ภาษาที่แสดงให้ผู้ใช้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ภาษาส่วนบุคคลและภูมิภาคของพวกเขา

 • เราขอแนะนนะให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้กับไซต์หลายภาษา อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้งาน SharePoint Server เวอร์ชันก่อนหน้า 2019 ให้ดู การใช้ฟีเจอร์ชุดรูปแบบของไซต์หลายภาษา

 • ฟีเจอร์หลายภาษาที่อธิบายในบทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในไซต์ย่อย

ในบทความนี้

เปิดใช้งานฟีเจอร์หลายภาษาและเลือกภาษา

สร้างหน้าภาษาที่คุณต้องการ

ดูหน้าการแปลบนไซต์ภาษา

ตรวจสอบสถานะของหน้า

ตัวแปลสามารถอะไรได้บ้าง

การแจ้งเตือนทางอีเมล

การอัปเดตหน้าภาษาเริ่มต้น

การอนุมัติหน้า

หน้าการแปลใน Web Part ข่าวสารและเนื้อหาที่เน้น

ลบหน้าการแปล

ค้นหาหน้าการแปล

ตั้งค่าชื่อไซต์หลายภาษา การนําทาง และส่วนท้าย

วิธีแก้ไขปัญหาทั่วไป

เปิดใช้งานฟีเจอร์หลายภาษาและเลือกภาษา

 1. ไปที่ไซต์การติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์หลายภาษา

 2. เลือกการตั้งค่าจากด้านบนขวา แล้วเลือกข้อมูลไซต์

 3. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อมูลไซต์ ให้เลือก ดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 4. ภายใต้ การดูแลไซต์ให้เลือก การตั้งค่าภาษา

 5. ภายใต้ เปิดใช้งานหน้าและข่าวสารที่จะแปลเป็นหลายภาษา เลื่อนการสลับเป็นเปิด

 6. ภายใต้ เพิ่มหรือเอาภาษาของไซต์ออก ให้เริ่มพิมพ์ชื่อภาษา ใน เลือกหรือพิมพ์ภาษา หรือเลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์ คุณสามารถทําซ้ําขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มหลายภาษา

 7. คุณสามารถเพิ่มหรือเอาภาษาออกจากไซต์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยกลับไปที่หน้านี้

  การตั้งค่าภาษาของไซต์

 8. ถ้าคุณจะแปลหน้า ให้เลือกกําหนดตัวแปลอย่างน้อยหนึ่ง ตัวให้กับแต่ละ ภาษา (ยกเว้นภาษาเริ่มต้นของไซต์) ในคอลัมน์ตัวแปลภาษาให้เริ่มพิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นตัวแปล แล้วเลือกชื่อจากรายการ

  หมายเหตุ: ทุกคนใน Active Directory ขององค์กรของคุณ สามารถได้รับการมอบหมายให้ในฐานะผู้แปลได้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้แปลจะไม่มอบสิทธิ์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เมื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขไซต์พยายามเข้าถึงไซต์ พวกเขาจะถูกไปยังเว็บเพจที่พวกเขาสามารถร้องขอการเข้าถึงได้

 9. เลือกบันทึก

เมื่อคุณเพิ่มภาษาแล้ว คุณจะเห็นดรอปดาวน์บนไซต์ของคุณที่อนุญาตให้คุณไปยังไซต์ภาษาอื่นที่คุณเลือกได้

หมายเหตุ: ภาษาเริ่มต้นของไซต์ถูกตั้งค่าเป็นภาษาที่เลือกเมื่อไซต์ถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อไซต์ไซต์ไม่สนับสนุนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สนับสนุน ภาษาอังกฤษจะถือเป็นภาษาที่ต้องการ นี่เป็นปัญหาที่ทราบแล้ว

สร้างหน้าภาษาที่คุณต้องการ

เมื่อคุณเปิดใช้งานไซต์ของคุณฟีเจอร์หลายภาษาและคุณได้เลือกภาษาที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถสร้างหน้าการแปลที่คุณต้องการได้ วิธีการมีดังนี้:

 1. ไปยังหน้าภาษาเริ่มต้นที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานในภาษาอื่น

 2. บนแถบด้านบน ให้เลือกการแปล

 3. ปุ่ม การแปล

 4. ถ้าคุณต้องการสร้างหน้าการแปลในแต่ละภาษาที่พร้อมใช้งานในไซต์ของคุณ ให้เลือก สร้างให้กับทุกภาษา มิฉะนั้น ให้เลือก สร้าง เฉพาะกับภาษาที่คุณต้องการ

  บานหน้าต่างการแปล

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณสร้างหน้าการแปลขณะที่หน้าภาษาเริ่มต้นของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เผยแพร่ คุณต้องประกาศหน้าภาษาเริ่มต้นใหม่เพื่อให้แน่ใจว่า:

  • หน้าการแปลจะแสดงในไซต์ภาษาที่สอดคล้องกัน

  • หน้าการแปลจะแสดงอย่างถูกต้องใน Web Part ข่าว และ Web Part เนื้อหาที่เน้น

  • ดรอปดาวน์ภาษาที่ด้านบนของไซต์มีภาษาทั้งหมดที่คุณเปิดใช้งาน

เมื่อสร้างหน้าแล้ว สถานะของหน้า (แบบร่างที่บันทึกไว้ เผยแพร่แล้ว และอื่นๆ) จะแสดงในบานหน้าต่างการแปลถัดจากแต่ละภาษา นอกจากนี้ ผู้แปลที่คุณมอบหมายจะได้รับการ แจ้งให้ทราบในอีเมล ที่ร้องขอการแปล

ดูหน้าการแปลบนไซต์ของหน้านั้น

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าการแปลของคุณแสดงเป็นภาษาที่ถูกต้อง ให้ไปที่หน้าภาษาของไซต์เริ่มต้น แล้วเลือกดรอปดาวน์ที่ด้านบนของหน้า เลือกภาษาของหน้าการแปลที่คุณต้องการดู

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาในรายการดรอปดาวน์ ภาษานั้นจะถูกใช้กับทุกหน้าบนไซต์นั้นในช่วงเวลาของเซสชันของเบราว์เซอร์ ซึ่งจะไม่มีผลต่อการกนําทางภาษาของผู้ใช้ของคุณ (ซึ่งจะระบุภาษาที่แสดงของรายการต่างๆ เช่น ชื่อไซต์ ชื่อเรื่อง และการนําทาง) 

ดรอปดาวน์ภาษา

ตรวจสอบสถานะของหน้า

สถานะของแต่ละหน้า (แบบร่างที่บันทึกไว้ เผยแพร่แล้ว และอื่นๆ) จะแสดงในบานหน้าต่างการแปลข้างๆ แต่ละภาษา เมื่อต้องการดูสถานะ:

 1. ไปที่หน้าภาษาเริ่มต้น

 2. เลือกการแปล ที่ด้านบนของหน้า

  ในบานหน้าต่างการแปล ทางด้านขวา สถานะของแต่ละหน้าภาษาจะแสดงขึ้น รวมทั้งลิงก์เพื่อดูหน้า

สถานะการแปล

ตัวแปลสามารถอะไรได้บ้าง

ตัวแปลจะแปลสเนาของหน้าภาษาเริ่มต้นเป็นภาษาที่ระบุด้วยตนเอง เมื่อสเนาของหน้าถูกสร้างขึ้น ตัวแปลจะได้รับ การแจ้งเตือนในอีเมล ที่มีการร้องขอการแปล อีเมลมีลิงก์ไปยังหน้าภาษาเริ่มต้นและหน้าการแปลที่สร้างขึ้นใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่ส่วน การแจ้งเตือนทางอีเมล ทางด้านล่าง ตัวแปลจะ:

 1. เลือก ปุ่ม เริ่มการแปล ในอีเมล

 2. เลือกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า และแปลเนื้อหา

 3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้เลือก บันทึกเป็นแบบร่าง(ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะให้ผู้อ่านมองเห็น) หรือถ้าหน้านั้นพร้อมที่จะให้ทุกคนที่ใช้ภาษานั้นบนไซต์มองเห็น ให้เลือก เผยแพร่ หรือ โพสต์ ข่าวสาร

  ถ้าการอนุมัติหรือการจัดตารางเปิดอยู่ ปุ่มอาจบอกว่า ส่ง เพื่อขอการอนุมัติ หรือ เผยแพร่ในภายหลัง/โพสต์ในภายหลัง

 4. การแจ้งเตือนทางอีเมลจะถูกส่งไปยังบุคคลที่ร้องขอการแปล

การแจ้งเตือนทางอีเมล

 • เมื่อหน้าการแปลถูกสร้างขึ้น อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้แปลที่ได้รับมอบหมายเพื่อขอการแปล อีเมลมี ปุ่มเริ่มต้น การแปล

  อีเมลที่ร้องขอการแปล

 • เมื่อโปรแกรมแปลเผยแพร่หน้าการแปล อีเมลจะถูกส่งไปยังบุคคลที่ร้องขอการแปล

 • เมื่ออัปเดตหน้าภาษาเริ่มต้นและบันทึกเป็นแบบร่างแล้ว อีเมลจะถูกส่งไปยังตัวแปลเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบที่อาจต้องใช้การอัปเดตหน้าการแปล

การแจ้งเตือนทางอีเมลจะถูกตั้งค่าเป็นชุดครั้งละ 30 นาทีตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่ออีเมลแรกที่เกี่ยวข้องกับหน้าถูกส่งและการอัปเดตไปยังหน้าภาษาเริ่มต้น อีเมลการแจ้งเตือนถัดไปหรืออีเมลอื่นๆ ที่ต้องใช้ส่งจะถูกตั้งค่าเป็นชุดและจะถูกส่งหลังจาก 30 นาที

การอนุมัติหน้า

เมื่อ เปิดการอนุมัติ หน้า หน้าภาษาเริ่มต้นและหน้าการแปลต้องได้รับการอนุมัติและเผยแพร่ก่อนที่หน้าการแปลจะพร้อมใช้งานกับทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้านั้น

การอัปเดตหน้าภาษาเริ่มต้น

เมื่อหน้าภาษาเริ่มต้นได้รับการอัปเดต จะต้องเผยแพร่หน้านั้นใหม่ จากนั้น ตัวแปลของหน้าการแปลจะได้รับการแจ้งเตือนในอีเมลที่มีการอัปเดต จึงสามารถอัปเดตหน้าการแปลแต่ละหน้าได้

หน้าการแปลใน Web Part ข่าวสารและเนื้อหาที่เน้น

โฮมเพจ โพสต์ และหน้าของไซต์จะแสดงตามภาษาของหน้า ซึ่งหมายความว่า:

 • ถ้าโฮมเพจของไซต์ของคุณไม่ได้แปลเป็นภาษาที่ผู้ใช้ต้องการ เนื้อหาทั้งหมดบนหน้า (รวมถึงโพสต์ข่าวสารและเนื้อหาที่เน้น) จะแสดงเป็นภาษาเริ่มต้นของไซต์

 • ถ้าโพสต์ข่าวสารหรือหน้าแต่ละรายการไม่ได้แปลเป็นภาษาที่ผู้ใช้ต้องการ โพสต์หรือหน้านั้นจะใช้ภาษาเริ่มต้นของไซต์เมื่อปรากฏใน Web Part ข่าวสารหรือ Web Part เนื้อหาที่เน้น

หมายเหตุ: หน้าการแปลและโพสต์ข่าวสารต้องได้รับการอนุมัติและเผยแพร่ก่อนที่จะปรากฏใน Web Part เนื้อหาข่าวสารหรือที่เน้น

ลบหน้าการแปล

เมื่อคุณลบหน้าการแปล คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเพิ่มเติมสองสามขั้นตอนเพื่อตัดการเชื่อมโยงระหว่างหน้าภาษาเริ่มต้นและหน้าการแปลที่ถูกลบ ซึ่งรวมถึงการเปิดหน้าภาษาเริ่มต้นเพื่อแก้ไข เปิดแผง การแปล แล้วประกาศใหม่

 1. ไปที่ไลบรารี หน้า ของไซต์นั้น

 2. ค้นหาหน้าที่คุณต้องการลบในโฟลเดอร์ภาษาที่อยู่ติดกับหน้าภาษาเริ่มต้น โฟลเดอร์สามารถถูกระบุได้โดยรหัสภาษา 2 หรือ 4 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ภาษาฝรั่งเศสจะถูกระบุเป็นfr

  โฟลเดอร์การแปล

 3. เลือกหน้าที่คุณต้องการภายในโฟลเดอร์ จากนั้นคลิกจุดไข่ตา (...) ทางด้านขวาของหน้าที่เลือก

  ไลบรารีหน้าที่มีจุดไข่หนังสือที่อยู่ถัดจากไฟล์ที่เลือก

 4. คลิก ลบ

  ลบสั่งที่อยู่ถัดจากหน้าที่เลือก

 5. หลังจากที่คุณลบหน้าแล้ว ให้ไปที่หน้าภาษาเริ่มต้น แล้วเลือก แก้ไข ที่ด้านบนขวา ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไข ขั้นตอนที่เหลือจะไม่ใช้งาน

 6. เลือกการแปล ที่ด้านบนของหน้า

 7. ในแผง การแปล คุณควรจะเห็นข้อความที่ระบุว่าการเชื่อมโยงกับหน้าได้รับการแก้ไขแล้ว

 8. ประกาศหน้าภาษาเริ่มต้นใหม่

ค้นหาหน้าการแปล

คุณสามารถใช้ดรอปดาวน์ภาษาที่ด้านบนของหน้าแผง การแปลหรือค้นหาหน้าในไลบรารีหน้า

เมื่อต้องการค้นหาในไลบรารี หน้า ให้ต่อไปนี้

 1. ไปที่ไลบรารี หน้า ของไซต์นั้น

 2. ค้นหาหน้าที่คุณต้องการลบในโฟลเดอร์ภาษาที่อยู่ติดกับหน้าภาษาเริ่มต้น โฟลเดอร์สามารถถูกระบุได้โดยรหัสภาษา 2 หรือ 4 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ภาษาฝรั่งเศสจะถูกระบุเป็นfr

  โฟลเดอร์การแปล

ตั้งค่าชื่อไซต์หลายภาษา การนําทาง และส่วนท้าย

เมื่อต้องการแสดงชื่อไซต์ การนําทาง และส่วนท้ายของไซต์ของคุณในภาษาต่างๆ ที่คุณให้พร้อมใช้งาน จะต้องแปลด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มหรืออัปเดตการแปลเมื่อคุณแก้ไของค์ประกอบใดๆ เหล่านี้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้สร้างไซต์การติดต่อสื่อสาร ด้วยภาษาเริ่มต้น เป็นภาษาอังกฤษ และคุณได้เปิดใช้งานไซต์นี้เป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาลีแล้ว เมื่อคุณสร้างไซต์ คุณจะตั้งค่าชื่อไซต์และรายละเอียดในภาษาเริ่มต้น (ในกรณีนี้คือภาษาอังกฤษ) คุณยังสามารถอัปเดต ชื่อไซต์และรายละเอียด หลังจากการสร้างไซต์ จากนั้นคุณจะสร้าง โหนดการนํา ทางและเนื้อหา ส่วนท้ายเป็นภาษาอังกฤษ ในระหว่างช่วงเวลานั้น คุณยังสามารถเพิ่มการแปลของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ผู้ใช้ที่แปลเนื้อหาของไซต์ควรอยู่ในกลุ่มเจ้าของหรือสมาชิกของไซต์หรือมีสิทธิ์ของไซต์เทียบเท่ากัน

 • ถ้าไม่มีการแปลเป็นภาษาที่ระบุ ผู้ใช้ที่มีภาษาที่ต้องการจะเห็นภาษาเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าภาษาเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษ และไม่ได้เพิ่มการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสให้กับชื่อที่ใช้แสดงการนําทาง ผู้ใช้ที่มีภาษาฝรั่งเศสที่ต้องการจะเห็นชื่อที่ใช้แสดงเป็นภาษาอังกฤษ

 • การนําทางฮับยังได้รับการสนับสนุนอีกด้วย อาจต้องใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมงเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของไซต์ฮับทั้งหมด

 • เมื่อตัวเลือก เปิดใช้งานหน้าและข่าวสารให้แปลเป็นหลายภาษา เปิดอยู่ ตัวเลือกเขียนทับการแปลไซต์จะไม่มีผลต่อชื่อไซต์ รายละเอียด หรือชื่อการนํา     ทางที่แปลแล้ว ซึ่งมีผลต่อรายการอื่นๆ เช่น รายการและอื่นๆ ต่อไป ดูเขียนทับการแปลไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มชื่อไซต์ที่แปลและรายละเอียด

 1. บนโฮมเพจไซต์การตั้งค่า เลือกชื่อ ที่ด้านบนของหน้า

 2. เลือก ข้อมูลไซต์

 3. ภายใต้ ชื่อไซต์ ให้เลือก แปลชื่อไซต์ หรือภายใต้ รายละเอียดไซต์ ให้เลือก แปลรายละเอียดไซต์

 4. เพิ่มหรืออัปเดตชื่อไซต์ที่แปลของคุณ

  แปลชื่อไซต์

  ทําซ้ําขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มหรืออัปเดตรายละเอียดไซต์ที่แปล

  แปลรายละเอียดไซต์

เพิ่มหรืออัปเดตชื่อที่ใช้แสดงการนําทางที่แปลแล้ว

 1. เลือก แก้ไข ในแถบนําทางด้านบน

 2. ในแผงการนําทาง แก้ไข ให้เลือกวงรี (...) ที่อยู่ถัดจากชื่อที่คุณต้องการ

 3. เลือก แก้ไข

 4. ภายใต้ ชื่อที่ใช้แสดงให้เลือกการแปล

  การแปลการนําทาง

 5. เพิ่มหรืออัปเดตชื่อที่ใช้แสดงที่แปลแล้วของคุณ

  การนําทางที่แปลแล้ว

เพิ่มหรืออัปเดตชื่อที่ใช้แสดงการนําทางส่วนท้ายที่แปลแล้ว

 1. เลือก แก้ไข ในส่วนท้ายของไซต์

  ปุ่มชื่อและแก้ไขส่วนท้าย

 2. ในแผง แก้ไขส่วนท้าย ให้เลือกจุดไข่ไฟ (...) ที่อยู่ถัดจากชื่อที่ใช้แสดงท้ายกระดาษที่คุณต้องการ

 3.  เลือก แก้ไข

 4. ภายใต้ ชื่อที่ใช้แสดงให้เลือกการแปล

  การแปลส่วนท้าย

 5. เพิ่มหรืออัปเดตชื่อที่ใช้แสดงที่แปลแล้วของคุณ

  กล่องโต้ตอบการแปล

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มหรืออัปเดตแปลชื่อที่แสดงส่วนท้ายโดยการตั้งค่าด้านบน แล้วเลือกเปลี่ยนชื่อ>ส่วนท้าย

วิธีแก้ไขปัญหาทั่วไป

ปัญหาทั่วไปบางอย่างที่คุณอาจพบคือ:

 • หน้าการแปลจะไม่แสดงในไซต์ภาษาที่สอดคล้องกัน

 • หน้าการแปลแสดงไม่ถูกต้องใน Web Part ข่าวและ Web Part เนื้อหาที่เน้น

 • ดรอปดาวน์ภาษาที่ด้านบนของไซต์ไม่รวมภาษาทั้งหมดที่คุณเปิดใช้งาน

ถ้าคุณพบปัญหาใดปัญหาหนึ่งเหล่านี้ อาจเป็นเพราะตัวแบ่งในการเชื่อมโยงหน้า ลองทำดังนี้:

 1. ไปที่หน้าภาษาเริ่มต้น

 2. คุณต้องอยู่ในโหมดแก้ไข ดังนั้น ให้เลือก แก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 3. เลือกการแปล ที่ด้านบนของหน้า

 4. ในแผงการแปล ให้ตรวจสอบข้อความที่ระบุว่าการเชื่อมโยงกับหน้าได้รับการแก้ไขแล้ว:

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการแปล

 5. ประกาศหน้าภาษาเริ่มต้นใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×